implant

Monthly Archive:: Mayıs 2015

31 May 2015

Kuvvet Nedir Kısaca-Hakkında Bilgi

Duran bir cismi harekete geçiren, hareketteki bir cismi durduran, hızını, yönünü, doğrultusunu değiştiren nedene fizikte «kuvvet» denir
31 May 2015

Kutup Nedir ve Kısaca-Kısa Bilgi-Hakkında Bilgi

Yeryuvarlağının ekvatordan en uzak olan, yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her birine «kutup» adı verilir. Bunlardan kuzeydekine Kuzey Kutbu güneydekine de Güney Kutbu (Antarktika) denir .
31 May 2015

Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Hakkında Bilgi

Batı İmparatorluğu» (Almanya İmparatorluğu) na XV. yüzyıldan beri halk arasında verilmiş addır; doğru bir deyim değildir. Şarlman tarafından bu İmparatorluk (Bk. Şarlman), Karolenjler’den sonra Alman hanedanlarına geçmiştir. Bu imparatorluğu, I. Napoléon,1806′ da ortadan kaldırdı.
31 May 2015

Hakaniye Diyeleği Nedir-Hakkında Bilgi

Kutadgu Bilik’inyazıldığı hakaniye diyeleği tarihî Türk diyeleklerinin (lehçelerinin) en ünlülerinden biridir. Hakaniye İslâmlık’ tan önceki Uygur Türkçesİ’nin evrimleşmiş bir devamıdır; daha sonra gelecek olan başka bir doğu diyeleğinin, Çağatayca’nın da başlangıcıdır. «İlhaniye lehçesi» diye de anlatılan Hakaniye
31 May 2015

Kuş Üzümü Nedir-Hakkında Bilgi

Ayrı taç yapraklı ikiçeneklilerin taşkırangiller familyasından olan bir ağaççığın kara renkli ve çok küçük taneli üzüm şeklindeki yemişidir. Bu yemişler daha çok kurutulmuş olarak kullanılır. Kuşüzümünün ağaççığı, dikenli, bodur bir fundadır.
30 May 2015

Kuşpalazı Tedavisi Belirtisi

Kuşpalazının en kesin ilâcı «difteri serumu» dur. Hastalığın ağır, hafif olmasına göre serum deri altından, kas içinden, acele durumlarda da damara şırınga edilir. Bugün penisilin de başarıyla kullanılmaktadır.
30 May 2015

Kuşpalazı Nedir ve Belirtileri-Nedenleri

En çok çocuklarda görülen mikroplu, bulaşıcı bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında çok görülür. Kuşpalazına çoğunlukla 2-8 yaş arasındaki çocuklar yakaİanır, yetişkin kimselerde bu hastalığa pek seyrek raslanır.
30 May 2015

Kuşlar Hakkında Kısa Bilgi-Kuşlar İlgili Bilgi

Hayvanlar aleminin en güze! yaratıklarıdır. Kuzey ve güney kutupİannm buzlarla kaplı bölgelerinden, Ekvator’un en sıcak kesimlerine kadar dünyanın her yerinde yaşayan kuşların büyüklüğü çok değişiktir. Renkleri, biçimleri, yaşayışları bakımından da birbirlerinden çok farklı olan kuşların 10.000’den fazla
30 May 2015

Kütahya Eskişehir Savaşı Önemi ve Özeti-Sonuçları

Yunanlılar temmuzda yeniden hücuma geçtiler. 10 temmuz 1921 ‘de başlayan, büyük bir hızla gelişen taarruz sonunda, Kütahya, Eskişehir Yunanlılar’ın eline geçti. 21 temmuzda yaptığımız karşı saldırı gelişe-meyince kuvvetlerimize Sakarya’nın doğusuna çekilme emri yerildi.
30 May 2015

Güney Cephesi Özet ve Hakkında Bilgi

1919 ocak ayında İngilizler Adana’yı, Urfa’yı, Antep’î işgal etmişlerdi. Aynı yılın eylülünde, İngiîizler, Fransızlarca özel bir anlaşma yaparak, buraları Fransız, birliklerine teslim ettiler. Fransızlar bu üç şehirden başka Maraş’ı da işgal ettiler, bu çevredeki Ermeniler’le de binleşerek
30 May 2015

Kuluçka Nedir ve Hakkında Bilgi

Yavru çıkarmak için yumurtaları üzerine yatan tavuğa, kuşa «kuluçka*; yumurtaların ısınıp yavru çıkması için gereken zamana da «kuluçka süresi» denir. Ayrıca, bir mikrobun vücuda girmesiyle hastalığın belirmesi arasında geçen zaman da «mikrobun kuluçka süresi» diye anılır.
29 May 2015

Kulak Nedir ve Nasıl İşitiriz-Ne İşe Yarar

İşitim organıdır. Dışarıdan gelen sesleri, konuşulanları, karşımızdakinin söylediklerini kulağımızla işitiriz. Bu bakımdan kulak, en önemli organlarımızdan biridir. Beş duyudan biri olan işitim kulakla gerçekleşir (Bk. Duyular). Kulaktaki bozukluklar sağırlığı doğurur.Kulağımız üç parçadan yapılmıştır: 1-Dış kulak; 2-Orta kulak
29 May 2015

Kudüs Tarihi ve Hakkında Bilgi

ibranî devletinin, bu arada Hz. Süleyman’ın başkenti olan şehir, Asurlular’ın, Babililer’in, Romalılar’ın saldırılarına uğradı. Yahudiler şehirden çıkarıldılar. Hz. İsa burada çarmıha gerildiği için. Büyük Konstantin’den başlayarak Roma ve Bizans imparatorlarının çok ilgisini gördü; Filistin eyaletine başkent oldu.
29 May 2015

Kubilay Han Kimdir ve Hayatı-Biyografisi

Kubilay,Moğol imparatorluğunun kurucusudur.Kubilay, iyi bir eğitim, öğrenim gördü. Türkçe’yi, Moğolca’yı, Çince’yi, Tibetçe’yi edebiyatlarıyla okudu. Edebiyata, fenne, bilime, güzel sanatlara gerçek biç ilgi gösterdi. Budda dinini benimseyip, atalarının Şaman dininden ayrıldıysa da, Müslümanlar’a, hattâ Hıristiyanlar’a karşı tam bir
29 May 2015

Mustafa Fehmi Kubilay Hayatı ve Kimdir-Olayı

Yedek subaylığını Menemen’de yaparken bîr yobaz isyanını dağıtmaya gittiği sırada devrim uğrunda şehit düşen genç bir Türk öğretmenidir. Menemen’de bir anıtı vardı; Bursa’da da adına bir taş dikilmiştir.Mustafa Fehmi Kubilay 1906’da İzmirde doğdu.
29 May 2015

Kuantum Teorisi Nedir-Hakkında Bilgi

Fizikte ışın enerjiyle ilgili bir kuram (teori) dir. Bu kurama göre, Işın-enerjiyi «kıranta» (foton) denen belirli, küçük birimler verir ve emer.
28 May 2015

Kronoloji Nedir Kısaca ve Tanımı-Hakkında Bilgi

  Tarihî olayları, zamanlarına göre sıralama işidir. Bu sözcük Eski Yunanca «zaman» anlamına gelen «khronos» ile «bilgi» anlamına gelen «logos» kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş, dilimize Fransızca’dan geçmiştir.
28 May 2015

Krom Nedir Kısa Bilgi-Krom İlgili Bilgi

Krom, dünyamızın güneş sisteminden koparak ilk yoğunlaşmaya başladığı sıralarda kristalleşen elemandır. Bu sırada krom demir taşı (kromit) halinde ayrılmıştır. Bundan dolayı, krom filizleri çoğunlukla kayalar içinde ince kristaller halinde bulunur.
28 May 2015

Kristof Kolomb Hayatı ve Buluşları-Kimdir-Hakkında bilgi

(1451 – 1506) Amerika’nın kaşifi, tarihin en büyük denizcilerinden biridir. İ-talya’da, o devirde bizim «Ceneviz» dediğimiz Cenova’da doğdu. Babası dokumacıydı. Kolomb’ un nasıl bir eğitim gördüğü hakkında kesin bir bilgi yoktur.
28 May 2015

Kredi Nedir ve Hakkinda Bilgi

İş hayatında, bir malın, parası sonradan ödenmek üzere verildiğini anlatan bir terimdir. «kredi» kelimesi Latincede «güvenmek» anlamındaki, «credere» sözünden gelir. Çünkü, krediyle mal vermek de, parasının sonradan ödeneceğine güvenmek demektir. Bankalardan borç alınan paraya da «kredi» denir.