implant

Monthly Archive:: Ocak 2015

31 Oca 2015

Boya Nedir-Boyanın Tarihçesi-Boya İle İlgili Bilgi

Eşyayı yada bir maddeye renklendirmek veya süslemek, ya da onu dış etkenlerden korumak için, eşyanın,maddednin içine katılan, ya da dış yüzeyine sürülen renkli mad­delere «boya» adı verilir.
31 Oca 2015

Boy Nedir-Eski Türklerde Boy Nedir

Eski Türkler’în göçebe örgütündeki en önemli siyasal birliğe «boy» adı verilirdi. O-zellikie, Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz Türkleri’nde, boy, en esaslı bir örgüttü.
31 Oca 2015

Botanik Nedir Kısaca-Tanımı-Kısa Bilgi

Bitkileri inceleyen bilim koludur. Bu bakımdan da, çok geniş bilgi dallarını kapsar. Çünkü, yeryüzünde 600.000 çeşit bitki vardır.
31 Oca 2015

Boşnaklar Kimdir-Boşnaklar Hakkında Bilgiler-Boşnaklar İle İlgili Bilgi

Eskiden, yalnız Bosna’da yaşayan ahaliye verilen addı. Ancak, bugün, bu kelime Bosna-hersekli Müslümanlar’ı da kapsamakta­dır.
31 Oca 2015

Bolkar Dağları Haklında-bolkar dağları nedir-Bolkar Dağları İle İlgili Bilgi

Orta Toroslar’ın büyük yaylalarından biri­ni meydâna getiren dağlardır. Bolkar Dağ­ları, aynı zamanda, Bozoğlan, Bolgar dağ ları, ya da Bulgardağ gibi adlarla da anılır­lar. Güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda uzanırlar.
30 Oca 2015

Bolşevizm Nedir-Bolşevizm Tanımı-Bolşevizm hakkında bilgi

Rus Sosyal Demokrat Partisinin, aşırı solcu çoğunluğunca ileri sürülen doktrinin adıdır. Bu kelime, rusça çoğunluk anlamına gelen «Bolşeviki» sözünden türemiştir.
30 Oca 2015

Boğmaca Hastalığı Nedir-Kısaca-Kısa Bilgi

Bulaşıcı bir hastalıktır. Daha çok çocuklarda görülür. Ancak, ileri yaşlarda boğmacaya tutulanlar da vardır. Hastalığın mikrobu, «Haemophifîus pertussıs» basilidir.
30 Oca 2015

Rusya’nın Boğazlar Üzerindeki Politikaları

Rusya’nın, XVII. yüzyılın son yıllarında. Büyük Petro zamanında, Karadeniz’e ulaşma emeli, büyük bir bunalım doğurdu. Ruslar önce Azak Denizi’nin Don Nehri’yle birleştiği noktadan, denizi görmek sevdasına kapıldılar.
30 Oca 2015

Boğazlar Sorunu Özet-Sorunu Kısaca

Boğazlar, bulundukları coğrafya bölgesi bakımından, tarihte büyük siyasal roller oynamış, yakın tarihlere kadar, dünya çapında sorunlar doğmasına yol açmıştır.
29 Oca 2015

Batıl İnanç Nedir-Batıl İnanç Hakkında İlginç Bilgiler

Batıl inançlar,ilkel insan topluluklarından kalma inançları benimsemiş kimselere rastlanır. İn­sanoğlu, korkunç doğal olayların, gökkubbenin yüceliğinin karşısında, kendi zayıflığı­nı duymuş, böylece Tanrı kavramıyla birlik­te, boş inançlar da başlamıştır.
29 Oca 2015

Tarihte Bosna Hersek-Bosna Hersek Hakkında Bilgi

Bosna – Hersek’te, Müslüman Boşnaklar’la Katolik Hırvatlar ve Ortodoks Sırplar yaşar. Bunlar, VII. yüzyılda buraya yerleşip, Hıris­tiyan olmuş slav kavimleridir.
29 Oca 2015

Borsa Nedir-Borsa Tanımı-Borsa Hakkında Kısa Bilgi

Sorsa, çeşitli malların toptan olarak sa­tıldığı ve fiyatlarının tesbit edildiği bir alışveriş merkezidir.Bugün, herkes, kendisine gerekli olmayan maddeleri üretip satarak geçimini sağlamak­tadır.
29 Oca 2015

Borik Asit Nedir-Borik Asit Ne İşe Yarar

Borun asididir. Renksiz, parlak, kokusuz bir maddedir. Kaygandır. Zayıf bir asit ol­duğu için, tadı hafif ekşimsidir. Doğal halde, İtalya’nın Toscana eyaletinde, yerin çatlak­larından fışkıran suların içinde bulunur.
29 Oca 2015

Boraks Nedir-Boraks Özellikleri-Boraks Hakkında Bilgiler

Borik asitle bir oksidin birleşmesi sonu­cunda meydana gelen tuzlara «boraks» de­nir. Boraks, soğuk suda’zorlukla, sıcak su­da ise, kolayca çözülür.
28 Oca 2015

Coğrafyada Boğaz Nedir

Boğaz­larının ikisinebîrden verilen addır.Her iki boğaz da, kuzeydoğu – güneybatı doğrultusun­da uzanır.Birçok özellikleriyle birbirlerine benzerler.
28 Oca 2015

Kırım Savaşı Özeti-Kırım Savaşı Sonuçları

XIX. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı Devleti’nin bütün direnmelerine, çekişmelerine rağmen, Rus savaş gemileri Karadeniz’de gö­ründü; Sivastopol askeri limanı meydana çık­tı.
28 Oca 2015

Candaroğulları Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Candaroğullari Beyliği, 1291 – 1461 yılları arasında, tam 170 yıl hüküm sürmüştür. Bundan dolayı da, Dulkadir ve Karamanoğulları’ndan sonra, Anadolu Beyliklerî’nin en süreklisidir.
28 Oca 2015

Bomba Anlamı-Tanımı-Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Patlayıcı bir savaş silahıdır. Can­lı, ya da cansız hedeflere karşı kullanılır. Bomba, genellikle, maden bir mahfaza içinde bulunan patlayıcı, ya da kimyasal maddey­le bir tapadan {ateşleme düzeni) ibarettir.” Çeşitli ağırlıkta, boyda ve cinste bombalar yapılabilir.
28 Oca 2015

Boğmaca Hastalığı Nedir-Boğmaca Nedenleri

Hastalık, Öksürük ve konuşma sırasında çıkan tükürük damlacıklarıyla yayılır. Bu damlacıklar, konuşma sırasında, bir buçuk metre kadar ileri bile gidebilir.
27 Oca 2015

Arap Bizans Savaşları-Arap Bizans Savaşları Hakkında Bilgi

Hz. Muhammet, Müslümanlar’m İstanbul’u fethedeceğini müjdelemişti. Olaylar. Müslüman gönülleri Konstantiniye’nin fethi aşkıyla doldurmuştu.İki yüz yıl içinde, Arap orduları,İstanbul surları önünde tam 8 kere göründü.