implant
27 May 2018

Mantık ve Felsefe İlişkisi Nedir

Felsefe, Mantığın ele aldığı akıl ilkelerine göre hareket ettiği için kendi içinde sistematik ve tutarlıdır. Mantık felsefesi ise mantığın konularını değerlendirir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını gösterdiği için insanın tutarlı ve geçerli düşünmesine yardımcı olur. Mantıklı insan tutarlıdır.
26 May 2018

Bilimsel Yöntem-Felsefe-Nedir

Bilimsel yöntem tümevarıma, tümdengelime ve analojiye dayanır. Tümevarım (endüksiyon) gözlem ve deneye, tümdengelim (dedüksiyon) mantıksal akıl yürütmeye, analoji ise tekiller arasındaki benzerlik ilkesine dayanır. Tümevarım (Endüksiyon) Aklın özelden genele doğru izlediği yoldur. Tümevarımla tekillerden hareketle genel sonuçlara
23 May 2018

Mantık ve Matematik

Biçimsel bir bilim olarak matematik, mantık gibi sembolik bir dile sahiptir. Matematik, mantık gibi tam bir sembolleştirme geliştirmediği için matematiksel önermeler mantık diline çevrilir. Matematik, sayılar, şekiller ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Sayılar ve şekiller
19 May 2018

Yeter Sebeb İlkesi-Nedir-Kısaca

Yeter – sebep ilkesi, bir şeyin var olabilmesi için yeterli bir neden olması gerektiğini ortayakoyan mantık ilkesidir. 17. yy’da W. Leibniz tarafından mantığın diğer ilkelerine katılan bu ilkeye göre, her yargının doğruluğu için bir başka yargı gereklidir.
16 May 2018

Doğru Düşünme Nedir-Kısaca

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles’tir.Aristoteles (M.Ö. 384-322), Organon (Alet) adlı eserinde mantık konularını ele almış ünlü bir filozoftur. İlk olarak mantık sembollerini kullanan ve birli yüklemler mantığının bir bölümü olan kategorik önermeler teorisini kurmuş olan Aristoteles’tir. Megara ve
15 May 2018

Çok Değerli Mantık Konu Anlatımı

İki değerli mantıkta önermeler, doğru (D) ve yanlış (Y) olmak üzere iki değer ala-bilir.Önermelerin her zaman kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, “Bu yaz Amerika’ ya tatile gideceğim.” biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi
13 May 2018

Bilgi Felsefesinin Problemleri Nelerdir-Kısaca

Bilgi felsefesinde bilgiye ilişkin sorular, iki grupta toplanabilir: A) Bilginin Kaynağı İle İlgili Sorular Bu tür sorular şu düşünceden çıkmaktadır: Bilgiyi meydana getiren aklimizdir. Bilgilerimiz dış dünyadan zihnimize girip ham malzeme olarak kalmaz. Dış dünyadan duyularla gelen
11 May 2018

Bilgi Türleri-Kısaca-Konu Anlatımı

Bilgi, Bilen varlıkla, bilinmesi İstenen veya bilinen varlık arasındaki ilişkidir. Bu ilişkide bilinenin mi, yoksa bilenin mi ağır bastığı, bilginin imkanı veya imkansızlığı, bilginin alanı, kaynağı, kapsamı vb. türünden soruları felsefe, Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) başlığı altında ele
11 May 2018

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Maddeler Halinde

• Felsefede sorular,ve  felsefi sorulara verilmiş yanıtlardan daha önemlidir. Lakin filozof, yalnızca soru sormaz, soruları tutarlı ve sistemli  olarak yanıtlamaya çalışır. • Felsefede sorulan soruların yanıtlarını filozof, akla dayanarak, tutarlı, sistemli bir şekilde temellendirmeye çalışır. • Felsefe
8 May 2018

Felsefenin Doğuşu Kısaca-Hakkında Bilgi

Felsefenin doğuşu M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan’da Thales ile başladığı kabul edilir. Fakat düşünce sistemi çok daha önce başlar. Daha önceleri, felsefi nitelikli ve diğer tüm sorulara dini açıklamalar getirilmiştir. Yunanlı filozoflar, dini açıklamalara inanmadan, felsefi sorular
6 May 2018

İletişim Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İletişim, bir gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması sürecidir. İletişim, insanoğlunun dünya üzerinde yaşamaya başladığı andan itibaren ortaya çıkmış bir olgudur. Günümüzde iletilerin aktarılması için o kadar fazla araç ortaya çıkmıştır ki bu nedenle yaşadığımız çağ
3 May 2018

Deyim ve Atasözü Yanlışlıkları-Kısaca

Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde kullanılması; cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkartabilir. Bu tür durumlarda cümlede anlam belirsizliği oluşabildiği gibi cümleden birden fazla anlam da çıkartılabilir. Bu nedenle noktalama işaretleri uygun olan yerde kullanılmalıdır. Bu şekilde
1 May 2018

Ses Bilgisi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ses akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmeslyle oluşan titreşimlerdir. Ses dilimizin en küçük parçasıdır ve tek başına bir anlamı yoktur. Sesler bir araya gelip heceleri oluşturur. Türkçe dil bilgisinde ses bilgisi “fonetik” olarak adlandırılır. Dilimizin diğer alt
29 Nis 2018

Türkçenin Ses Özellikleri Maddeler Halinde

1. Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyar. Sonradan değişen birkaç sözcük ile birleşik kelimeler dışında, büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir. 2. Türkçede “o,ö” sesleri sadece ilk hecede bulunur. Bu sesler ilk hece dışında
28 Nis 2018

Küçük Ünlü Uyumu-Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Sözcüklerdeki düzlük ve yuvarlaklık durumuna göre oluşturulan uyumdur. Bu kural iki yönlüdür: Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra yine düz ünlüler (a,ı, i) gelir. Birinci hece ı a e ı i ——İkinci hece ,
27 Nis 2018

Mehmet Akif Ersoy-Kimdir-Kısaca-Hayatı

  Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 27 Aralık 1936 yılında hayatını kaybetmiştir. Milli edebiyat yıllannın bağımsız sanatçısıdır. Hiçbir topluluğa katılmamış olan Akif, Türk-İslam milliyetçiliği doğrultusunda eser î vermiş ve bu anlayışın en büyük sanatçısı
24 Nis 2018

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Açıklık ilkesi cümlede anlatılanların okuyucu tarafından tam olarak anlaşılmasıdır. Cümlede anlatılmak istenenlerin herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasının yolu sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasından geçer. Sözcüklerin görev ve anlamları kullanıldığı yere göre şekillenir. Yanlış yerde kullanılan sözcükler cümlenin
23 Nis 2018

Sıralı Cümle Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Her biri tek başına yargı taşıyan ve aralarında anlam ilgisi bulunan en az iki cümlenin oluşturduğu cümleler sıralı cümledir Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgül ile ayrılırken iki ayrı sıralı cümle noktalı virgül ile birbirinden ayrılır. a) Bağımlı
21 Nis 2018

Nesne ile İlgili Anlatım Bozuklukları

Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne
19 Nis 2018

Nesne İle İilgili Anlatım Bozuklukları-Kısaca

Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne