Aylar: Mart 2016

Gusül Abdesti Nedir-Nasıl Alınır-Kısaca

Guslün sözlük anlamı : Yıkanmak demektir. Dinî anlamı ise - Kuru yer kalmaksızırt bütün vücudu temiz su ile yıkamaktan ibaret olan «hades-i ekber» denilen manevî büyük pislikten -cünüplükten- su ile temizlenmektir. Gusül gereğinde farz olup bunun delili de abdestin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdest Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz-Kısaca

Abdest alınırken yapılması sevaba sebep olup, terk edilmesi kınamaya yol açmayan, âdap denilen ve dikkati gerektiren bazı hususlar vardır ki bunları şöyle özetleyebiliriz: 1— Abdest alırken -mümkünse kıbleye yönelmek, 2— Abdest suyunun sıçramaması için yüksekçe bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdestin Sünnetleri Nelerdir-Kısaca

Abdesti tamamlayan sünnetlerini maddeler halinde sıralayacak olursak : 1— Abdeste başlarken kalp veya dil ile niyet etmek, 2— Eûzü - Besmele çekmek, 3— Yıkanan her uzvu üçer defa yıkamak, 4— Elleri üç kere bileklere kadar yıkamak, 5— Parmak aralarında kuru yer ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdestin Farzları Nelerdir Kısaca

Yukarıda «Abdestin Tanımı» konusunda belirtilen âyetin meâlinde görüldüğü gibi abdestin farzları dörttür : 1—Elleri dirseklerle beraber yıkamak : Parmak uçlarından dirseklere kadar (dirsekler dahil) olan kısmın bir defa yıkanması, (2) 2—Yüzü yıkamak : Alın ... devamı

{ Yorum Ekle }

İstinca ve İstibra Ne Demektir-Nasıl Yapılır

İslâm dininin temizlik dini olduğunu belirtmiştik. Müslüman hayatı boyunca dikkat etmesi gereken temizlik yönünden önemli iki hususu burada açıklayacağız : 1—İstibrâ : Küçük abdest bozduktan sonra idrar eserinin tamamıyla kesilmesini bekleyip temizlenmeye ve kurulanmaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdest Nedir-Kısaca-Tanımı-Sözlük Anlamı

  Abdestin sözlük anlamı : Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş (birleşik isim) olup «El Suyu» anlamına, Arapça «vudû» kelimesinin karşılığıdır. Dini anlamı ise : Vücudun belli organlarını usûlüne uygun yıkamak ve meshetmekten ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ecel Nedir-Kısaca-Ne Demek-Anlamı-Tanımı

Ecel’in sözlük anlamı : Tayin edilmiş gelecek zaman, mîad,. vakit ve belli bir mühletin sonu demektir. Dinî anlamı ise: Allah katında bilinen her canlının hayatının sona ereceği zaman mânasına gelmektedir. Allah tarafından her canlının ezelde takdîr edilmiş belli bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tevekkül Nedir-Ksaca-Bilgi-Özeti

Tevekkül: Ulaşmak istenilen gaye ve sonuçlar için gerekli her türlü maddî ve manevî çabayı harcadıktan, sonra gerisini Allah'a bırakmaktır Tevekkül eden kimseye ise «Mütevekkil» adı verilir. Tevekkül, İslâm'ın tevhîd akidesinin bir gereği ve kulun Allah'a olan samimi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kaza ve Kader Nedir-Ne Demektir-Kısaca-Tanımı

Kader Ne Demektir? Kader: Allah (C.C.)'ın ezel (1) den ebed (2) e kadar olacak şeylerin yer ve zamanını, ne şekilde olacaklarını bilip tayin etmesi demektir. Kader, Allah (C.C.)’ın. ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgilidir. Allah, her olmuş ve olacak şeylerin yer ve zamanını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahiret ve Kıyamet Nedir-Ne Demek-Kısaca

İnşanın dünya hayatı ve sonrası hâli üç safhada İncelenir : 1-İnsanın «Dünya Hayatı» ki bu safha ölümle sona erer. 2-Ölümle sona eren insanın ikinci durak yerine «Kabir Hâli» denir ki bu safha âhiretle sona erer. 3-a)'in Sur denilen ve mahiyeti ilmen bilinmesi ... devamı

{ Yorum Ekle }

4 Halife Dönemi Kısaca-Özet-Hakkında Bilgi

Hz. Peygamberin Allah’ın rahmetine kavuşmasından sonra İslâm tarihinde «Hülafâd Râşidîn» denilen,, doğruluktan ayrılmayan İlk Dört Halîfeden kısaca bahsedelim : 1—Hz. Ebû Bekir (R.A.) : Hz. Peygamberin vefâtı ile halifelik devri başlamıştır. İlk halîfe de Hz. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cennetle Müjdelenen Sahabeler İsimleri-Kimlerdir

Peygamberimizin .ashabı üstünlük (fazilet) bakımından bazı derecelere ayrılır. Bunların başında ilk müslümanlar ve hayatlarında Cennet’lik oldukları müjdelenen (Aşere-i Mübeşşere denilen) on sahabe gelirki, isimleri şunlardır : 1— Hz. Ebû Bekir, 2— Ömer, 3— ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peygamberimizin Vasıfları Nelerdir-Kısaca

Hz. Muhammed (S.A.V.)'in şahsiyet, nitelik ve yüce yaratılış, kılık, kıyafet, şekil ve vasıflarına şemâil denir. Bu konuda başlı başına kitaplar yazılmış, İslâm tarihi ve hadis kitaplarında geniş yer verilip açıklanmıştır. Biz kısa bir özetle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peygamberimizin Vefatı-Kısaca-Özeti-Tarihi

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in Veda Haccında fâni dünyadan ebediyet âlemine göçme-gününün yaklaştığına işaretler vardı. Bundan sonra günlük hayatındaki davranışlarında da bu hissediliyordu. Rasûl-ü Ekrem’in temiz ruhu manevî âlem ile temas hâlinde idi. O İlâhî vahye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peygamberler ve Mucizeleri Kısaca

Bütün. Peygamberler mûcize göstermişler ve kendi zamanlarındaki inkâr ve inatçıları âciz bırakmışlardır. Esasında, peygamberlerin gelişi de bir mûcizedir. Bu geliş, onların Allah elçisi olduklarına delildir. Peygamberlere ilk inanan sâlih insanlar kendilerini irşad eden ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Peygamber ve İlk İnsan Kimdir

İlk insan Hz. Âdem’dir. Ailahü Teâlâ Hz. Âdem’i topraktan yarattı. O'na ruh verdikten sonra meleklere «Âdem'e secde edin» diye emretti. Bütün melekler O'na secde ettiler, yalnız şeytan Hz; Âdem'i kıskandığı için kibirlik göstererek secde etmedi. Allah'ta onu kovdu.Bunun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...