implant

Monthly Archive:: Eylül 2015

30 Eyl 2015

Mastürbasyon Nedir-Ne Demek-Kısaca-Hakkında Bilgi

Memeli hayvanların bir kısmında, eşey organlarını vücudunun bazı yerlerine ve hatta diğer cisimlere sürtmek suretiyle kendi kendine tatmin görülmektedir. Mastürbasyon, insanlarda, erginliğe ulaşmadan önceki devrelerde başlar. Erkeklerde dişilere göre daha yaygın olarak görülür. Örneğin batı memleketlerinde erkeklerin
30 Eyl 2015

Kılcal Damar Nedir-Kısaca-Bilgi-Hakkında Bilgi

İnce çaplı ve ince duvarlı damarlardır. Çapları aşağı yukarı bir kan hücresinin büyüklüğü kadardır. Bir mm2 kasta, farelerde 400, köpeklerde 2500 ve insanlarda 5.600 kılcaldamar vardır. İnsandaki toplam kılcaldamar uzunluğu 100.000 km. kadardır.İç astarları büyük damarların içinde
30 Eyl 2015

Kalp Nedir Sözlük Anlamı-Kısaca-Ne İşe Yarar

Göğüs boşluğunda, diyaframın üstünde ve iki akciğerin arasında, biraz sola eğik, tabanı yukarıda, herkesin kendi yumruğunun büyüklüğünde koni şeklinde bir organdır. Kanın ve lenfin akması için gerekli basıncı sağlayan bir pompadır. Perikardiyal boşluk denen solomun bir bölümü
30 Eyl 2015

Dolaşım Sistemi Nedir-Kısaca-Bilgi-Özeti

Bir hücreli hayvanlarda belirli bir dolaşım sistemi yoktur. Solunum sisteminde de açıkladığımız gibi sitoplazma içerisindeki hareketlerle ve hücre yüzeyinden yapılan diffüzyonla madde iletimi ve boşaltımı sağlanır (Şekil 14.1). Belki bir anlamda, hücre içerisindeki endoplazmik retikulum, madde iletimini
29 Eyl 2015

Solunum Sistemi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hücre işlevlerinin yürütülebilmesi için gerekli enerji, çoğunlukla biyolojik oksidasyonlardan elde edilir. Tepkimelerin özü, vericiden alıcıya iletilen hidrojen atomunun ya da elektronlarının oksijenle birleşip bir su molekülü yaparken açığa çıkan enerjinin fosfoester bağları şeklinde saklanmasıdır. Çoğu hayvan hücresinde
29 Eyl 2015

Yağlar ve Yağ Metabolizmasi-Nedir-Kısaca

Önceden değindiğimiz gibi emilme sırasında yağ asidi ve gliserol tekrar yağa sentezlenerek küçük globüller “Chylomicron” halinde lenfatik sistemle kan damarlarına iletilir. Yağlar, yendikten 2-3 saat sonra kilomikronlar halinde kanda görülür. Bu kilomikronların bir kısmı karaciğer hücreleri tarafından
29 Eyl 2015

Protein Metabolizması Biokimya-Nedir

İşaretlenmiş azotla yapılan çalışmalarda vücut proteininin sürekli yıkıldığı ve yeniden sentez edildiği gözlenmiştir. Karaciğer ana toplardamarı ile karaciğere gelen aminoasitler, geçici olarak depo edilir ve zamanla kana verilir.Besinlerdeki aminoasitlerin büyük bir kısmı bu sentezlerde kullanılır. Büyüme, onarım,
29 Eyl 2015

Karbonhidrat Metabolizması Biokimya-Kısaca

Bağırsaktan emilen monosakkaritlerin (glikoz, fruktoz ve galaktoz) büyük bir kısmı karaciğere taşınarak orada glikoz-6 fosfata ve daha sonra da glikojene (hayvansal nişastaya) çevrilerek depo edilir. Glikojen, glikoz birimlerinin alfa glikozidik bağları aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla meydana gelen büyük
29 Eyl 2015

Enerji Gereksinimi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Alınan besinlerin çoğu enerji maddesi olarak ya hemen kullanılır ya da daha sonra kullanılmak üzere depo edilir. 70 kg. ağırlığında genç bir adam için günlük en az enerji gereksinimi 1680 kilo kaloridir. Bayanlarda bu miktar biraz daha
28 Eyl 2015

Karaciğer ve Pankreas Görevleri

Karaciğer ve pankreas, bağırsağın ön kısmından oluşmuştur. Karaciğer,vücudun en büyük organıdır (2 kg. kadar); hücreleri sürekli safra salgılar (günde 600 m. kadar). Hepatik kanallardan geçen bu safra maddesi ana safra kanalına gelir ve daha sona safra kesesine
28 Eyl 2015

Kusma Nedir Kısaca-Hakkında Genel Bilgi

Zararlı maddelerin vücuda girmesini önleyen ya da midede bulunan maddelerin herhangi bir nedenle dışarı atılmasını sağlayan refleksdir. Tavşan, sıçan ve diğer kemiriciler hariç, hemen diğer tüm memelilerde bu refleks gelişmiştir. Kusma, yutağın mekanik olarak uyarılması (parmak sokma),
28 Eyl 2015

Mide Nedir Kısaca ve Hakkında Bilgi

Mide ve omurgalıların bağırsakları, geniş mezodermal vücut boşluğunun (solomun) içerisinde bulunur (Şekil 12.19). Solom epiteli, vücut boşluğunu, “Mesenter” olarak bilinen askıları ve iç organları örter. Kan damarları ve sinirler iç organlara mezenter aracılığıyla ulaşır. Solomun az bir
28 Eyl 2015

Diş Nedir Kısaca-Diş İle İlgili Bilgiler

İlkel omurgalılarda çene yoktur. Gelişmiş olanlarda çene besinin alınmasına ve üzerinde bulunan dişler de besinin daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olur.Dişlerin yapısı ve meydana geliş şekli köpekbalıklarının pullarına (placoid pul) benzer. Her ikisi de mine ve dentin maddesinden
27 Eyl 2015

Omurgalılarda Beslenme ve Hakkında Bilgi

En ilkel formunu çiğneme ve diş sistemi körelmiş balinalarda görüyoruz. Bu hayvanların ağzı çok fazla büyümüştür. Bir defada içeriye büyük miktarlarda su dola-bilmektedir. Ağzındaki boynuzumsu süzme çubukları ile özellikle makroplanktonları (küçük balık, kabuklular vs.) sudan ayırarak yutarlar.
27 Eyl 2015

Suda Eriyen Vitaminler Nelerdir ve Görevleri

Suda eriyen vitaminlerin büyük bir kısmını B vitamini kompleksleri meydana getirir. Çoğunlukla tahılların kabuklarında ve mayalarda (bira mayasında) bulunurlar. B vitamini kompleksi içerisinde bir takım, kimyasal ve yapısal özellikleri birbirine yakın olan maddeler vardır. Bunlar belirli oranlarda
27 Eyl 2015

Yağda Eriyen Vitaminler Nelerdir-Özellikleri

A Vitamini (Retinol, Retinai = Âxerophtol = Ânfixerophthal): 1920 yılında bulunmuştur ve bugün sentetik olarak yapılabilmektedir. Genellikle provitamin halinde alınır. Karaciğerde (kupfer hücrelerinde) A vitaminine dönüştürülür.Provitamin (b Karaten): Rengi, koyu kırmızıdan siyah menekşe rengine kadar değişir. Oksijene
27 Eyl 2015

Vitaminler ve Faydaları-Kısaca-Hakkında Bilgi

Genel olarak basit organik bileşiklerdir ve alınan besinlerin arasında belirli oranlarda bulunmaları gereklidir. Tüm canlılar değişik de olsa vitamin denen bu bileşiklere gereksinme duyarlar. Fakat her canlı farklı bileşiklerin sentezini yapabildiğinden, birisi için vitamin olan bir bileşik
26 Eyl 2015

Suyun Önemi Nedir-Kısaca-Canlılar İçin Önemi

Canlının en önemli maddesidir denebilir. Organizmanın büyük bir kısmını oluşturur. Eksojen ve endojen kökenli olarak ikiye ayrılır. Eksojen kökenli, yani dışarıdan aldığımız su miktarı çalışma durumuna göre değişir; ortalama 1,5-2,5 litre; en fazla 10 litreye kadar çıkabilir.Endojen
26 Eyl 2015

Vücuttaki Mineraller Nelerdir ve Hakkında Bilgi

Yukarıda anlatılan organik bileşiklerin yanında organizmanın az miktarda da olsa 15 kadar inorganik bileşiğe gereksinmesi vardır. Örneğin 70 kg.’lık bir insanda 3 kg. kadar mineral tuzları vardır. Kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında, bazı enzimlerin yapılarına katılmalarında, katalizör olarak
26 Eyl 2015

Protein Gereksinimi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hücre yapısının esasını meydana getirir. Tüm organizmanın yapısına aşağı yukarı % 16 oranında katılırlar. Suda eriyenler (albumin, ovalbumin vs.) ve erimeyenler (kreatin, elastin ve histonlar) diye ikiye ayrılırlar. Günlük gereksinmemiz kilo başına en az bir gr.’dır.Fakat fakir