implant

Monthly Archive:: Mart 2015

31 Mar 2015

İlk İnsan Nasıl Oluştu-İnsan Soyu Nerden Geldi

Görüldüğü gibi, insanoğlu yeryüzünde milyarlarca yıl süren bir gelişmenin sonucudur. 1.000.000 yıl önce, yeryüzünde, Pithecanthropous (Maymun – İnsan) . denilen Cava Adamları yaşıyordu.
31 Mar 2015

Dünyada Hayat Nasıl Başladı-Dünya Üzerinde Yaşam Nasıl Başladı

Dünya’nın kuruluşu sırasında, ateşten bir top olduğuna hiç kuşku yoktur. Peki, nasıl oldu da bu ateşten top,. havası, suyu, bitkileri, hayvanları, sonra da insanlarıyla, bugünkü halini, aldı.
31 Mar 2015

Dünya Hakkında Bilgi-Dünyanın Oluşumu Hakkında Kısa Bilgi

Çağlar boyunca, insanların dünya üzerinde çeşitli inanışları olmuştur. Bundan 4.000 yıl önce yaşayan Eski Mısırlılar, dünyayı uzunca bîr kutu, gökyüzünü de onun kapağı olarak hayal ediyorlardı.
31 Mar 2015

Dünyanın Hareketleri Ve Sonuçları-Dünyanın Hareketleri Hakkında Bilgi

Eski insanların durağan sandıkları, bugün de bize yerinden kıpırdamıyormuş gibi görünen Dünya’nın gerçekte üç çeşit hareketi vardır:
31 Mar 2015

Dünyanın Yaşı Kaçtır-Dünya Hakkında Kısa Bilgi

İnsanlar eski çağlardan beri, dünyanın yaşını merak etmişlerdir. Bu konuda ilk oranlamayı yapan İngiliz fizik bilgini Lord Kelvin’dir (1824- 1907).Bu bilgin, dünyanın soğuma oranını göz önüne alarak, yaşını hesaplamıştır.
30 Mar 2015

Dünyanın Yapısı Nasıldır-Dünyanın Yapısı Hakkında Bilgi

Dünya üç kısımdan meydana gelmiştir: Atmosfer (Havaküre), Hidrosfer (Sukure), Litosfer (Taşküre). Atmosfer» dünyayı çevreleyen gaz tabakasıdır. Göller, akarsular da içinde olmak üzere, yeryüzündeki bütün sular «hidrosfer»i meydana getirir.
30 Mar 2015

Dünya Nedir-Dünya Hakkında Bilgi-Dünya Hakkında Kısa Bilgi

Dünya, üzerinde yaşadığımız gezegenin adına denilmektedir güneş sistemi’nin dokuz gezegeninden biridir. Dünya (Yer) uzaydaki cisimler arasında ancak küçücük bir nokta gibi kalır; çünkü, uzay, her biri birer güneş olan sayısız yıldızlarla doludur. Bu yıldızlar arasında bizim dünyamızdan
30 Mar 2015

Dük Kelimesinin Anlamı-Dük Nedir Anlamı

Avrupa’da yüksek bir asillik unvanıdır. Bu unvanı taşıyanlar üçe ayrılır; 1-Hanedan Dükleri: Bir krallık hanedanı üyesi prense, ayrıca Kral bir düklük unvanı verir; bu prens, o düklüğün adıyla anılır. 
30 Mar 2015

Duyu Nedir-Duyu Anlamı- 5 Duyu Organı Hakkında Bilgi

Duyu organlarından, duyu sinirlerinden birinin aldığı uyarıcı etkinin, ayni ânda bilinçli olarak bilinmesine «duyum» denir. Duyumlar, genel olarak, niteliklerine göre bilinir ve adllandırılırlar.Örneğin kırmızı ve siyah, düz ve sivri, tatlı ve acı, duyumların nitelik çeşitleridir.
30 Mar 2015

Duyu Nedir Kısaca-Duyu Organları Nedir-Duyu Organları Hakkında Bilgi

İnsanlarla hayvanların dış dünyanın etkilerini duymalarına «duyu» denir.Eski Yunanlı bilgin Aristoteles duyuları görme, işitme, koklama, tatma, duyma (dokunma) olmak üzere beşe ayırmıştır. Ancak, dokunum (dokunma) duygusunun eskiden sanıldığı kadar basit olmadığı anlaşılmıştır.
29 Mar 2015

Duman Hakkında-Duman Sözlük Anlamı-Duman Anlamı Nedir

Kömür, tahta, petrol gibi herhangi bir maddenin yanmasıyla meydana gelmesine duman denilmeketedir.Duman gözle görülür. Oysa, dumanı meydana getiren su buharı, karbondioksit gazı, daha birçok çeşitli gazlar gözle görülmez.
29 Mar 2015

Dulkadiroğulları Beyliği Sınırları-Dulkadiroğulları Beyliği Hakkında Bilgi

1337’den 1522’ye kadar 185 yıl sürmüş, bir Anadolu Türk beyliğidir. Araplar, bu Türkmen beyliğinin adını «Zu’l-Kadir» şeklinde yazmışlardır.
29 Mar 2015

Dudak Nedir-İle İlgili Bilgi-Hakkında Bilgiler

Ağız boşluğunun önünü çevreleyen etli organa «dudak» denir. Alt ve üst çenede olmak üzere, İki dudak vardır (Bk. Ağız). Dudaklar ağzı kapamaya, yiyecekleri almaya yardım eder; çeşitli hareketleriyle, sesleri ayarlamamızı sağlar.
29 Mar 2015

Dörtgen Nedir-Dörtgenin Anlamı-Dörtgen Çeşitleri Ve Özellikleri

Dört kenarı olan çokgenlere «dörtgen» denir. Bu tariften de anlaşılacağı gibi, dörtgenler birçok biçimlerde olabilir. Başlıca «kare», «dikdörtgen», «paralelkenar», «eşkenar dörtgen», «yamuk» olmak özere, 5 dörtgen çeşidi vardır.
29 Mar 2015

Dönmeler Tarihi

XVII. yüzyıldan itibaren meydana çıkan gizli bir Musevî – Müslüman cemaatinin mensuplarına, Osmanlı Türkleri’nin verdiği addır.
28 Mar 2015

Dönence Nedir Anlamı-Dönence Hakkında Bilgiler

Güneş ışınlarının Kuzey ve Güney yarım kürelerinde Dünya üzerine dik olarak düştüğü son paralel dairelerine «dönenceler» denir. Bu, aynı zamanda. Kuzey, ya da Güney yarımkürelerinde yaz, ya da kış mevsimlerinin başladığı gündür.
28 Mar 2015

Döllenme Nedir-Döllenme Nasıl Olur-Döllenmenin İlk Belirtileri

Bütün canlılarda üreme işinin ilk evresidir. Döllenmede bir, yumurtacıktaki dişi cinsel hücre, erkek cinsel hücreyle kaynaşarak, tam bir hücre olan yumurta haline gelir.
28 Mar 2015

Döküm Anlamı-Döküm Nedir Nasıl Yapılır-Döküm Hakkında Bilgi

Demir endüstride başlıca öç halde kullanılır: 1) Som demir; 2) Çejik; 3) Dökme demir, işlenmesi ve yapılması som demirden daha kolay olduğundan, birçok yerlerde demir yerine dökmeden yararlanılır.
28 Mar 2015

Dostoyevski Kimdir-Dostoyevskinin Kısaca Hayatı-Dostoyevski Hayatı özet

Fyodr Mihaüoviç(1821 -1881) Edebiyatta psikolojik roman akımının öncülerinden büyük bir Rus yazarıdır. Moskova’da doğdu. Babası fakir bir doktordu.
28 Mar 2015

Donma Nedir Kısaca-Donma Nedir Kısaca Bilgi Nedir

Derinin, ya da hem deri, hem de altındaki dokuların çok şiddetli soğukta kalma sonucu donmasıdır. Vücudun korunmamış yerleri çok soğuk bir rüzgâra karşı kalırsa, bir dakikadan daha az bir zaman içinde donabilir.