implant

Monthly Archive:: Nisan 2015

30 Nis 2015

Piyes Nedir Kısaca-Piyes Örnekleri

İki veya daha fazla kişi tarafından oynanmak üzere yazılmış; genellikle mahdut bir zaman içerisinde dar bir çevrede . geçen bir olayı anlatan eser veya bu esere sadık kalarak sahneye konan oyun.Önceleri tiyatro oyunları konularına göre trajedya (acıklı),
30 Nis 2015

Piyade Nedir-Osmanlıda Piyade Askeri ve Sınıfı

Piyade, taarruzda düşmana yaklaşır. Onu imha veya esir eder. Savunmada düşmanı müdafaa ettiği bölgeye sokmadan uzaktan itibaren giderek artan ateş gücü ile karşılar. Karşı taarruzla da imha’ eder. Piyadenin tarihi,, harbin tarihi kadar eskidir.
30 Nis 2015

Piri Reis Hayatı ve Kimdir-Piri Reis Biyografisi ve Eserleri

Osmanlı amirallerinden. Aynı zamanda dünyanın en büyük kartograf .ve coğrafyacılarından biridir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed’im oğlu olup, 1475’de Gelibolu’da doğdu. Adı, Muhiddin Piri isini verilen geleceğin büyük denizcisi, çocıik yaşında deniz seferlerine başladı: Tanınmış denizci Kemâl Reis,
30 Nis 2015

Piri Mehmet Paşa Kimdir ve Hayatı-Piri Mehmet Paşa Hakkında bilgi

, Yavuz ve Kanunî zamanında vezîr-i âzamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamı. Meşhur âlimlerden AksaraylI Cemâleddin.Meh-med Efendi’nin torunu ve Celâleddin Mehmed Efendi’nin oğludur. Ailesinin Amasya’ya göçürülmesi, tahsilini orada yapmasına vesile oldu. Amasya mahkeme-i şer’ iyye.kâtipliği ilk vazifesiydi.
29 Nis 2015

Deniz Yolunun Tarihçesi-Deniz Ulaşımı Hakkında Bilgi

Liman ve iskeleler arasındaki yolcu ve yük taşımacılığını kapsar. Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz taşımacılığının önemini ortaya koymaktadır. 8000 km’den uzun kıyıları olan bir ülkenin deniz taşımacılığının çok gelişmiş olması beklenir. Ancak durum ülkemizde böyle
29 Nis 2015

Türkiyenin Turizim Değerleri

Türkiye’ye turistlerin gelmesini sağlayan başlıca turizm değerlerimizi aşağıdaki şekilde gruplandırarak inceleyebiliriz. Türkiyedeki Doğal Güzellikler-Türkiyedeki Doğal Güzellikler Hakkında Bilgi Bunların başında temiz denizlerimiz gelir. Bildiğiniz gibi Türkiye, 8000 km’den daha uzun kıyılara sahiptir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları,
29 Nis 2015

Türkiyenin İç Tehditleri

Ülke savunması için silâh, cephane, para gibi maddî varlıkların sağlanması kolaydır. Zor olan, birlik ve beraberlikten yoksun bir milletin diğer milletler karşısında güçlü kalabilmesidir. Türk Milleti’nin Kurtuluş Sava-şı’nda, yurduna yapılan saldırılar karşısında gösterdiği milli heyecanı, birlik ve
29 Nis 2015

Türkiyeye Yönelik Dış Tehditler

Yurt içindeki barış, birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlar. Gelişmiş, kalkınmış ve güçlü olan bir devlet ise dünya barışına katkıda bulunabilir. Yurttaki barışı sağlamak devletin görevidir. Dünya barışını sağlamak ise bütün devletlerin ve Birleşmiş Milletlerin ortaklaşa yapacakları çalışmalarla
29 Nis 2015

Yurt Sevgisi Nedir-Yurt Sevgisi Hakkında Bilgi

İnsanın en büyük mutluluğu, kendine ait topraklar üzerinde dili, dini, soyu ve kültürü aynı olan insanlarla birlikte huzur içinde yaşamasıdır. Devlet kurabilmek, güçlenip gelişebilmek için ilk önce toprağın olması gerekir. Kendilerine ait bağımsız topraklan olmayan milletlerin, dünya
28 Nis 2015

Türkiyenin Jeopolitik Yeri ve Önemi

Jeopolitik, birbirinden farklı anlamlar taşır. Ama hepsinde de ülkenin çeşitli coğrafî özellikleri dikkate alınır. Bundan dolayı jeopolitik, bir ülkenin takip edeceği politika ile coğrafî özellikler arasındaki ilişki olarak tarif edilebilir. Başka ifade ile siyasî coğrafyaya çok yakın
28 Nis 2015

Türkiyede Deniz Ulaşımı-Deniz Ulaşımı Hakkında bilgi

Liman ve iskeleler arasındaki yolcu ve yük taşımacılığını kapsar. Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz taşımacılığının önemini ortaya koymaktadır. 8000 km’den uzun kıyıları olan bir ülkenin deniz taşımacılığının çok gelişmiş olması beklenir. Ancak durum ülkemizde böyle
28 Nis 2015

Demiryolları Nedir-Demiryolu Ulaşımı Hakkında Bilgi

Yurdumuzda demir yolu ulaşımı, elektrik ve motorinle çalışan trenlerle yapılmakta, yük ve yolcu taşınmaktadır. Ayrıca posta hizmetlerinin bir bölümü de yine trenlerle yapılır. Ancak en çok, yük taşımacılığında tercih edilir.
28 Nis 2015

Türkiye’de Ulaşım Kısa Bilgi

Ulaşım veya ulaştırma, insanların önemli faaliyetleri arasındadır. Yolcu, yük ve haberlerin bir yerden başka bir yere aktarılmasıdır. Ulaşımın tarihi insanlık kadar eskidir.
28 Nis 2015

Türkiyede Maden Endüstrisi ve Hakkında Bilgi

Madenlerin yerden çıkartılması ve işlenmesidir. Maden endüstrisi kuruluşları genellikle ham maddenin kaynağına yakın yerlerde yapılır. Maden endüstrisi içinde en önemlisi demir çelik endüstrisidir. Çünkü bu endüstri diğer birçok endüstrinin de temelidir; fabrikalardaki makineler, demir ve çelikten yapılmaktadır.
27 Nis 2015

Avrupa Topluğu Nedir-Avrupa Ekonomik Topluluğu Kuruluş Amacı

Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar, ortak dinî ve kültürel değerlere sahiptir. Onun için 12. yy’dan beri Avrupa Birliği’nin kurulması konusu üzerinde durulmuştur. Nihayet Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’ndan galip çıkması ve bazı Avrupa ülkelerini Batı Avrupa’dan ayırması, Batı
27 Nis 2015

Ticaret Nedir Nasıl Yapılır

Ticaret kar amacıyla yapılan alım satım işleridir. Ticarette tek amaç, sadece yüksek kazanç elde etmek değil aynı zamanda tüketiciye kaliteli malı uygun fiyatla sunmak olmalıdır. Tüketici olduğumuza göre hepimiz de az veya çok ticaretin içinde bulunmaktayız. Bundan
27 Nis 2015

Patrik Nedir-Patrik Kelimesinin Anlamı

Ortodoksların baş papazı. Hıristiyanların din adamlarına (Prêtre), yani papaz vc keşiş denir. Ortodoksların en büyüğüne patrik denir. Katoliklerin baş papazına da papa (=AtaIar atası) denmektedir.
27 Nis 2015

Ev Pastırması Nasıl Yapılır ve Tarifi

Sığırların şatlarından ve sinirsiz yerlerinden ayrılan az yağlı veya hiç yağı olmayan et parçaları önce parçalar haline bölünüp bolca tuzlana. Hazırlanmış tahtalar içinde iyice dövülür.Daha sonra bastırılarak çemen tohumu, kamızı biber ve tuz karışımından meydana gelen bulamaç,
26 Nis 2015

Luis Pastör Ün Kısaca Hayatı-Pasteur Un Hayatı-Pasteur Kimdir Kısaca

Fransız matematik-fizik bilgini, filozof ve yazar. “Modem çağ filozofları” olarak bilinen düşünürler arasında ilim ve dîne en çok ilgi duymuş bir ilim adamıdır. 19 Haziran 1623’de Clermont şehrinde hakim, Etienne Pascal ve Antoinette Begon’un çocukları olarak dünyaya
26 Nis 2015

Paris Antlaşması 1947-Paris Antlaşması Hakkında Bilgi

Kırım Harbi sonrasında imzalanan andlaşma. 30 Mart 1856 tarihinde Osmanlı Devleti ile Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya, Rusya, Sardunya (İtalya) arasında Fransa’nın başşehri Paris’de imzalandı. Andlaşmayla Kınnı Harbi (1853-1856) sona erdi.