implant

Monthly Archive:: Kasım 2015

30 Kas 2015

Mizan Terazisi Nedir-Kısaca-Bilgi-Anlamı

Allah kıyamet günü ümmetinden bir adamı mahlukların üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar. Her defter gözün alabildiği kadar büyüktür. Rab sorar: “Bu defterde yazdı olanlardan bir şey inkâr ediyor musun? Muhafız katiplerim zulmetmişler
30 Kas 2015

Mahşer’de İnsanların Kıyafeti Nasıl Olacaktır

Bütün insanların toplandığı o günde insanlar; ayakkabısız, çıplak olacaklar, müezzinler uzun boylu olacaklardır. “.. Sîzler Allah’a, yalınayak, bedenleriniz çıplak ve kabuklu (sünnet-siz) olarak hasrolunacaksınız. İlk giydirilecek olan İbrahim’dir (38 “İlk yaratılışta nasıl başladı isek, üzerimizde hak bir
30 Kas 2015

Ba Sü Ba Del Mevt Nedir-Ne Demek-Anlamı

Ba’s; diriliş, canlanma, kalkma gibi manalara gelir. Mevt ise; Ölüm demektir. Ba’sü ba’de’l-Mevt; Öldükten sonra dirilmek ve Allah’ın ölüleri tekrar diriltmesi demektir. Kur’ân’da birçok âyette anlatılan bu gerçeğe her Müslüman inanmak durumundadır.“Ey İnsanlar, öldükten sonra tekrar dirilmekten
29 Kas 2015

Ahirette Şefaat Var Mıdır

Şefâat kelimesi, arapça Şe-fe-a harflerinden müteşekkil olup masdardır. Bir iltimasçı ve aracı ile müracaat etmek, dilek dilemek ve yardım etmek,manasınadır. Lügat olarak kelime yönünden çift manasına gelen Şef’ kelimesinden türemiştir.Şefâat etmek, af için vesile olmak, birinin bağışlanmasına
28 Kas 2015

Şehitlerin Şefaat Hakkı

Allah yolunda öldürülenlere şehit denmektedir. Şehitler, hakikî ve hükmî şehitler diye ikiye ayrılırlar. Savaş meydanlarında kâfirler tarafından öldürülmedikleri için hakikî şehit adım almayan ve dünyada şehit muamelesi yapılmayan, fakat hakikî şehitlerin Ahirette nail olacakları mükıâfatlara onların da ereceği
28 Kas 2015

Depremde Ölen Şehitmidir

Yer sarsıntısı diyebileceğimiz deprem; yerkabuğunun nefes alma hareketidir. Yer sarsıntıları her zaman olmaktadır. Dep remi rahmet yapmak bizim elimizdedir. Depreme karşı maddî ve manevî her türlü tedbirleri almak tevekkül inancımızın bir gereğidir. Marmara ve Düzce depremi bize
28 Kas 2015

Yetimlerin ve Anne Babanın Çocuğuna Şefâati

Dinimiz yetimlerin himâyesine, bakılmasına büyük önem vermiştir. Babası olmayana yetim, annesi olmayana öksüz veya ikisinden birisi olmazsa yetim denmektedir. Kur’ân, yetime iyi muameleyi emrediyor.Rasûlullah“Ben ve yetime bakan kimse Cennette şöyleyiz”buyuruyor, orta parmağı ile baş parmağım yan yana
27 Kas 2015

Cennetlikler Kaç Kısımdır-Kimlerdir

Güzel amel işlemekte önde olanlar ve amel defterleri sağdan verilenler; peygamberlerin, dosdoğru olanların, şehit ve Allah’ın kendilerini nimetlere bezediği sevgili kulların eşliğinde Cennete girerler. Gruplar halinde Cennet’e doğru sevk edilirler. Oraya vardıklarında, kapılar açılır ve bekçiler seslenir:
27 Kas 2015

Makam ı Mahmud Nedir-Ne Demek

Cennette bir makamdır. Bu makam âlimlere göre Şefaat makamıdır. “Övülen makam” manasında olan Makam-ı Mahmûd, Rasûlullah’a Şefâat yetkisinin Allah tarafından verilmesidir. Rasûlullah’a “…ümid edebilirsin, Rabbin seni bit Makam-ı Mahmûd’a gönderecektir.” (isra, n/79) âyetindeki “Makam-ı Mahmûd”dan soruldu. Peygamberimiz
27 Kas 2015

Öldükten Sonra Devam Eden Kesilmeyen Ameller Nelerdir

İnsanın dünyada iken yaptığı bazı işleri vardır ki, bunların kişinin ölümünden sonra da amel defterine sevap olarak yazılacağı belirtilmiştir. “İnsan öldüğü zaman salih ameli kesilir. Ancak üç sey müstesna; Sadaka-i Cariye, faydalı ilim ve kendisine duâ edecek
26 Kas 2015

Peygamberlerin, Şehitlerin Gıpta Ettiği Kimseler

Gıpta: bir başkasında olan güzel durumu şiddede arzu etme, kendisinde de olmasını isteme, imrenme demektir. Güzel bir şeyi yapmayı arzulamak yani gıpta, sevap; bunun zıddı olan kıskanma ise günahtır. ,Hz. Ömer anlatıyor: Rasûlullah “Allah’ın kulları arasında bir
26 Kas 2015

Kul Hakkı Nedir-Kısaca-Neler Kul Hakkına Girer

Sorumluluk bakımından insanların Allah’a, insanlara ve kendilerine karşı birtakım görevleri vardır. Meselâ; Allah hakkı, kul hakkı, nefis hakkı vardır. Şirk hariç Allah kendi hakkını affedebileceğini beyân etmekte, ama kul hakkını, ilgilinin rızası olmadıkça bağışlamayacağını belirtmektedir. Kur’ân’da kul
25 Kas 2015

Cennette Kadınlar Doğum Yapacak Mı

Cenâb-ı Hak, kadını, erkeğin hayat arkadaşı olması ve erkeğin onunla huzur bulması için yaratmıştır. (Bkz. Araf, 7/ ısa) Kadının dünyadaki vazifelerinden birisi çocuk doğurması, anne olmasıdır. İlk kadın Hz. Havva da bir annedir. Kadının dokuz ay on
25 Kas 2015

Mahşer Günü Nedir-Ne Demek-Kısaca

Mahşerde melekler, cinler ve insanlar dirildikten sonra insanların küçüğü, büyüğü, akıllısı, delisi, hepsi bir yerde toplanacaktır. Bütün hayvanlar da haşrolacaklardır.Fakat hayvanlar Allah’ın sonlarına cevap verdikten sonra toprak olacaklardır. Zira dünyada onlara teklif yoktur. Mükâfat ve ceza dünya
25 Kas 2015

Kabir Nedir Kısaca-Kelime Manası-Sözlük anlamı

Kabir, ilk duraktır.Kabir ve Berzah kelimeleri Kur’ân-ı Kerim’de geçmektedir.“Sonra onu öldürdü, kabre koydu. Soma dilediğ zaman onu yeniden diriltir.” Kabir aynı zamanda dünyada temizlenmemiş bazı günahların hesabının da yapıldığı ve temizlendiği bir yerdir.Küçük polisiye olaylar karakollarda veya
24 Kas 2015

Cennete Giren Herkes Allahı Görecekmi

Cennette Allah Teâlâ elbette mü’minler tarafından çıplak gözle keyfiyetsiz bir şekilde görülecektir. Ehl-i Sünnet âlimleri bu konuda ittifak etmişler, konuyu “Ru’yetullah” adı altında tartışmışlar ve Cennette mü’minler tarafından Allah’ın görüleceğini söylemişlerdir. “Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanlan
24 Kas 2015

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi-Özet Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşmasından kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Mütarekenin 7. maddesine dayanarak Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. Osmanlı Hükümeti işgallere karşı duyarsız kalınca halk kendi başına teşkilatlanarak işgallere karşı koymaya çalıştı. İşte halkın vatanı koruma ve bağımsız
23 Kas 2015

Atatürk İttihat ve Terakki Cemiyetinden Neden Ayrıldı

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet yönetimine karşı olanlar İstanbul’da 31 Mart Ayaklanması’m çıkardılar( 13 Nisan 1909). Bu ayaklanmayı bastırmak için kurulan Hareket Ordusunun Kurmay Başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. İstanbul’a giren Hareket Ordusu ayaklanmayı kısa sürede bastırdı. İsyanın
23 Kas 2015

Mustafa Kemal’in Hayatı-Kısaca-Özeti

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi.Mustafa’nın babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi, Mustafa Kemal doğduğu sırada gümrük muhafaza memurluğu yapmaktaydı. Eğitimli ve iyi huylu bir insandı. Annesi yüksek iradeli, sağlam karakterli bir
22 Kas 2015

Sivas Kongresi Tarihi-Önemi-Hakkında Bilgi

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması Amasya Genelgesi ile kararlaştırılmıştı. Erzurum Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetinin girişimi ve Kâzım Karabekir’in desteği ile Erzurum Kongresi toplanmıştı. Erzurum Kongresi’yle, Doğu Anadolu’yu savunmak için kurulmuş Millî Cemiyetler bir amaç üzerinde birleştirilerek ulusal