implant

Monthly Archive:: Aralık 2014

31 Ara 2014

15 Yüzyılda Avrupa’da Teknolojik Gelişmeler-Teknolojik Gelişmeler Nelerdir

Islâm dünyasının çok gerisinde olan Avrupa’da, XVI. yy.’dan itibaren önemli ilerlemeler kaydedildi. Tecrübe ve gözlem yoluyla bulunarf yeni prensipler ve teorilerin uygulanması sonucu, günlük hayatın içinde kullanılabilecek çeşitli teknikler geliştirildi.
31 Ara 2014

Ortaçağda Avrupa-Ortaçağda Avrupa Devletleri Hakkında Bilgi

XVI. – XVI. yüzyıllar arasındaki dönem,(XIV. ve XVI.Yüzyıl- Avrupa’daki siyasî gelişmelerin önemli devrelerinden biridir.
31 Ara 2014

İslam Dünyasının Batıya Etkileri

Bu arada Doğu’nun tanınması ve Amerika’nın Batı’ya Etkisi keşfi, Avrupa’daki dünya görüşlerini etkileyip,onların ufuklarını genişletti.
31 Ara 2014

Yeni Çağ Nedir-Yeni Çağ Hakkında Genel bilgi

Yeni Çağ’a 1300 – 1500 yılları arasında Avrupa’da millî – monarşik Geçiş    devletler ile kent – devletleri belli bir siyasî denge oluşturuyorlardı.
30 Ara 2014

Feodal Sistemin Çözülüşü

Yeni Çağ ekonomisini Orta Çağ ekonomik sisteminden min Çözülüşü kesin çizgilerle ayırmak güçtür.
30 Ara 2014

Feodalizm Nedir-Feodalizm Tarihi-Feodalizm Hakkında Bilgi

IX. yy.’da, Karolej İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan feodal sistem, gittikçe yaygınlaşarak XII. yy.’da Avrupa’nın temel siyasî ve sosyal yapısına yön vermiştir.
30 Ara 2014

Hint Deniz Seferleri Nedenleri Ve Sonuçları

Avrupa’da büyük coğrafî keşiflerden sonra,İspanyollar ve Portekizliler birçok sömürgeler elde ettiler.
30 Ara 2014

Kanuni Dönemi Seferleri

Şah İsmail’in Yapılan Seferler ölümünden sonra yerine oğlu Şah Tahmas geçti.Şah Tahmasb, babasının siyasetini aynen devam ettirdi.
29 Ara 2014

Yöre Nedir-Yöre Anlamı

Yöre bölümler içinde de farklı coğrafî özelliklerin bulunduğu alanlarda görülebilir.Bu farklılıklardan dolayı bölümler, alt bölümlere ayrılır. Bunlara da yöre denir.
29 Ara 2014

Bölge Ne Demek-Bölüm Nedir

Bölge kavramı coğrafyada farklı anlamlarda kullanılır. Bunları birer örnekle açıklamaya.çalışalım: Yer yüzünde veya bir ülkede aynı iklim özelliğine sahip olan alanlar sınırlandırıldığı zaman İklim bölgesi ortaya çıkar
29 Ara 2014

Kanuni Sultan Süleyman Soğu Seferleri-Osmanlı İran Antlaşmaları

Şah İsmail’in Yapılan Seferler ölümünden sonra yerine oğlu Şah Tahmasb geçti. Şah Tahmasb, babasının siyasetini aynen devam ettirdi.
29 Ara 2014

İnebahtı Seferi-İnebahtı Deniz Savaşı-İnebahtı Savaşı Hakkında Bilgi

İnebahtı Deniz Savaşı (1571) : Kıbrıs’ın Türkler tarafından alınması bir haçlı donanmasının hazırlanmasına neden oldu.
28 Ara 2014

Osmanlı Devletinde Kanal Projesi-Sakız Adasının Fethi Konusu

Hicaz ve Yemen’in korunması ve Portekizlilerle Hint Okyanusu’nda mücadele yapılabilmesi için, Süveyş Kanalı’nın açılması projesi üzerinde duruldu. Fakat sonradan vazgeçildi.
28 Ara 2014

Trablusgarpın Fethi

Barbaros’un yetiştirdiği ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, Trablusgarb’ı denizden ve karadan kuşatarak aldı ve buraya beylerbeyi olarak atandı. Turgus Reis, 1553’de Korsika Adası’m aldı.
28 Ara 2014

Preveze Deniz Savaşı Önemi-Preveze Deniz Savaşı Sonucu

Denizlerde Türklerin en büyük rakibi Şarlken, ünlü amiral Andrea Dorya komutasında Venedik, Ceneviz, Malta, Portekiz gemilerinden oluşan büyük bir Haçlı donanması hazırladı.
28 Ara 2014

Rodos Adasının Fethi

Rodos Sen Jan şövalyelerinin elinde bulunmakta idi korsanlık yapan bu şövalyeler,fırsat buldukça türk donanmasına saldırıp zarar vermekte idiler.Bu durum osmanlı imparatorluğunun sabrını taşırdı.Bu durum rodos adasının fetih olmasına sebeb olacaktı.
27 Ara 2014

Osmanlı Memluk İlişkileri-Osmanlı Memlük İlişkileri Özet

Fâtih döneminde Hİcaz su yolları ve Dulkadir Beyliği yüzünden bozulan ilişkiler, II. Bayezid döneminde (Memlûkların Cem Sultan’ı korumaları üzerine) daha da gerginleşmiştir.
27 Ara 2014

Çaldıran Savaşı Özet-Çaldıran Savaşı Sonuçları

Safevîler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ele geçirmek istiyordu. Bir süre sonra Anadolu’da birçok taraftar toplayan Şah İsmail, çeşitli isyanlara sebep olmuştur.
27 Ara 2014

Cem Sultan Olayı-Cem Olayı Nedir

Fâtih’in ansızın ölümü merkezî yönetim içinde ve devşirme kargaşaya sebep oldu. Bayezid’in padişah olmasını mücadeleleri  isteyenler, Cem’in geç haber almasını sağladılar.
27 Ara 2014

İtalya Seferi Nedir-Osmanlı İtalya Seferi-Fatihin italya seferi

Gedik ahmet paşa komutasındaki osmanlı ve otranto’nun donanması italya üzerine sefere çıkarak,1480’de fethi ( 1480 ) napoli krallığı’na ait otranto kalesini fethetti.