Hisar Grubu Nedir-Kısaca

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950'de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. -Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. -Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım -Hikmet ve Mavicilere ... devamı

{ Yorum Ekle }

Neşet Ertaş Kimdir-Kısaca

-Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. -Büyük bir bağlama ustasıdır. -Türkü türünde oldukça başarılı örnekler veren şair türkülerinde Garip mahlasını kullanmıştır. -Babası Muharrem Ertaş'ın etkisinde kalmıştır. -Sanatçı tıpkı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Genel Özellikleri

Gözlemci ve gerçekçi bir anlayışla eser verilmiştir. -Konular ülkemizin ve insanımızın somut koşullarından çıkarılmıştır. -İnsanımızın gerçeklerine eğilme esastır. -Konuların anlatımında nesnel bir anlatıma bağlı kalınır. -Anlatımın yapaylıktan, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarık Buğra Hayatı-Kısaca

Eserlerinde ele aldığı, ortaya çıkardığı karakterlerin arkasında bir zihniyetin varlığı hissettirir kendini. Bundan dolayı da toplumdan uzak yapay karakterler yerine canlı tip ve karakterler yaratmıştır. -Topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Tarık Buğra toplumun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halit Fahri Ozansoy Kimdir-Hayatı-Kısaca

-12 Temmuz 1891'de İstanbul'da doğdu, 23 Şubat 1971'de vefat etti. -Şiire aruzla başlamış, 1917 yılında Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin etkisiyle heceyle şiirler yazmıştır. Aruza Veda adlı şiiri aruzla yazdığı son şiiridir. -İlk şiiri olan Mazideki Aşk İçin Sana'yı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Refik Erduran Kimdir-Hayatı-Kısaca Bilgi

-Gazeteci, yayıncı, oyun yazarı olan Erduran, çoğunlukla toplumsal bozuklukları, kurumlan ve kişileri eleştiren, kimi zaman da gülünç yanlarıyla sergileyen bir tutumu benimsemiştir. -Kişiden topluma ve çevreye yönelik genişleyen  fikre sahiptir -Eserlerinde topluma faydalı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Beş Hececiler Kimler-Kıasaca-Hakkında Bilgi

Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy'a eserlerindeki ortak özelliklerden dolayı Beş Hececiler adı verilmiştir. Beş Hececiler, bir topluluk edebiyatı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orhan Asena-Kimdir-Biyografisi

-Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, edebiyata şiirle başlamış daha sonra tiyatroya yönelmiştir. -Oyunlarının genelinin hakim cephesi her insanın sahip olmak istediği güç kavramıdır. -Rahat, konuşur gibi yazan sanatçı eserlerinde tarihten, mitolojiden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cahit Külebi Kimdir-Hayatı-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde yayımlanan sanatçı, özü itibariyle milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylemi olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire taşımıştır. -Yeni romantizm olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde ya-âi| i: yımlanan sanatçı, özü itibariyle >■"’ iı milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylem olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Vefik Paşa Kimdir-Kısaca

-1923'te İstanbul'da doğdu, 1891'de İstanbul'da vefat etti. -Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir. -Moliere'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır. -Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak tiyatro türünün gelişimini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Haşim Kimdir Kısaca

-Fecriati'nin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam etmiştir. -Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Düzyazılarında sade bir dil kullanmış ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Enis Behiç Koryürek-Kimdir-Hayatı

-Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp'in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış ve aruz ölçüsünü bırakarak heceye yönelmiştir. -Adını Yeni Mecmua'da çıkan şiirleriyle duyurmuştur. -Sanatçı genellikle aşk ve kadın konularını işler, Fırtına ve Kar manzumesini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Refik Halit Karay-Hayatı-Kısaca

-15 Mart 1888'de İstanbul'da doğdu, 18 Temmuz 1965'te vefat etti. -Gazetelerde çevirici olarak yazı hayatına başlayan Refik Ha-lit, önce Fecriati'de, daha sonra Milli Edebiyatla yer aldı. -1909'da Son Havadis adıyla bir gazete kurdu. Bu gazete 15 sayı yayınlandı. -1922'de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Falih Rıfkı Atay-Biyografisi-Hakkında Bilgi

-Türkçeyi en yalın, en duru'anlatıma ulaştırmaya çalışmış, Milli Edebiyat dil anlayışına uymuştur, Türkçenin yabancı etkilerden arınması gerektiğini savunmuştur. -Canlı, orijinal bir üsluba sahip olan Atay, konuşulan dili en güzel kullanan sanatçılardandır. Kısa, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından sonra imzalanan Lozan Antlaşmasıyla ülkenin yeni sınırları belirlenmiş oldu. Antlaşmadan sonra 2 Ekim 1923'te İstanbul, düşman askerleri tarafından boşaltıldı. Yeni devletin başkenti olarak Ankara uygun görüldü. Daha önce kurulmuş ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nurullah Ataç-Kimdir-Kısaca

Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçının "Türk Tiyatrosunda İlk Göz Ağrısı" adlı tiyatro eleştirisi ilk yazısıdır ve 1921 yılında Dergah dergisinde çıkmıştır. -Eleştiri, deneme, günlük gibi türlerde eserler veren ve bu türlerinin öncülüğünü yapan sanatçı, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tanzimat Dönemi Kısaca-Önemi

Yenileşme Dönemi Kuruluşundan XVI. yüzyılın sonlarına kadar sürekli gelişme ve ilerme içinde olan Osmanlı toplumu, bu yüzyılın sonlarından itibaren eski gücünü yitirmeye başladı ve ilerleme hızı da yavaşladı. Kapitülasyonlarla gayrimüslim Osmanlı halkının bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milletler Cemiyeti Nedir-Hakkında Bilgi

Milletler Cemiyeti Kuruluyor I. Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletler arası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı VVIlson’un yayınladığı ilkelerde de vurgulanmıştır. Savaş sonunda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...