implant
20 Şub 2018

Miktar Zarfı-Nedir-Kısaca

Miktar Zarfı “Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri
19 Şub 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Örnekleri

Zaman zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Zaman Zarfı Örnekleri Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)
18 Şub 2018

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Hal zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Durum Zarfı Örnekleri Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)
17 Şub 2018

Zarf-Belirteç-Nedir-Konu Anlatımı

Zarf (belirteç) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa sıfatlar nasıl ki isimleri niteleyen sözcüklerse
15 Şub 2018

Necip Fazıl Kısakürek-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Necip fazıl kısakürek 1905’te doğan sanatçı 1983’te hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin din, tasavvuf, politika, öykü, roman, tiyatro, şiir gibi birçok alanında eserler veren önemli bir sanatçısıdır.İlk dönem şiirlerinde bireysel yalnızlık, ölüm, tabiat, kadın gibi konulan ön plana
13 Şub 2018

Orhan Veli Kanık-Hayatı-Kısaca

Orhan veli kanık 1914 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 1950 yılında hayatını kaybetmiştir. Garip hareketinin kurucusu olan ve sadece kendi dönemine değil, şiir sanatıyla ilgili düşünceleri ile Türk edebiyatına damga vuran bir sanatçıdır. İlk şiirlerinde vezin ve kafiye
12 Şub 2018

Anlatımın Oluşumu-Kısaca

Bağdaşlık Bir cümlede ek, sözcük, söz öbekleri gibi dilbilgisi öğelerinin dilin kuraları çerçevesinde bir araya getirilip kullanılmasına denir. Bir cümlenin dilbilgisi açısından belli kurallarla bir araya getirilmesi için sözcüklerin anlamına uygun kullanılması gerekir. Dilbilgisi açısından kurallara uyulmuş
11 Şub 2018

Anlatım Türleri Kısaca-Konu Anlatımı

  Anlatım Türleri Nelerdir 1.Lirik Anlatım Genellikle şiirlerde kullanılan bu anlatım türünde duygu ve hayaller coşkun bir dille ve ahenkli bir biçimde anlatılır. Düz yazı metinlerinde de karşılaştığımız lirik anlatım, insanı duygusal açıdan etkileyerek iç dünyasını harekete
8 Şub 2018

Örnekleme Nedir -Kısaca

Düşünceyi daha etkili hale getirmek için konuyla ilgili örnekleri sıralamaktır. Örnekleme genellikle soyut bir düşünce ya da kavramı somutlaştırarak, daha iyi ifade etme amacıyla yapılır. , Örneklenen düşünceler okuyucunun zihninde daha çabuk kalır ve anlatılanların benimsenmesine yardımcı
7 Şub 2018

Sıfat Nedir-Konu Anlatımı

Adlardan önce gelerek onları renk, biçim, şekil ve durum yönleriyle nasıl olduklarını niteleyen; sayı, sıra, yön ve soru yönleriyle de belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfat Çeşitleri ve Örnekleri Adlardan önce gelerek onları renk, biçim, şekil ve durum
6 Şub 2018

Karşılaştırma Nedir-Kısaca

Karşılaştırma olayları, durumları veya çeşitli kavramları benzerlik ve farklılıklarıyla ortaya koyarak birbirleriyle ilgili olduğu yönleri dile getirmektir. Karşılaştırmada temel amaç, anlatılan bir kavram ya da durumun farklı ya da benzer taraflarını ortaya koyarak konunun daha da iyi
5 Şub 2018

Öyküleyici Anlatım Nedir-Kısaca

1,Kişi, zaman ve olay unsurlarını ön planda tutarak tasarladığımız ya da gözlediğimiz bir olayı hikâye ederek anlatma biçimidir. 2. Öyküleme anlatım biçiminin “olay, mekân, zaman ve şahıslar” olmak üzere dört temel unsuru vardır. 3. Bu anlatım biçiminde
2 Şub 2018

Tavsir Etme-Nedir-Kısaca

1. Tavsir Etme bir olayı, bir durumu ya da herhangi bir varlığı gözümüzde canlandırmak amacıyla kaleme alınan anlatım biçimidir. 2. Betimlemede en önemli unsur “gözlem”dir. 3. Betimlemede tasvir etme, anlatacağımız kavramı gözümüzün önüne ge-iirme temel amaçtır. 4.
1 Şub 2018

Anlatımın Özellikleri-Kısaca-Konu Anlatımı

1. Özlülük Duygu ve düşüncelerin en az sözle anlatılmasına “özlülük” denir. Özlü cümleler az sözcüğe çok fazla duygu ya da düşünce yükleyebildiği için okuyanları çok etkiler. Derinliğin hâkim olduğu bu cümleler çok katmanlı olabilmektedir. Atasözleri, duruluk ilkesinin
31 Oca 2018

Tasarı Cümleleri-Nedir-Kısaca

Tasarı Cümleleri henüz gerçekleşmemiş olan ve gerçekleşmesi için bir planın yapıldığının anlatıldığı cümlelerdir. Tasarı cümlelerinde kişinin geleceğe yönelik planları, hedefleri söz konusudur. 1. Yazdığım bu makaleyi, haftalık bir dergide yayınlamayı düşünüyorum. 2. Gelecek yaza, tablet bilgisayar almayı
30 Oca 2018

Öneri Bildiren Cümleler-Nedir-Kısaca

Öneri bildiren cümleler bir sorunu çözmek ya da herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla söylenen cümleler “öneri” cümleleridir. Öneri cümlelerinin, söylenilen kişi tarafından yapılma zorunluluğu yoktur. Öneri cümleleri kimi zaman gerekçeleriyle de bildirilir. Kitabın
29 Oca 2018

Tanım Cümleleri-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bir durum ya da herhangi bir kavramı, nitelik ve özelliklerini ortaya koyarak işlevini göstermeye ve onu benzerlerinden ayıran ayırıcı yönleriyle ifade etmeye “tanım” denir. Tanım cümleleri’nde mutlaka “Nedir?” sorusuna cevap bulmamız gerekmektedir. Bulunan cevap ise bize sorduğumuz
27 Oca 2018

Öneri Bildiren Cümleler-Nedir-Kısaca

Bir sorunu çözmek ya da herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla söylenen cümleler “öneri” cümleleridir. Öneri cümlelerinin, söylenilen kişi tarafından yapılma zorunluluğu yoktur. Öneri cümleleri kimi zaman gerekçeleriyle de bildirilir. Kitabın sonuna bir
26 Oca 2018

Varsayım İçeren Cümleler-Nedir-Kısaca

Gerçekte olup olmadığına ya da olmayacağına bakılmaksızın bir olayı ya da durumu bir süreliğine kabul etmek “varsayım” olarak adlandırılır. Varsayım cümlelerinde genellikle “tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki” gibi ifadelere yer verilir. 1. içimdeki bu
21 Oca 2018

Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler Test

Biçimce Olumsuz, Anlamca Olumlu Cümleler Biçimce ve Anlamca Olumsuz: Ne mektup geliyor ne haber senden (mektup da haber de gelmiyor) Ben senin yanına bir daha gelir miyim hiç? (gelmem) Olumsuzluk ekleri ya da kelimeleri içinde barındıran cümleler