Aylar: Kasım 2015

Mizan Terazisi Nedir-Kısaca-Bilgi-Anlamı

Allah kıyamet günü ümmetinden bir adamı mahlukların üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar. Her defter gözün alabildiği kadar büyüktür. Rab sorar: “Bu defterde yazdı olanlardan bir şey inkâr ediyor musun? Muhafız katiplerim zulmetmişler mi?” Kul: ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ba Sü Ba Del Mevt Nedir-Ne Demek-Anlamı

Ba’s; diriliş, canlanma, kalkma gibi manalara gelir. Mevt ise; Ölüm demektir. Ba’sü ba’de’l-Mevt; Öldükten sonra dirilmek ve Allah’ın ölüleri tekrar diriltmesi demektir. Kur’ân’da birçok âyette anlatılan bu gerçeğe her Müslüman inanmak durumundadır.“Ey İnsanlar, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahirette Şefaat Var Mıdır

Şefâat kelimesi, arapça Şe-fe-a harflerinden müteşekkil olup masdardır. Bir iltimasçı ve aracı ile müracaat etmek, dilek dilemek ve yardım etmek,manasınadır. Lügat olarak kelime yönünden çift manasına gelen Şef’ kelimesinden türemiştir.Şefâat etmek, af için vesile olmak, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Şehitlerin Şefaat Hakkı

Allah yolunda öldürülenlere şehit denmektedir. Şehitler, hakikî ve hükmî şehitler diye ikiye ayrılırlar. Savaş meydanlarında kâfirler tarafından öldürülmedikleri için hakikî şehit adım almayan ve dünyada şehit muamelesi yapılmayan, fakat hakikî şehitlerin Ahirette nail ... devamı

{ Yorum Ekle }

Depremde Ölen Şehitmidir

Yer sarsıntısı diyebileceğimiz deprem; yerkabuğunun nefes alma hareketidir. Yer sarsıntıları her zaman olmaktadır. Dep remi rahmet yapmak bizim elimizdedir. Depreme karşı maddî ve manevî her türlü tedbirleri almak tevekkül inancımızın bir gereğidir. Marmara ve Düzce depremi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yetimlerin ve Anne Babanın Çocuğuna Şefâati

Dinimiz yetimlerin himâyesine, bakılmasına büyük önem vermiştir. Babası olmayana yetim, annesi olmayana öksüz veya ikisinden birisi olmazsa yetim denmektedir. Kur’ân, yetime iyi muameleyi emrediyor.Rasûlullah“Ben ve yetime bakan kimse Cennette şöyleyiz”buyuruyor, orta parmağı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cennetlikler Kaç Kısımdır-Kimlerdir

Güzel amel işlemekte önde olanlar ve amel defterleri sağdan verilenler; peygamberlerin, dosdoğru olanların, şehit ve Allah’ın kendilerini nimetlere bezediği sevgili kulların eşliğinde Cennete girerler. Gruplar halinde Cennet’e doğru sevk edilirler. Oraya vardıklarında, kapılar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Makam ı Mahmud Nedir-Ne Demek

Cennette bir makamdır. Bu makam âlimlere göre Şefaat makamıdır. “Övülen makam” manasında olan Makam-ı Mahmûd, Rasûlullah’a Şefâat yetkisinin Allah tarafından verilmesidir. Rasûlullah’a “...ümid edebilirsin, Rabbin seni bit Makam-ı Mahmûd’a gönderecektir.” (isra, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peygamberlerin, Şehitlerin Gıpta Ettiği Kimseler

Gıpta: bir başkasında olan güzel durumu şiddede arzu etme, kendisinde de olmasını isteme, imrenme demektir. Güzel bir şeyi yapmayı arzulamak yani gıpta, sevap; bunun zıddı olan kıskanma ise günahtır. ,Hz. Ömer anlatıyor: Rasûlullah “Allah’ın kulları arasında bir grup var ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kul Hakkı Nedir-Kısaca-Neler Kul Hakkına Girer

Sorumluluk bakımından insanların Allah’a, insanlara ve kendilerine karşı birtakım görevleri vardır. Meselâ; Allah hakkı, kul hakkı, nefis hakkı vardır. Şirk hariç Allah kendi hakkını affedebileceğini beyân etmekte, ama kul hakkını, ilgilinin rızası olmadıkça ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cennette Kadınlar Doğum Yapacak Mı

Cenâb-ı Hak, kadını, erkeğin hayat arkadaşı olması ve erkeğin onunla huzur bulması için yaratmıştır. (Bkz. Araf, 7/ ısa) Kadının dünyadaki vazifelerinden birisi çocuk doğurması, anne olmasıdır. İlk kadın Hz. Havva da bir annedir. Kadının dokuz ay on gün zahmet ve acı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mahşer Günü Nedir-Ne Demek-Kısaca

Mahşerde melekler, cinler ve insanlar dirildikten sonra insanların küçüğü, büyüğü, akıllısı, delisi, hepsi bir yerde toplanacaktır. Bütün hayvanlar da haşrolacaklardır.Fakat hayvanlar Allah’ın sonlarına cevap verdikten sonra toprak olacaklardır. Zira dünyada onlara teklif ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kabir Nedir Kısaca-Kelime Manası-Sözlük anlamı

Kabir, ilk duraktır.Kabir ve Berzah kelimeleri Kur’ân-ı Kerim’de geçmektedir.“Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Soma dilediğ zaman onu yeniden diriltir.” Kabir aynı zamanda dünyada temizlenmemiş bazı günahların hesabının da yapıldığı ve temizlendiği bir yerdir.Küçük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cennete Giren Herkes Allahı Görecekmi

Cennette Allah Teâlâ elbette mü’minler tarafından çıplak gözle keyfiyetsiz bir şekilde görülecektir. Ehl-i Sünnet âlimleri bu konuda ittifak etmişler, konuyu “Ru’yetullah” adı altında tartışmışlar ve Cennette mü’minler tarafından Allah’ın görüleceğini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi-Özet Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşmasından kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Mütarekenin 7. maddesine dayanarak Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. Osmanlı Hükümeti işgallere karşı duyarsız kalınca halk kendi başına teşkilatlanarak işgallere karşı koymaya çalıştı. İşte ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mustafa Kemal’in Hayatı-Kısaca-Özeti

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi.Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi, Mustafa Kemal doğduğu sırada gümrük muhafaza memurluğu yapmaktaydı. Eğitimli ve iyi huylu bir insandı. Annesi yüksek iradeli, sağlam ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sivas Kongresi Tarihi-Önemi-Hakkında Bilgi

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması Amasya Genelgesi ile kararlaştırılmıştı. Erzurum Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetinin girişimi ve Kâzım Karabekir’in desteği ile Erzurum Kongresi toplanmıştı. Erzurum Kongresi’yle, Doğu Anadolu’yu savunmak için kurulmuş Millî ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...