Aylar: Aralık 2015

Osmanlı Hint Seferleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

1945 (1538) senesinin üçüncü büyük hadisesi Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa’nın padişahtan aldığı emir üzerine Kızıldeııiz’de başlayan ve Hindistan’a kadar uzayan ve tarihlerimizde umumiyetle Hind seferi diye anılan deniz seferidir. Kanunî devrinde Kızıldeniz’de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Macaristan Meselesi-Kısaca-Hakkında Bilgi

Belgrad’ın fethinden ve Mohac zaferinden sonra, Macarların elinde bulunan diğer mühim hudut kalesi Jacza’nın da fethi gerekiyordu. Zaten bu kale etrafındaki halk, yavaş yavaş, Bosna sancak beyi Gazi Husrev Bey’in de akıllı ve adaletli siyaseti sayesinde, Osmanlılar tarafına ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fatih Sultan Mehmet Eserleri ve Hayatı-Nelerdir-Kısaca

Fetihten sonra, İstanbul’da 8 kiliseyi (bu arada Zeyrek Medresesi) medrese haleni getirdi; Ayasofya Medresesini açtı. 1470’te kendi cami etrafında meşhur Semaniye Medreselerini yaptırdı. Fatih, medreseleri bizzat teftiş eder, dersleri dinler ve mükafat verirdi. Sarayda, seferlerde, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sinop’un Fethi Kısaca-Trabzon’nun Fethi Kısaca

İstanbul’un fethi sonrasında, 3 Haziran’da, Galata Cenevizlilerden teslim alındı. Kendilerine şer-i aman hükümleri tatbik olundu ve Osmanlı ülkesinde serbest ticaret hakkı tanındı. Boğazlara hakim olan Fatih, Karadeniz’in tamamıyla kendi hükmüne tabi olduğunu biliyordu. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çelebi Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

Ankara Savaşı sırasında babasının ordusunda ihtiyat kuvvetlerinin başında bulunan Çelebi Mehmed, muharebenin kaybedildiğini anlayınca önce Bolu’ya çekildi, daha sonra da halkın istemediği Kara Devletşah’ı mağlup ederek Amasya’ya sahip oldu. Bu ilk başarısından sonra ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çelebi Mehmet Kimdir-Kısaca-Hayatı-Dönemi

Bayezid’in 2. veya 3. oğlu olan Mehmed, kesin olmayan bilgilere göre en erken 1375 en geç 1391 yılında doğmuş olmalıdır. Annesi Devlet Hatun b. Abdullah’dır.1Bazı kitabelerde Gıyaseddin, Arap ve Bizans kaynaklarında kinişçi (güreşçi) lakabıyla birlikte anılan Sultan I. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sinir Sistemimiz Nasıl Çalışır

Ateşe koyduğunuz sütün taşmak üzere olduğunu gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Kabı tutmak için hemen elinizi uzatırsınız, ama kaba dokunur dokunmaz sıcak olduğunu fark eder bırakırsınız. Bu olayı nasıl açıklarsınız? ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yanık Nedir Kısaca-Dereceleri

Sıcak cisim, sıvı, asitler (hidroklorik asit, sülfirik asit) ve alkaliler (soda ve potas kostik) gibi kimyasal maddelerin de- ride meydana getirdikleri berelenmedir. Önemlerine göre şu şekilde sıralanırlar: Birinci derece yanıklar:Deri kızarır,parlaklaşır, şişer ve ağrır. Bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Derinin Görevi Nedir-Kısaca

Sağlığınız yönünden önemli birkaç kuralı burada hatırlatmak istiyoruz. Bunlar özellikle derimizle ilgilidir: Deri devamlı olarak hava ve kirli cisimlere açık olduğu için çok dikkatle korunmalıdır. Ayrıca derinin devamlı olarak temiz tutulması gerekir. Çünkü, temizlenmeme ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dilin Yapısı Nedir-Kısaca

Çok kuvvetli kaslardan meydana gelen ve hareketli bir organ olan dil yalnız tat almaya değil, aynı zamanda ağzımıza koyduğumuz besinlerin öğütülmeleri için dişlerin altına iletilmesine ve yutulmasına da yarar.Ayrıca, dilimiz sayesinde yediklerimiz hakkında fikrimizi de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sesin Yansıması Yankı-Kısaca-Bilgi-Konu anlatımı

Dağlarda veya büyük binaların duvarlarında oluşan «yankı» yı hepiniz biliyorsunuzdur. Yankı, bir engele çarpan ses dalgalarının çıkış noktasına geri gelmesidir.Yunanlılar ve Romalılar, tiyatrolarda oyuncuların sesinin iyi duyulabilmesi i-çin, bunların arkasına bir duvar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ses Nasıl Oluşur Kısaca-Kısa Bilgi-Meydana Gelir

Bir çana çekiçle veya sert bir cisimle vurduğunuz zaman ses çıkartır. Bu sesin meydana geliş sebebi nedir? Vurduktan sonra çana dokunduğunuzda, bunun titreşim hâlinde olduğunu hissedeceksiniz. İşte bu titreşimler sesin o-luşmasmı sağlar. Gerçeklen de bu titreşimi elinizle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mikroskop Nedir-Kısaca-Bilgi-Yazı

Gözle görülemeyecek kadar küçük olan cisimlerin incelenmesinde kullanılan bir âlettir. İyi bir büyüteç de «basit bir mikroskop» görevini yüklenebilir, fakat bunun büyütme olanakları çok kısıtlıdır.Büyütme gücü çok yüksek olan mikroskoplar, iki ucunda asal eksenleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Göz Sağlığı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Büyütmenin çok fazla olması isteniyorsa «elektronik mikroskoplar» diye adlandırılan özel aygıtlar kullanılır. Bunlar karma bir elektronik sistemden oluşmuşlardır.Görevini, bozukluklarını, hastalıklarım öğrenmiş olduğunuz bu çok önemli ve nâzik organımızın dikkatle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Göz bozuklukları Nelerdir-Çeşitleri

Göz hakkında şimdiye kadar verdiğimiz bilgiler, ancak normal bir göz içmdi. Normal göz, 25 cm. ile sonsuz uzaklık arasındaki cisimlerin görüntülerini tam retina (ağtabaka) daki «sarıbenek» üzerine düşüren gözdür. Doğuştan var olan veya sonradan oluşan bazı bozukluklar, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Gözün Bölümleri Nelerdir- Görevleri Kısaca

Gözün incelenmesine, gözün yardımcı bölümlerini tanımlayarak devam edelim. Bunlar; görme işlemine yardımcı olmamakla birlikte gözü koruyup, sağlıklı kalmalarını sağlayan «göz kapakları, kiıpikler, kaşlar, gözyaşı bezleri ve göz kasları» dır.Göz kapakları; göz ... devamı

{ Yorum Ekle }

Gözün Görevi Nelerdir-Nedir Kısaca-Hakkında Bilgi

Gözün çok gelişmiş bir fotoğraf makinesi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Şimdi, bir fotoğraf makinesinin bölümlerini inceleyip bunları gözünkilerle karşılaştırılıp bir fotoğraf makinesinde, karanlık kutu içinde büyüklüğü ayarlanabilir bir delik (diyafram), bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Gözün Yapısı ve Kısımları-Görme Olayı

Dünyaya açılan penceremiz diye nitelendirebileceğimiz gözün yapısı hakkında kısa bir açıklama yapalım.Göz, iç içe geçmiş üç tabakayla çevrelenmiştir. Sert tabaka da denilen dış tabaka beyaz ve serttir; damar tabaka koyu renktedir ve burada sık kan damarları vardır; iç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...