implant

Monthly Archive:: Ekim 2015

31 Eki 2015

Nem ve Yağış Konu Anlatımı-Hakkında Bilgi

-m3 hava içindeki su buharının gram cinsinden değeridir. Havadaki mevcut su buharı miktarıdır. -Denizden uzaklaştıkça, yerden yükseldikçe, kutuplara gidildikçe mutlak nem azalır. -Mutlak nem; gündüz yazın ve ormanlarda fazla gece kışın ve steplerde azdır.  Maksimum Nem Nedir
31 Eki 2015

Yerel Rüzgar Çeşitleri Nelerdir

Meltem Rüzgarları Kısaca-Hakkında Bilgi: Günlük sıcaklık farkından doğan rüzgârlardır. Kara ile deniz ve dağ İle vadi arasında görülür. Kara ve denizler arasındaki günlük sıcaklık farkından dolayı kara ve deniz meltemleri oluşur. Gündüzleri karalar daha erken ısındığından alçak
31 Eki 2015

Türkiyeyi Etkileyen Basınç Merkezleri Nelerdir

Sibirya Yüksek Basıncı: Kışın Sibirya’da enlemin ve karasallığm etkisiyle bir yüksek basınç oiuşur. Bu basınç kuzeydoğudan Türkiye’yi etkisi altına alır. Türkiye’de kışlar Sibirya basıncının güçlü ya da zayıf olmasına göre şiddetli ya da az şiddetli geçer.Özellikle Doğu
30 Eki 2015

Türkiyede İklimi Etkileyen Faktörler-Nelerdir-Kısaca

a)Matematik Konum -Ilıman iklim kuşağında yer almaktadır.Batı rüzgarlarının etki alanı içerisinde kalmaktadır. -Cephe yağışları görülmektedir. -Sıcaklık değerleri genel olarak güneyden kuzeye azalmaktadır. -Güneş ışınlarının geliş açısı çok değiştiğinden dört mevsim belirgin şekilde yaşanmaktadır. b)Özel Konum: Komşu denizlerin
30 Eki 2015

Türkiyenin Teraltı Suları ve Kaynakları

Yer altı Suları:Yer altı su depoları,yağmur ve kar sularının bir kısmını geçirlm-11 tabakalardan sızıp geçirimsiz bir tabaka üzerinde toplanması , sonucu meydana gelmektedir. Yer altı sulan genellikle yağışlarla beslenir. Yağışlarla yeryüzüne inen suların yer altına sızma miktarı,
30 Eki 2015

Türkiye’nin Denizleri ve Özellikleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

Karadeniz 200 m’nin altında zehirleyici kükürtlü hidrojen gazından dolayı balık yaşamaz. n Dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı boyuna kıyı tipi görülmektedir. -Kıyıda falezler fazla, kıta sahanlığı dar, doğal limanlar ise azdır. -Enleminden dolayı sıcaklık ve tuzluluğu azdır.
29 Eki 2015

Türkiyede Göller ve Oluşumları

1. Tektonik Göller Tektonik hareketler sonucu çanakLaşan alanlara suların dolması ile oluşur. -Marmara Bölgesi’nde; Ulubat, Sapanca, Manyas, İznik gölleri -Akdeniz Bölgesi’nde; Kovada, Burdur, Acıgöl, Eğirdir, Beyşehir gölleri -İç Anadolu Bölgesi’nde Seyfe, Tuz gölü, Tersakan, Tuzla, Akşehir, Sultansazfığı,
29 Eki 2015

Akarsu Havzası Nedir Kısaca-Bilgi

Havza: Akarsuların kollan ile birlikte sularını topladığı alana denir. Türkiyenin Açık Havzaları Sularını denize gönderen akarsuların B) Marmara Denizine Dökülen Akarsular • Susurluk C) Ege Denizine Döküİen Akarsular • Meriç Nehri • Bakırçay • Gediz Nehri •
29 Eki 2015

Türkiye’deki Akarsuların Özellikleri Nelerdir

Rejimleri düzensizdir (Karadeniz’e dökülenler hariç). Bunun nedeni yağış rejiminin düzensiz olması, ilkbahardaki kar erimeleri ve yazın buharlaşmanın fazla olmasıdır. -Yatak eğimleri fazla ve rejimleri düzensiz olduğundan ulaşımda kullanılamazlar (Bartın Çayı hariç). -Yatak eğimleri fazla olduğundan enerji potansiyelleri
28 Eki 2015

Ovaların Etkileri Nelerdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

-Ekonomide tarım lehine etkilidirler. -Hayvancılığa katkıları vardır. -Su kaynaklan bakımından zengindirler (Artezyen, kuyu, göl vs.). -Ulaşımı kolaylaştırırlar. Önemli kara yolları özellikle tektonik kökenli ovalardan geçmektedir. -Tarımsal faaliyetlerden dolayı genellikle nüfusun artmasında etkilidirler. -Nüfusumuzun yarıdan fazlası ova kenarlarına
28 Eki 2015

Ova Çeşitleri ve Örnekleri-Nelerdir

Tektonik Ovalar: Kırıklı yapı boyunca iç kuvvetlerin etkisiyle çökme sonucu oluşan ovalarımızda. Türkiye’deki ovaların büyük bir kısmı tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Bu ovalar kırık hatlar boyunca uzanırlar. Karstîk Ovalar: Kalker, jips, kayatuzu gibi kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu
28 Eki 2015

Toprak Tipleri ve Çeşitleri Nelerdir

Kırmızı Renkli (Terra-Rossa) Topraklar: Kırmızı renklidirler. Çünkü demir bakımından zengindir. Akdeniz iklimi görülen yerlerde yaygındır. Orta derecede verimlidirler. Bağcılık, zeytin ve turunçgil tarımında kullanılır. Kireç taşının çözünmesi sonucu oluştukları için geçirimlilikleri yüksektir. Laterit Topraklar: Sıcak ve nemli
28 Eki 2015

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller-Nelerdir

Dalga ve akıntılar aşındırma ve biriktirme yoluyla şekillendirmeler yaparlar. Akıntılar ülkemiz kıyılarında pek etkili olmayıp daha ziyade dalgalar şekillendirme yaparlar. Falez (Yalıyar): Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda, dalgaların kıyıya inen dik yamaçları dövmesiyle oluşan dik yamaç ya
27 Eki 2015

Türkiye’de Depremler Konu Anlatımı-Hakkında Bilgi

Deprem Özellikle bataklık, alüvial alanlarda daha etkilidir, Bu yerlerde depremin şiddeti 1-2 derece artar. Ancak: alüviail topraklar aynı zamanda: en verimli tarım alanları ve en elverişli yerleşim merkezleridir. Türkiye dünyanın önemli deprem kuşaklarından olan Alp – Himalaya
27 Eki 2015

Türkiyenin Yer Şekilleri Genel Özellikleri-Konu Anlatımı

Türkiye’nin yer şeküleri de Dünya’daki diğer yerler gibi iç ve dış kuvvetlerle oluşmuştur.İç kuvvetler enerjisini yerin İçinden manto« dan alan kuvvetlerdir. İç kuvvetler Nelerdir-Hakkında Bilgi Orojenez (Dağ Oluşumu) Epirojenez (Kıta Oluşumu) Volkanizma Seizma (Deprem) Dış kuvvetler ise
26 Eki 2015

Türkiye’nin Kara Sınırları Komşuları

Türkiye’nin kara sınırları 2.875 km’dir. a Batıda Bulgaristan ve Yunanistan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcıvan, İran ve güneyde Irak, Suriye İle kara sınırları bulunmaktadır. -En uzun sınırı Suriye, en kısa sınırı ise Nahcıvan’dır. Türkiye’nin komşuları bulundukları bölgelere göre
26 Eki 2015

Mevsim Başlangıcı ve Özellikleri Nelerdir-Kısaca

-21 Mart’ta ilkbahar mevsimi, 23 Eylül’de sonbahar mevsimi başlar. -Gece-gündüz sureleri her yerde birbirine eşittir. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. -Güneş aynı boylam üzerindeki her yerde aynı anda doğar ve batar. -Her iki tarihte de
26 Eki 2015

Türkiyenin Matematik Konumu Nedir-Konu Aanlatımı

Boylamın Etkileri Nelerdir Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır. -Türkiyenin en doğusu ve batısı arasında tam 76 dakikalık bir zaman farkı vardır.Tam 19 meridyen bulunmaktadır. -Doğusu ile batısı arasında boylam
25 Eki 2015

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Bir Dikenin Dünya üzerinde bulunduğu yere, o ülkenin coğrafi konumu denir. Türkiyenin Matematik Konumu Nedir Kısaca Bîr yerin ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre konumudur.90’ı kuzeyde, 90’ı da güneyde olmak üzere 180 paralel dairesi vardır, o İki paralel
25 Eki 2015

Dünyanın Güneş Etrafındaki Hareketi ve Sonuçları

Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da döner. Dünya Güneşin çevresinde dolammını 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna Dünya’nın yıllık hareketi denir.Dünya’nın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur. Bu durum tamamen eksen eğikliğinin