implant

Monthly Archive:: Eylül 2014

30 Eyl 2014

Element Nedir-Element Kuralları

Element, çekirdek yükleri eşit atomların bir araya gelmesiyle oluşan cisimdir. Bir atomun çekirdeğinde, elektron sayısı kadar pozitif (-f) yük, yani proton vardır.
30 Eyl 2014

Elektronik Nedir?

Bir cisimdeki elektron sayısının değişme­si, ya da sürekli olarak sağlanması elektrik akımını doğurur. Elektriğin elektron akımı­nı inceleyen, kanunlarını araştıran bölümü­ne r.elektronîkr. denir.
29 Eyl 2014

Elektrik Enerji Çeşitleri

Elektriğin Isı etkisi: Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletken tel ısınır, kızarır. Daha şiddetli akım geçirirsek, tel eriyerek kopar.Bir iletkenden geçen akımın açığa çıkardığı ısı enerjisini joulc kanunu belirtir.
29 Eyl 2014

Elektrik Çarpılması Nedir

İnsan vücudu bir iletkendir ve bu yüzden, elektrik ihsan hayan için tehlikelidir. Elektrik taşıyan bir iletkene doku­nursak, elektrik akımı vücudumuzdan geçerek toprağa akar.
28 Eyl 2014

Floresan Nedir-Floresanın Özellikleri-Hakkında Bilgi

Birtakım Özel bileşikler üzerine gelen be­lirli dalga boyunda olan ışınlar, bu bileşik­ler üzerinde dalga boyu başka olan ışınlar halinde yansırlar. Bu olaya «flüoresans ola­yı» denir (Bk. Atom). Bu olayı meydana getiren maddelere de «flüoresan madde» adı verilir.
28 Eyl 2014

Florün Nedir-Florün Özellikleri

Yeşilimtrak sarı renkte bir gazdır. Koku­su ozonu andırır. Flüor, halogenler (tuz yapıcı) grubunun ilk elemanıdır. Ametaldir, yani metal değil­dir. Normal koşullar altında ancak renksiz gaz halinde bulunabilir.
27 Eyl 2014

Fizyoloji Nedir-Kısaca-Tanımı-Hakkında Bilgi

Canlı varlıkları inceleyen bir bilimdir. Bi­yolojinin bir koludur. Fizyoloji, bitki, hay­van ve İnsanların çeşitli kısımlarını ele ala­rak, bunların hayatlarını nasıl ‘Sürdürdükle­rini, birbirteriyle olan ilgilerini, öldükleri zaman ne gibi değişikliklere uğradıklarını inceler.
27 Eyl 2014

Fizik Tedavisi Nedir-Fizik Tedavi Yöntemleri

Hareket tedavisi Fi­zik tedavide çok kullanılan çeşitlerden biri­dir. Başlıca amacı, bir eklemin hareket ye­teneğini artırmak, başka oynaklarla oranlı bir biçimde harekete alıştırmak, ya da ka­sılma gücünü çoğaltmaktır.
26 Eyl 2014

Fiyort Nedir – Fiyort Kıyı Tipi

Eski buzul vadilerinin deniz altında kal­masıyla meydana gelen dar, uzun körfez­lere «fiyort» denir. Fiyortlar, karaların çok içerilerine kadar girerler; iki yanları dik, yüksektir. Derinlikleri de çoktur. En güzel fiyortlara Norveç kıyılarında rast­lanır. Sarp, karlı tepelerin çevrelediği bu