implant
18 Mar 2018

Edat Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat;tek başlarına herhangi bir anlam taşımayan; ancak cümle içerisinde kullanıldığı yere göre anlamlı hale gelen ve diğer kelimelerle ilgi kurmaya yarayan sözcük türüdür. Dilimizde En Çok Kullanılan Edatlar: ile—–için——-gibi -den—–dolayı——-den—beri yalnız–ancak—-mi–den—–yana———den—-ötürü den—-beri——den–önce -e–doğru—–nitekim–den—sonra -e karşı———-e kadar—sanki—üzere—–e göre
17 Mar 2018

Öbekleşmiş Zarf-Nedir-Kısaca

En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar “öbek” olarak ifade edilir. Birden fazla sözcüğün bir grup meydana getirerek oluşturduğu zarflar “öbekleşmiş zarflar”dır. “Hemen hemen, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, arada sırada, kırk yılda bir,
16 Mar 2018

Soru Zarfı-Nedir-Kısaca

Soru zarfı fiillerin, fiilimsilerin anlamlarını soru yoluyla belirten veya diğer zarfları bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Başlıca soru zarfları: “Ne, nasıl, niçin, ne diye, ne biçim, ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar… “ne, nasıl, ne kadar”
12 Mar 2018

Miktar Zarfı Nedir

Miktar zarfı“Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri “ölçü,
11 Mar 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Kısaca

Zaman zarfları cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim) Gece hüzünlenip gündüzlere
10 Mar 2018

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Zarflar (belirteçler) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa sıfatlar nasıl ki isimleri niteleyen
9 Mar 2018

Belgisiz Zamir-Nedir-Kısaca

Belgisiz zamir nedir sorusunun cevabı kimin yerini tuttuğu, hangi varlığı kastettiği tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin çoğu, belgisiz sıfatlara getirilen iyelik (3. tekil ve çoğul) ekleriyle yapılır. biri               birisi   
5 Mar 2018

İşaret Zamiri-Nedir-Kısaca

  İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri örnekleri Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar Öteki Beriki Öylesi Böylesi ‘ Bura
4 Mar 2018

Yapı Bakımından Zamirler-Nedir

1. Basit Zamirler: Hiçbir ek almamış ya da sadece çekim eki almış zamirlerdir. Ben gelmiyorum. Beni aramayın. Senden söz ediyorduk. Bizi tanımadılar. Onların adlarını biliyorum. Çoğunuz çalışmıyorsunuz. 2. Birleşik Zamirler: İki sözcükten oluşan zamirlerdir. Birazını da bana
3 Mar 2018

Ek Biçimindeki Zamirler-Nedir

1. İyelik Zamirleri: Adlara gelip onlara sahiplik anlamı katan iyelik eklerine “iyelik zamirleri” adı da verilmektedir. İyelik zamirleri “tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında görülür. Elbisem kirlendi. ¡cimiz de bir dışımız da! Kitaplarım her yerde okutuluyor. Arabaları yolda kaldı.
2 Mar 2018

Ünvan Sıfatları Nedir-Konu Anlatımı

Ünvan sıfatları Yanına geldikleri isimlerin makamlarını, rütbelerini, derecelerini, ifade eden sıfatlardır. Unvan sıfatlarının diğer sıfatlardan ayrılan en önemli yönü hem isimlerin önünde hem de arkasında kullanılabilmeleridir. Unvan sıfatlarının baş harfleri büyük yazılır, aksi takdirde “yazım yanlışı” ortaya
28 Şub 2018

Soru Sıfatı Nedir-Konu Anlatımı

Soru sıfatları varlıkları ya da nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Soru sıfatlarında t= soru mutlaka bir isme yönelmek zorundadır. Sorulan sorunun cevabı ise sıfat tamlamasıdır. Nasıl Hangi Kaç Kaçıncı Ne Kadar Ne Biçim Kaçar Ne Tür Kac
27 Şub 2018

Sayı Sıfatları-Nedir-Kaça Ayrılır

Sayı sıfatları isimlerin önüne gelerek onların sayılarını, sıralarını, derecelerini ve parçalarını belirten sıfatlardır. Sayılar isimlerle kullanıldığında sıfat görevini üstlenirler. Sayı sıfatları 5 başlık altında incelenir: Asıl sayı sıfatları Sıra sayı sıfatları Üleştirme sayı sıfatları Kesir sayı sıfatları
26 Şub 2018

Türemiş Sıfat Konu Anlatımı

Türemiş sıfat konu ad veya fiillerin köklerine yapım ekleri eklenerek oluşmuş sıfatlardır. Türemiş sıfatlar kökün aldığı ekle yeni bir kelime türemesi sonucunda meydana gelir. Akıl-lı kişiler her zaman fark atarlar, (isimden türemiş sıfat) Büyü-k lokma ye büyük
25 Şub 2018

Sıfat Tamlaması-Konu Anlatımı-Örnek cümleler

Sıfat tamlamalarında bazen bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir. İhtiyar nineler, dedeler huzurevinde kalıyorlar. Sıfat      İsim        İsim Evde acık pencere, kapı kalmadı. Sıfat   İsim     İsim Sivah ceket ve kravat aldım! Yorgun
24 Şub 2018

Adlaşmış Sıfat-Nedir-Kısaca

Niteleme sıfatı olan sözcükler tek başlarına kullanılır ya da isim çekim eki alırlarsa adlaşırlar. Bu şekilde oluşan sözcükler “adlaşmış sıfat” olarak tanımlanır. Adlaşmış sıfat sadece niteleme sıfatlarında olur. İşaret, belirsizlik ve soru sıfatları adlaşamazlar. İşaret, belgisiz ve
23 Şub 2018

İşaret Zamiri Nedir-Kısaca

İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri konusunda en çok yapılan yanlışlardan birisi de “o” sözcüğü ile alakalıdır. Kesinlikle unutulmamalıdır ki
22 Şub 2018

Zamirler Nedir-Kısaca

İsmin yerini tutan sözcük ve eklere zamir denir.Zamirler sadece isimlerin yerini tutmazlar. Çeşitli söz öbeklerinin hatta cümlelerin de yerini tutarlar. Körle yatan şaşı kalkar, bunu unutma! (“bunu” zamiri “Körle yatan şaşı kalkar.” cümlesi yerine kullanılmıştır.) Zamir Çeşitleri:
20 Şub 2018

Miktar Zarfı-Nedir-Kısaca

Miktar Zarfı “Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri
19 Şub 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Örnekleri

Zaman zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Zaman Zarfı Örnekleri Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)