Aylar: Temmuz 2015

Çürükçül Beslenme Nedir ve Hakkında Bilgi

Birçok bir hücreli hayvanlar, maya mantarları, küf mantarları ve bakterilerin büyük bir kısmı, besinlerini katı halde alamazlar, ihtiyaç duydukları besinlerini çözünmüş moleküller halinde hücre zarları ile emerek alırlar. Bunlar hayvan ölüleri, bitki ölüleri, hatta hayvan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sabit Oranlar Yasası Nedir ve Konu Anlatımı

Suyu elektroliz ederek suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin kütlece birleşme oranının sabit olduğunu bulduk. Bir miktar sudaki hidrojen kütlesinin oksijen kütlesine oranının, 1/8 olduğunu belirledik. Bu oranın su miktarına bağlı olmadığını kanıtladık. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Elektroliz Nedir ve Konu Anlatımı-Nasıl Yapılır

Her bileşik ısı enerjisiyle ayrıştırılmaz veya ısı enerjisiyle ayrıştırılması çok güç olur. Bazı bileşikleri elektrik enerjisi ile ayrıştırmak daha kolay ve pratik olur. Örneğin; suyu ısı eneıjisiyie ayrıştırmak hem pratik değildir, hem de çok yüksek sıcaklık ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilesiklerin Ayrıştırılması ve Hakkında Bilgi

Su etil alkol, naftalin, yemek tuzu, kükürt, oksijen, demir, bakır gibi maddeler saf maddelere örnektir.Karışımlar birden çok saf madde içerir, iki saf maddenin değişik miktarlarının karışmasıyla karışımlar oluşur. Örneğin 2 gram tuzla 10 gram şeker tozundan karışım ... devamı

{ Yorum Ekle }

Holozoik Beslenme Nedir ve Hakkında Bilgi

Böylece. hücre ve dokular beslenir. Holozoik beslenme yapan hayvanlar devamlı olarak besleneceği canlıları arayıp bulmak ve onları yakalamak zorundadır. Bu tip hayvanlarda buna uygun duyu organları, sinir sistemi ve kas yapılan gelişmiştir. Aynı zamanda besinlerin sindirilip ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kemosentez Nedir Kısaca ve Konu Anlatımı

Nitrit, nitrat ve demir bakterileri gibi canlılar klrofilleri olmadığı halde yeşil bitkiler gibi organik maddelerini yaparlar.Kemosentez adı verilen bu olayda gerekli eneıji amonyak (NH3) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi inorganik maddelerin oksidasyonundan elde edilir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Canlılar Dünyası Nedir ve Hakkında Bilgi

Çevremizde gördüğümüz ve listesini yaptığımız canlılara, bir de çevremizde bulunmayıp da adlarını bilmediklerimizi ve çıplak gözle göremediklerimizi ekleyelim. Bunların bir düzene koymanız istense, nasıl bir ayırım yapardınız? Belki "bitkiler hayvanlar", belki de "suda, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bohr Atom Teorisi Nedir ve Hakkında Bilgi

Bir elementin buharı (gaz halindeki element) bir bek alevi ile ısıtılırsa ya da yüksek voltaj altında tutulursa, ışık yayınlar. Bu ışığın ince bir demeti bir prizmadan geçirildiğinde bir kaç tane çizgi halinde ışık oluşiır. Bu renkli çizgilere çizgi spektrumu denir. Her ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dalton Atom Teorisi Kısaca

Sabit oranlar, katlı oranlar yasası ve elektroliz deneyleriyle maddelerin atomlardan yapıldığı kanıtlanmıştır. Ancak atomun yapısı nasıldır? Atomun özellikleri nelerdir? soruların dalton aşağıda belirtilen teorisiyle açıklamıştır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atom Modelleri Konu Anlatımı-Fizik-Kimya

Bir elementin büyük küçük tüm parçalan halindeki örnekleri elementin ayıncı özelliklerini gösterir mi? Çinkonun hidroklorik asitle etkileşmesi sonucunda neden bir tür madde oluşur? Elementler birbirleriyle tepkimeye girdiklerinde bileşik oluşturduklarında neden belirli bir oranda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Elementler ve Bileşikler Hakkında Bilgi

Balan ısıtarak ya da elektrik akımı vererek bakırdan başka saf maddeler elde edebilir miyiz? Ya da başka saf maddeleri birbiriyle etkileştirerek bakın yapabilir miyiz? Civa oksidi ısıtarak civa ve oksijen elde ettik. Suyu ayrıştırarak hidrojen ve oksijen elde ettik. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Maddelerin Ayrıştırılması

Doğada çok sayıda saf madde vardır. Ancak bazı saf maddeler, doğada farklı yerlerde saf halde bulunabilecekleri gibi çoğu kez karışımlar hâlinde olurlar. Karışımlar, iki ya da daha fazla saf maddeden oluşmuştur. Doğanın temelini saf-maddeler oluşturur. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Maddelerde Çözünürlük Nedir

Görünüşleri aynı olan maddeleri birbirlerinden ayırt etmek için madde miktarına ve şekline bağlı olmayan üç özelliği belirledik. Bunlar öz kütle, erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklıklarıdır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Erime Isı ve Buharlaşma Isısı Nedir

Katı sıvı ve gaz maddelerin, belli bir sıcaklıktaki 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için gereken ısı miktarına, maddenin "öz ısısı" (ısınma ısısı) diyoruz. Öz ısı C harfiyle gösterilir. Öz ısıran birimi kaI/g°C dır. Her maddenin kendine özgü bir öz ... devamı

{ Yorum Ekle }

Isı Miktarının Ölçülmesi

Günlük hayatımızda, sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya gelince, sıcak olanın soğuduğunu, soğuk olanın ise ısındığını biliriz. Demek ki, sıcaklık dereceleri aynı olmayan maddeler arasında bir ısı alış verişi vardır. Sıcak olan maddeler ısı kaybeder; soğuk ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yoganın Yararları Nedir

Birçok farklı ya da birbirine yalan yoga ekolü vardır. Hatha yoga Batıda en çok tanınan ekoldür. Bu egzersizlere, esnemeye ve pozisyonlara bağlı olarak sükunet, huzur ve dinginliğe, aynı zamanda fiziksel esenliğe götüren bir sağlık ekolüdür. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...