implant

Monthly Archive:: Kasım 2014

30 Kas 2014

Unesco Nedir Kısaca-Unesco Hakkında Bilgi

«.Amacı,eski milletler cemiyeti’nin fikrî işbirliği enstitüsü’nün izini takip ederek uluslar arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında işbirliği sağlamak ve bunu gerçekleştirmektir.
30 Kas 2014

Ulu Cami Hakkında Kısa Bilgi-Ulu Cami Hakkında Bilgi

Bursa’da Osmanlılar tarafından xıv yüz­yılın sonlarına doğru yapılmış büyük bir camidir.Ulu Cami’nin yapılmasına I. bayezit zamanında 1395 yılında başlandı.
30 Kas 2014

Ulahlar Kimdir-Ulahlar Nedir-Ulahlar İle İlgili Bilgiler

Romanya’da,osmanlılar’ın «Eflâk» adını verdikleri «Valachia, ya da Wallachia» eya­letinin yerli halkına verilen addır.
29 Kas 2014

Uçak Gemisi Nedir- Uçak Gemileri Hakkında Bilgi

Deniz Kuvvetleri’nin en büyük gemisidir.Uçakların kullanılmaya başlamasıyla savaş alanları yüzlerce, binlerce kilometre geniş­lemiştir.
29 Kas 2014

Uçuk Nedir Kısaca-Uçuk Neden Çıkar-Uçuk Nasıl Geçer

Halk arasında «uçuk» denilen bu cilt hastalığının tıptaki adı «herpes»tir.Hasta­lığı bir virüs meydana getirir.Vücutta genel olarak yüz ve cinsiyet organlarında görü­lür.
29 Kas 2014

Uç Beyliği Nedir Kısaca-Uç Beyliği Anlamı

Eski Türk ülke düzeninin unsurlarından biridir.Uçbeyliği, düşmanın kolayca girebile­ceği sınır bölgesinde yarı bağımsız olarak teşkil edilirdi.
28 Kas 2014

Sinir Sistemi Nedir-Sinir Sistemi Hakkında Bilgiler

insanı bütün öteki canlı varlıkların üstü­ne ruhsal faaliyetler çıkarır. Ruh faaliyetle­rinin doğabilmesi için, sinir faaliyetlerinde olduğu gibi, uyartılara lüzum vardır.
28 Kas 2014

Sis in Zararları-Sisin Zararları Hakkında Bilgi

Sis zaman zaman bastırarak deniz ve ha­va trafiği için büyük tehlikeler doğurur.Bu arada kara trafiği de geniş ölçüde aksar.
28 Kas 2014

Sis Nedir-Sis Nasıl Oluşur Kısa Bilgi

Sis,çevremizi görmemize engel olacak kadar kalın, yığın halinde su buğusudur.Sis, gerçekte, tabanı ya toprakta, ya da deniz yüzeyinde bulunan bir stratüs,bulutu­dur.
27 Kas 2014

Sipahi Nedir-Sipahi Hakkında Bilgiler

Sipahilik I. Murat zamanında,o çağın bü­yük komutanlarından timurtaş paşa’nın tav­siyesiyle kuruldu.Atlılar önce 2 bölüktü.
27 Kas 2014

Sinüs Eğrisi Nedir-Sinüs Eğrisinin Anlamı

A açısını sıfırdan başlayarak büyüttüğü­müzü düşünelim. Açı büyüye büyüye 180° olacaktır. A açısının her değerinde sinüsünü de hesaplayıp açıyı,açılara karşılık olan si­nüs değerlerini bir cetvel halinde düzenleye­lim
27 Kas 2014

Bunama Anlamı-Bunama Hastalığı

Zihin işlevlerinin topluca gerilemesiyle bellek yitimi ya da düşünme yeteneğinin azalması gibi bozuklukların ortaya çıkmasını belirten terim.
25 Kas 2014

Sinir Sistemi Nedir- Merkezi Sinir Sistemi

Organizmadaki bütün öte­ki sistemlerin görevlerini düzenler. Canlıla­rın hayatında çok büyük bir yeri olan bu sistem başlıca iki bölüme ayrılır: 1 ) Be­yin-omurilik sistemi; 2) Sempati sistemi.Bu ayrılışa rağmen sistem bir bütün ha­linde çalışır.
25 Kas 2014

Edisonun Hayatı ve Buluşları-Thomas Edisonun Buluşları

En sonunda 1887’de amerikalı tanınmış mucit thomas alva edison, o sıralarda üze­rinde uğraştığı gramofonu bir yana bırakıp, bu işe el attı.
25 Kas 2014

Sümerlerin Medeniyeti-Sümer Medeniyeti Hakkında Bilgiler

Yeryüzünün ilk medenî milletlerinden birisi olarak  Sümerliler kabul edilmektedir.Tarihte bilinen çivi yazısının sümerliler tarafından bulunmuş olup kullanılmıştır.
24 Kas 2014

Cevdet Sunay Kimdir-Cevdet Sunay Kısaca Hayatı

Türkiye cumhuriyeti’nin 5. cumhur­başkanıdır.Trabzon’ da doğdu. 1917’de kuleli askerî lisesi’nden mezun ola­rak, o sırada devam eden birinci dünya savaşında teğmen rütbesiyle görev al­dı.
24 Kas 2014

Hayat Öpücüğü Nedir

Ağızdan ağıza «hayat öpüşü» şu şekilde yapılmalıdır: Hasta sırt üstü yatırıldıktan sonra ensesinden tutup, başını arkaya doğru bastırmak, mümkün olduğu kadar arkaya eğik durmasına dikkat etmelidir.
23 Kas 2014

Sultan Ahmet Camii Tarihi-Sultan Ahmet Camii Hakkında Bilgi

İstanbul’da Ayasofya yakınında, aynı adla anılan semttedir. «Selâtin câmileri»nin (sul­tanlar tarafından yaptırılmış camilerin) en büyüklerinden, en güzellerinden biridir.
23 Kas 2014

Su Deneyleri-Su İle İlgili Deneyler

Sularda erimiş bulunan kalsiyum, mag­nezyum gibi toprak alkalileri suyun sertli­ğini meydana getirir.«Sertlik», fransız, alman ve ingilizlerde değişik sertlik dereceleriyle anlatılır.
23 Kas 2014

Spor Nedir Kısa Bilgi-Sporun Tarihçesi

Vücudumuzun gücünü artıran, zi­hin güçlerimizi geliştiren, aynı zamanda eğ­lendiren, hoş vakit geçirten işlerdir. Deniz­cilik, avcılık, binicilik, kayak, futbol, tenis, atletizm, güreş hep sporun çeşitli kolların­dan biridir.