implant

Monthly Archive:: Aralık 2015

31 Ara 2015

Osmanlı Hint Seferleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

1945 (1538) senesinin üçüncü büyük hadisesi Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa’nın padişahtan aldığı emir üzerine Kızıldeııiz’de başlayan ve Hindistan’a kadar uzayan ve tarihlerimizde umumiyetle Hind seferi diye anılan deniz seferidir. Kanunî devrinde Kızıldeniz’de ilk hareket çok önceleri,
31 Ara 2015

Macaristan Meselesi-Kısaca-Hakkında Bilgi

Belgrad’ın fethinden ve Mohac zaferinden sonra, Macarların elinde bulunan diğer mühim hudut kalesi Jacza’nın da fethi gerekiyordu. Zaten bu kale etrafındaki halk, yavaş yavaş, Bosna sancak beyi Gazi Husrev Bey’in de akıllı ve adaletli siyaseti sayesinde, Osmanlılar
31 Ara 2015

Fatih Sultan Mehmet Eserleri ve Hayatı-Nelerdir-Kısaca

Fetihten sonra, İstanbul’da 8 kiliseyi (bu arada Zeyrek Medresesi) medrese haleni getirdi; Ayasofya Medresesini açtı. 1470’te kendi cami etrafında meşhur Semaniye Medreselerini yaptırdı. Fatih, medreseleri bizzat teftiş eder, dersleri dinler ve mükafat verirdi. Sarayda, seferlerde, yolda, sünnet
30 Ara 2015

Sinop’un Fethi Kısaca-Trabzon’nun Fethi Kısaca

İstanbul’un fethi sonrasında, 3 Haziran’da, Galata Cenevizlilerden teslim alındı. Kendilerine şer-i aman hükümleri tatbik olundu ve Osmanlı ülkesinde serbest ticaret hakkı tanındı. Boğazlara hakim olan Fatih, Karadeniz’in tamamıyla kendi hükmüne tabi olduğunu biliyordu. Burasını bir Türk gölü
30 Ara 2015

Çelebi Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

Ankara Savaşı sırasında babasının ordusunda ihtiyat kuvvetlerinin başında bulunan Çelebi Mehmed, muharebenin kaybedildiğini anlayınca önce Bolu’ya çekildi, daha sonra da halkın istemediği Kara Devletşah’ı mağlup ederek Amasya’ya sahip oldu. Bu ilk başarısından sonra Çelebi Mehmed Canik, Tokat
30 Ara 2015

Çelebi Mehmet Kimdir-Kısaca-Hayatı-Dönemi

Bayezid’in 2. veya 3. oğlu olan Mehmed, kesin olmayan bilgilere göre en erken 1375 en geç 1391 yılında doğmuş olmalıdır. Annesi Devlet Hatun b. Abdullah’dır.1Bazı kitabelerde Gıyaseddin, Arap ve Bizans kaynaklarında kinişçi (güreşçi) lakabıyla birlikte anılan Sultan
29 Ara 2015

Lale Çiçeğinin Tarihi-Lale Çiçeği Hakkında Bilgi

Bazı kaynaklara göre lalenin anavatanı Asya olarak bilinir. Selçukluların sanat eserlerinde lâle resmi ve motiflerine geniş yer verilmiştir. Türk çinilerine, halı ve kilimlerine, cami, türbe, medrese gibi mimari eserlerin duvarlarına her renkten lâle işlenirdi.Yine bazı, kaynaklara göre
29 Ara 2015

Sinir Sistemimiz Nasıl Çalışır

Ateşe koyduğunuz sütün taşmak üzere olduğunu gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Kabı tutmak için hemen elinizi uzatırsınız, ama kaba dokunur dokunmaz sıcak olduğunu fark eder bırakırsınız. Bu olayı nasıl açıklarsınız?
29 Ara 2015

Yanık Nedir Kısaca-Dereceleri

Sıcak cisim, sıvı, asitler (hidroklorik asit, sülfirik asit) ve alkaliler (soda ve potas kostik) gibi kimyasal maddelerin de- ride meydana getirdikleri berelenmedir. Önemlerine göre şu şekilde sıralanırlar: Birinci derece yanıklar:Deri kızarır,parlaklaşır, şişer ve ağrır. Bu durumda deriye
29 Ara 2015

Derinin Görevi Nedir-Kısaca

Sağlığınız yönünden önemli birkaç kuralı burada hatırlatmak istiyoruz. Bunlar özellikle derimizle ilgilidir: Deri devamlı olarak hava ve kirli cisimlere açık olduğu için çok dikkatle korunmalıdır. Ayrıca derinin devamlı olarak temiz tutulması gerekir. Çünkü, temizlenmeme sonucu biriken kir, derideki
28 Ara 2015

Dilin Yapısı Nedir-Kısaca

Çok kuvvetli kaslardan meydana gelen ve hareketli bir organ olan dil yalnız tat almaya değil, aynı zamanda ağzımıza koyduğumuz besinlerin öğütülmeleri için dişlerin altına iletilmesine ve yutulmasına da yarar.Ayrıca, dilimiz sayesinde yediklerimiz hakkında fikrimizi de açıklayabiliriz; gerçekten
28 Ara 2015

Kulağın Yapısı ve Görevleri-Özellikleri-Bölümleri

Elinizi kulağınızın arkasına koyduğunuz zaman, sesleri daha açıklıkla duyabildiğinize dikkat etmişsinizdir. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Dışta bulunan, kanatçığa benzeyen bu organımızın yüzeyini genişlettikçe ses dalgalarını yakalama olanaklarını da arttırmış oluruz. Bu yüzey düzgün olmayıp, kıvrımlıdır. Kulak kepçesinin
28 Ara 2015

Sesin Yansıması Yankı-Kısaca-Bilgi-Konu anlatımı

Dağlarda veya büyük binaların duvarlarında oluşan «yankı» yı hepiniz biliyorsunuzdur. Yankı, bir engele çarpan ses dalgalarının çıkış noktasına geri gelmesidir.Yunanlılar ve Romalılar, tiyatrolarda oyuncuların sesinin iyi duyulabilmesi i-çin, bunların arkasına bir duvar koymanın gerekliliğini düşünmüşlerdi. Bu durumda
27 Ara 2015

Ses Nasıl Oluşur Kısaca-Kısa Bilgi-Meydana Gelir

Bir çana çekiçle veya sert bir cisimle vurduğunuz zaman ses çıkartır. Bu sesin meydana geliş sebebi nedir? Vurduktan sonra çana dokunduğunuzda, bunun titreşim hâlinde olduğunu hissedeceksiniz. İşte bu titreşimler sesin o-luşmasmı sağlar. Gerçeklen de bu titreşimi elinizle
27 Ara 2015

Mikroskop Nedir-Kısaca-Bilgi-Yazı

Gözle görülemeyecek kadar küçük olan cisimlerin incelenmesinde kullanılan bir âlettir. İyi bir büyüteç de «basit bir mikroskop» görevini yüklenebilir, fakat bunun büyütme olanakları çok kısıtlıdır.Büyütme gücü çok yüksek olan mikroskoplar, iki ucunda asal eksenleri ortak yakınsak mercekler
27 Ara 2015

Göz Sağlığı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Büyütmenin çok fazla olması isteniyorsa «elektronik mikroskoplar» diye adlandırılan özel aygıtlar kullanılır. Bunlar karma bir elektronik sistemden oluşmuşlardır.Görevini, bozukluklarını, hastalıklarım öğrenmiş olduğunuz bu çok önemli ve nâzik organımızın dikkatle korunması gereğini de anlamış olmalısınız. 
26 Ara 2015

Göz bozuklukları Nelerdir-Çeşitleri

Göz hakkında şimdiye kadar verdiğimiz bilgiler, ancak normal bir göz içmdi. Normal göz, 25 cm. ile sonsuz uzaklık arasındaki cisimlerin görüntülerini tam retina (ağtabaka) daki «sarıbenek» üzerine düşüren gözdür. Doğuştan var olan veya sonradan oluşan bazı bozukluklar,
26 Ara 2015

Gözün Bölümleri Nelerdir- Görevleri Kısaca

Gözün incelenmesine, gözün yardımcı bölümlerini tanımlayarak devam edelim. Bunlar; görme işlemine yardımcı olmamakla birlikte gözü koruyup, sağlıklı kalmalarını sağlayan «göz kapakları, kiıpikler, kaşlar, gözyaşı bezleri ve göz kasları» dır.Göz kapakları; göz yuvarlarının önünde bulunur ve açılıp kapanarak,
25 Ara 2015

Gözün Görevi Nelerdir-Nedir Kısaca-Hakkında Bilgi

Gözün çok gelişmiş bir fotoğraf makinesi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Şimdi, bir fotoğraf makinesinin bölümlerini inceleyip bunları gözünkilerle karşılaştırılıp bir fotoğraf makinesinde, karanlık kutu içinde büyüklüğü ayarlanabilir bir delik (diyafram), bir mercek (objektif) ve duyarlı
25 Ara 2015

Gözün Yapısı ve Kısımları-Görme Olayı

Dünyaya açılan penceremiz diye nitelendirebileceğimiz gözün yapısı hakkında kısa bir açıklama yapalım.Göz, iç içe geçmiş üç tabakayla çevrelenmiştir. Sert tabaka da denilen dış tabaka beyaz ve serttir; damar tabaka koyu renktedir ve burada sık kan damarları vardır;