Aylar: Ağustos 2015

Elmas Nedir Kısaca ve Nasıl Oluşur

Minerallerin en serti olan değerli bir taş. Işığı renklerine ayrıştırabilen saydam bir yapısı vardır. I.Ö. 3000 yıllarında doğu ülkelerinde bilinmekte olan elmas kökenini araştıran pek çok söylenceye konu olmuştur, Eski uluslara göre elmas kırağının ya da köpüğün ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mehmed Akif Ersoy Kimdir ve Hayatı-Kısaca

Mehmed Akif (1873-1936), şair. Mülkiye’nin idadi Bölümü'nü ve Halkalı Baytar Mektebi'ni 1893 yılında bitirdi  Küçük yaştan başlayarak din eğitimi aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.Veteriner olarak Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da dolaştı. 1908'de Darülfünun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fetret Devri Nedir ve Hakkında Bilgi

(Fasıla! Saltanat), Yıldırım Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgalarıyla geçen dönem (1402-1413). Timur'un Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattığı Ankara Savaşı'ndan (1402) sonra, Osmanlı Devletinde çözülme başladı. Eski Anadolu beylikleri topraklarını yeniden elde edip ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anayasa Nedir-Ne Demek-Kısaca Tanımı

bir devletin temel kuruluş biçimini, temel organlarının işleyiş ve oluşumlarıyla görev ve yetkilerini belirleyen; bireylerle devletin arasındaki ilişkileri düzenleyen en üst yasa. Bir devlette tüm hukuksal tasarruf ve eylemlerin Anayaşa'da belirtilen kurallara uygun olması ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anatomi Nedir Kısaca Tanımı-Anlamı-Kısa Bilgi

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını, biçimini ve bu yapıyı oluşturan doku ve organlar arasındaki ilişkileri inceleyen tıp dalı, inceleme alanına göre bir çok bölüme ayrılır. Organ ve dokuları biçim ve yapılama göre inceleyen dala genel anatomi; bir bölgedeki organların ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anadolu Beylikleri Nedir ve Hakkında Bilgi

Anadolu da önce Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kurulan ve Selçuklu Devleti'nin çöküş döneminde(XIII. yy) bağımsızlıklarını ilan eden Türk beyliklerinin genel adı. Selçuklular Bizans’la sürekli savaşarak Anadolu'da genişlerken oğuz boylarının Anadolu'ya göçleri de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anadolu Nedir Kısaca ve Anlamı-Hakkında Bilgi

Türkiye'nin Asya anakarasında kalan toprak parçası. Yarımada biçiminde bir yayladır. Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege denizleriyle çevrilidir. Toplam kıyı uzunluğu 6.480 km'dir. Karadan Sovyetler Birliği, Iran, Suriye ve Irak'la sınırlanır. 755.688 km2’lik yüz ölçümüyle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Amerika Kıtası ve Hakkında Bilgi

Amerika, yeryüzündeki ana karalardan biridir. ' 1492' de keşfedilen Amerika Yeni Dünya diye anılır. Anakara yaklaşık olarak 126 enlem derecelik yer kaplar. 71°59' kuzey enleminden (Boothia yarımadası) 53° 54' güney enlemine dek uzanır. Boylam olarak genişliğiyse yaklaşık olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Amazon Nehri Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Güney Amerika'da ırmak. Taşıdığı su kütlesi bakımından Dünya'nm birinci, uzunluk bakımından ikinci büyük ırmağıdır.Uzunluğu 6.275 km. Denize saniyede 70.000-200.000m3 su taşır. Peru'da, And Dağlarından doğan Maranon ırmağı kaynak olarak kabul edilir. Önce kuzeye doğru, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alyuvarlar Nedir ve Hakkında Bilgiler

Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak hücre. Kırmızı renklerini içerdikleri hemoglobinden alırlar. Çapı 7 mikronu geçmez. Kırmızı kemik' iliğinden doğar ve yaklaşık olarak 120 gün yaşar; kemik iliği ve dalaktaki retiküler hücreler tarafından parçalanır.1 mm3 ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz.Ali Kimdir ve Hayatı-Kısaca

İslam’ın dört halifesinden biri ve sonuncusu. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Peygamberin amcası Ebu Talib’in oğludur. Mekke’de dünyaya geldi ve Kufe’de Hariciler tarafından öldürüldü. Ali, İslam dinini ilk kabul edenlerden biri ve Peygamberini damadıdır. Kılıcı ile ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alerji Nedir ve Nedenleri-Belirtiler-Hakkında Bilgi

Alerji vücudun herhangi bir etkene karşı gösterdiği aşın tepkidir. Çeşitli maddelere ya da besinlere karşı, duyarlı olan kimseler bu maddelere temas ettiklerinde derilerinde lekeler ve kaşıntılar oluşur. Bu belirtiler dolaşım sisteminde ve vücut sıvılarında ortaya çıkan bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aksiyom Nedir ve Ne Demek-Hakkında Bilgi

Temel önerme, temel tez; belit ya da ilk sav da denir. Bu kavramın anlamı, bilimin la rihsel gelişmesi boyunca önemli ölçüde değişikliğe uğradı. Başlangıçta aksiyom denince, doğruluğu pratik tarafından birçok kez kanıtlanarak, mutlak geçerli olabilecek duruma gelmiş ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alfabe Nedir Kısaca ve Anlamı-Hakkında Bilgi

Belirli bir dili yazmak için kullanılan her türlü yazı düzenine ve yazılara özgü işaretlere' alfabe denilir. Alfabe sözcüğü Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta sözcüklerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Günümüzde alfabe yerine kullanılmaya başlanan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alemdar Olayı Nedir ve Hakkında Bilgi

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanması (16 Kasım 1808). Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın düşmanlarıyla IV. Mustafa'nın yandaşları, yeniçerileri sadrazama karşı kışkırttılar. Alemdar'la yakınlarını öldürmeyi planladılar. Bir gece ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aıds Nedir Kısaca ve Kısa Bilgi

salgın hastalık. Adı Acquired Immune Deficiency Sendrome sözcüklerinin ilk harflerinden oluşur. Türkçesi edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromudur. Hastalarda nedeni belli olmayan bir bağışıklık eksikliği doğar. Sendromun en yaygın enfeksiyonları akciğer yangısı ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Zeka Nedir Nasıl Ölçülür

Akıllılık derecesinin, yani zekanın ölçülmesi gereğini ilk olarak yirminci yüzyıl başında, Amerikalılar duymuşlardır. Kura sonucu askere alınacak gençlerin askerlik yapma düzeyine ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak istemişlerdir. Zekayı sorunlara değişik koşullarda en ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...