• Genç Osmanlılar (Jön Türkler): Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ve siyasal özgürlükleri savunan ilk hare­kettir. Daha çok gazeteci ve batı anlayışıyla yetişen bürokratlardan oluşmuştur.
 • Önce İstanbul’da “Meslek” adı altında bir araya gelen grup, zaman zaman yurt dışında da faaliyetlerde bu­lunmuştur.

Namık Kemal,

Şinasi,

Ziya Paşa,

Mithat Paşa,

Ali Suavi

hareketin etkili isimleridir.

 • Partileşmeyip bir siyasal hareket olarak kaldıkları için uzun süre etkili olamamışlardır.
 • Genç OsmanlIlara göre, Tanzimat yenilikleri Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacaktır.
 • Dağılma ancak Meşruti bir yönetime geçişle durdurulabilir.
 • Tüm Osmanlı vatandaşları genel bir temsil hakkına sahip olursa ulusal ayaklanmalar son bulacaktır.
 • Yeni düzene geçildiği takdirde Avrupa devletleri OsmanlI’nın içişlerine karışmayacaklardır.
 • Eğer Meşruti yönetime geçilirse Balkan işlerini görüşen “İstanbul Konferansı” olumlu şekilde sona erecektir.

 
Meşruti Yönetimin Özellikleri

 • Padişah – Meclis – Anayasa meşruti yönetimin üç temel kurumudur.
 • Monarşi’den Meşruti yönetime geçilmiştir.
 • Halk ülke genelinde yönetime ortak olmuştur, (ilk defa)
 • Parlamento açılmıştır. (Türklerde ilk parlamentodur)

Meciis-i Umumi

Ayan Meclisi Üyeleri Padişah tarafından atanmıştır.

Mebusan Meclisi Üyeleri Halk tarafından seçilmiştir.

– Üyeleri Halk tarafından seçilmiştir.

Meşrutiyetin İlanının Sonuçları

 • Devletin dağılmasını önlemek amacıyla ilan edilen yeni rejim AvrupalIları etkilemedi. Aksine dağılmayı hız­landırmaya çalıştılar.
 • 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Osmanlı ağır bir yenilgi alır.
 • Yenilginin nedenleri mecliste sert tartışmalara yol açar.

Padişahın hükümeti-, ağır biçimde eleştirilir.

Diğer aramalar:1. meşrutiyetin ilanı özet,1. meşrutiyet sonuçları