implant

Monthly Archive:: Ekim 2014

31 Eki 2014

Glinka Mikhail Hayatı-Glinka Mikhail Kimdir

Tanınmış bir Rus bestecisidir. Millî rus müziğinin kuru­cularındandır.Smolensk’te doğdu.Kü­çük yaşta, dinlediği halk şarkılarının et­kisi altında kalarak bu tatlı parçaları bi­rer büyük eser hali­ne getirmeyi düşün­dü.
31 Eki 2014

Giyotin Nedir-Giyotin Hakkında Bilgi

Ölüme mahkûm edilenleri başlarını gövdelerinden ayır­mak suretiyle öldü­ren bir ölüm aleti­dir. Giyotini daha çok Fransızlar be­nimsemiştir, Fransa’ da ilk defa 1792’de kullanılmıştır.
31 Eki 2014

Gliserin Nedir-Gliserin Özellikleri

Su gibi berrak, şurup yoğunluğunda, yağlımsı ve tatlı lezzetli bir sıvıdır.Suda ko­laylıkla erir. Kaynama noktası 290°’dir. Şe­kerlerin özel şekilde mayalanmasıyla elde edilir.
30 Eki 2014

Gotik Mimari Sanatı-Gotik Mimari Özellikleri

Avrupa mimarlık ve heykelcilik sanatı­nın XII. yüzyılın or­talarından başlaya­rak Rönesans devri­ne kadar süren akı­mın adıdır.
30 Eki 2014

Küçük Gezegenler Asteroidler

Küçük Gezegenler, (asteroitler), pek azı sayılmazsa,mars’ta jüpiter arasında bulu­nur,güneş’in çevresinde dönerler. Adlarından da anlaşılacağı gibi bunlar küçücük ge­zegenlerdir.
30 Eki 2014

Gezegenler Hakkında Bilgi Kısaca

Güneş’in uydularıdır. Bir odağı güneş olan bir elips üzerinde dolanır­lar.Dünyamız da bir gezegendir.Gezegenleri, biraz dikkatli bakmakla, yıl­dızlardan ayırdedebiliriz.
29 Eki 2014

Güneş ve Gezegenler Hakkında Kısa Bilgi

Bütün gezegenler, bu arada Dünya da, başka yıldızlardan ve Güneş’ten çok önemli bir farkla ayrılırlar. Güneş de, onun gibi bi­rer güneş olan yıldızlar da muazzam kızgın gaz küreleridir.
29 Eki 2014

Vasgo dö Gama Özet-Vasco dö Gama Kısaca Hayatı

Ünlü bir Portekizli denizci olarak bilinmeketedir.Ayrıca hindistana denizden gidebilen ilk avrupalı denizci olarak bilinmektedir.
29 Eki 2014

Galileo Hayatı ve Buluşları-Galileo Eserleri

Tarihte bilinen en ünlü italyan fizik ve astronomi bilginİ olarak bilinmektedir.Galileo deneysel fizik il­minin kurucusu olarak bilinmektedir.Bunun haricinde galileo’nun aynı zamanda, astronomi alanında da birçok icatları bulunmaktadır.
28 Eki 2014

Alternatif Tıp Nedir-Alternatif Tıp Yöntemleri

Bugünkü müspet bilimin kurallarını tanı­mayan, tabiatüstü olaylarla uğraşan sözde bilimlere «gizli bilimler» denir.Eski çağlarda gizli bilimlere kayıtsız şart­sız inanılırdı.
28 Eki 2014

Gobi Çölü Hakkında Bilgiler

Dünyanın en büyük çöllerinden biridir.Asya’nın doğusunda,çiin’in moğolistan kesimiyle,moğolistan cumhuriyeti’nin güneyini kaplar.Denizden yüksekliği 900- 1.500 m.’dir, yüzölçümü 700.000 km2‘yi aşar.
27 Eki 2014

Romada Gladyatör Nedir-Gladyatör İle İlgili Bilgiler

Eski Roma’da bir gösteri olarak yapılan kanlı dövüşlerde savaşanlara «gladyatör» de­nirdi. Bu ad Latince «kılıç» anlamına gelen «gladius» kelimesinden türemiştir.
27 Eki 2014

Türk Gılgamış Destanı-Gılgamış Destanı Özeti

Gılgamış destanıtarihin en eski destanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.Eski bir uygarlık olan  asur devleti’nin başkenti olan ninova’da m­parator surbanipal’in kütüphanesinde bulunmuştur.
27 Eki 2014

Balkan Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı devleti ile balkan ülkeleri arasında iki dönemli  savaşa denilmektedir.Balkan savaşının birinci dönemine birinci balkan savaşı denir
26 Eki 2014

Goethe’nin Eserleri-Goethenin Şiirleri

Goethe’yi yalnız almanya’nın değil,bütün avrupa’nın en büyük şairi sayanlar vardır.Bu büyük yazar doğu edebiyatıyla da ilgilenmiş,bu arada iran şiirinin, büyük iranlı şair hâfız’ın, ayrıca mevlâna’nın etkisi al­tında kalmıştır.
26 Eki 2014

Johann Wolfgang Von Goethe Hakkında Bilgi

Goethe1749 1832 yılında dünyaya geldi.Ayrıca alman edebiyatı­nın en büyük, en ünlü yazarıdır.Şiirden ro­mana kadar çeşitli a lanlarda eser vermiş, ayrıca bilimle de uğraşmıştır.
26 Eki 2014

Glikoz Nedir Ne İşe Yarar

Kristal yapılı beyaz bir cins şekerdir «Üzüm şekeri» de denir. Tatlıdır, fakat ta­dı, günlük yaşayışımızda en çok kullandığı­mız, «sakkaroz» denilen şekerin ancak beş­te ikisi kadardır.
25 Eki 2014

Goya Kimdir-Francisco goya hayatı

Ünlü bir ispanyol ressamıdır.XVIII. yüzyıl sonu ile xıx. yüzyıl başının en il­gi çekici sanatçısı­dır.Bütün hayatı hareketli ve macera­lı geçmiştir. Goya ispanya’nın dağlık kasabaların­dan birinde doğdu.
25 Eki 2014

Jiroskop nedir-Jiroskop özellikleri

Jiroskop pratikte kullanılırken bazı şartla­rın yerine getirilmesi gerekir. Dönen teker­lek ekseni çevresinde kararlı dengede olma­lıdır.Büyük bir süre durum (atalet) momenti bulunmalıdır.
25 Eki 2014

Gezegenler Hakkında Bilgi-Gezegenlerin Büyüklükleri

Güneş’in uydularıdır. Bir odağı güneş olan bir elips üzerinde dolanır­lar. Dünyamız da bir gezegendir (Bk. Dün­ya).Gezegenleri, biraz dikkatli bakmakla, yıl­dızlardan ayırdedebiliriz.