implant

Monthly Archive:: Şubat 2015

28 Şub 2015

Çıkarma İşlemi Hakkında Bilgi-Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır

Aritmetiğin başka işlemlerinde olduğu gibi çıkarma da günlük hayattan örnekler verilerek öğretilmeli, öğretmen, ana baba bu işte çocuğa yardımcı olmalıdır. Bunun en kolay yolu kuruşlarla, oyuncak tahta kübler veya abaküsle yapılan eğitimdir.
28 Şub 2015

Çıkık Nedir Çıkık Türleri-Çıkık Tedavisi

Kemiklerin, bir zorlanma sonucunda, eklem yerlerinden kurtulmasına «çıkık» denir. Bu zorlama sırasında, çok kez, eklem bağları da kopar.
28 Şub 2015

Çığ Nedir-Çığ Hakkında Kısa Bilgi

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan, yuvarlandıkça da büyüyen kar kümesidir. Dağlardan vadilere doğru yuvarlanan çığlar, insanlar için büyük tehlikeler doğururlar.
28 Şub 2015

Çıban Nedir-Çıban Nasıl geçer

Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen irin yığınıdır. Deride şişkinlik, kızartı ve ağrıyla kendini belli eder. Soğuk ve sıcak olmak üzere, iki çeşidi vardır.
28 Şub 2015

1770 Çeşme Deniz Savaşi-Çeşme Deniz Savaşi Tarihi

Osmanlı ve Rus donanmaları arasında geçen bir deniz savaşıdır. Bu savaşta, Ruslar, Osmanlı donanmasını yakarak, yok etmişlerdir.
27 Şub 2015

Çikolata Hakkında Herşey-Çikolata İle İlgili Bilgi

Theobroma» cinsi kakao ağacından elde edilen tohumların çikolata hâline gelmesi şöyle olur:Önce, ağacın tohumları uzun bir sırığın ucuna bağlı, kıvrık bir bıçakla kesilir.
27 Şub 2015

Çiftçilik Anlamı Nedir-Çiftçilik Hakkında Bilgi

Çiftlik, insanların beslenmesinde büyük yeri olan bir iş alanıdır. Bütün dünyadaki insanları çiftçiler besler. Yediğimiz ekmek, et, sebze, içtiğimiz süt, hattâ bira hep çiftçilik ürünlerinden elde edilir.
27 Şub 2015

Çiçekli Bitkiler Hakkında Bilgi-Çiçekli Bitkiler Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Bitkiler dünyasının iki büyük şubesinden biridir. Yeryüzündekl bitkilerin büyük çoğunluğu bu şubede toplanmıştır. Çiçekli-bitkilerin çoğu klorofillı ve kendlbeslek bitkilerdir.
27 Şub 2015

Çiçek Hastalığı Hakkında Bilgi-Çiçek Hastalığı Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Mikropla bulaşan, tehlikeli bir hastalıktır. Çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Çiçeğe tutulanlar, önce titremeye başlarlar, ateşleri yükselir.
27 Şub 2015

Çiçekler Hakkında Bilgi-Çiçekler ve İsimleri

Çiçekler, güzel renkleri, kokularıyla, evlerimizin, bahçelerimizin en şirin süsleridir. Çiçeğin rengi, kokusu, gerçekte kuşlan, böcekleri kendisine çekmesini sağlar.
26 Şub 2015

Çerkez Nedir-Çerkez Hakkında Bilgi

Kuzey Kafkasya kavimlerinden biridir. Anayurtları, Kuzey Kafkasya’nın Karadeniz kıyılarıdır. Azak Denizi’nden başlayarak, Gürcistan’a kadar uzanan alana yayılmışlardır. Çerkezler, M.O. VI. yüzyıldan beri, burada yaşarlar.
26 Şub 2015

Çene Anlamı-Çene Nedir

Başımızın ön kesiminde, üzerinde dişlerimizin saplı bulunduğu, altlı üstlü kemik parçalarına «çene» denirİnsanlarda ve birçok gelişmiş hayvanlarda, çene, alt ve üst çene olmak üzere, iki ayrı bölümden meydana gelmiştir.
26 Şub 2015

Çelik Alaşımı Nedir-Çelik Alaşımı Elementleri

Çelik elde edildikten sonra, ona dayanıklılık ve yeni özellikler kazandırabilmek için, içine birtakım metaller katılır. Böylece de, çelik alaşımları yapılmış olur.
26 Şub 2015

Çelik Nedir Kısaca-Çelik Anlamı-Hakkında Bilgi

Çelik, elde edilmesi ve içinde bulunan maddelerin orantısı bakımından, çeşitli adlar alır. Bütün çelik çeşitlerinin genel özelliği, içlerinde belli bir ölçüde karbon, biraz da manganez bulunmasıdır.
26 Şub 2015

Çelebizade Sait Paşa Kimdir-Çelebizade Sait Paşa Kısa Bilgi

Değerli bir vezirimizdir. Çeşitli elçiliklerde, sadrazamlıklarda bulunmuş, yurdumuzda matbaacılığın kurulmasında, İbrahim Müteferrika ile birlikte, büyük rol oynamıştır.
26 Şub 2015

Çelebi Nedir-Çelebi Anlamı

Türkçe bir unvandır. «Çeleb» (Tanrı) kelimesinden gelir. Anadolu türkçesine özgü bir kelimedir. Öbür Türk diyeleklerinde bu kelimeye rastlanmaz.
26 Şub 2015

Çeçenler Kimdir-Çeçenlerin Hayatı-Çeçenlerin Hayatı Hakkında Bilgi

Kuzey Kafkasya kavimlerinden biridir. XVIII. yüzyılda, öbür Kuzey Kafkasya kavim-leri gibi, Çeçenler de, tamamen Müslüman dinini kabul etmişlerdir.
26 Şub 2015

Çaykovski Hayatı-Çaykovski Kimdir

1840- 1893) En ünlü Rus bestecilerinden biridir. Batı müziğinin etkisi altında çalışmış, bu alanda çok değerli eserler vermiştir.
26 Şub 2015

Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği

Tanınmış şairlerimizdendir. 1898′ de, İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini bitirdikten sonra, bir süre Tıbbiye’de okudu. Ancak, rahatsızlandığı için, bu okulu bitiremedi.
25 Şub 2015

Delta Nedir-Delta Hakkında Genel Bilgi

Bîr akarsuyun denize kavuştuğu yerde, iki, ya da daha çok sayıda kollara ayrı imasıyla meydana gelen üç köşeli adacığa, «çatalağız», ya da delta» denir.