implant

Monthly Archive:: Mart 2016

31 Mar 2016

Guslün Farzları Nelerdir-Kısaca

1-Mazmaza : Ağıza bol su alıp gargara şeklinde çalkalamak, 2— İstinşak: Buruna bol su çekip genize kadar ulaştırmak, 3-İnsanın cinsel organından çıkan sıvılar şu isimleri alır: a) Meni: Cinsel organdan lezzetle çıkan, çıktıktan sonra bir gevşeklik veren,
31 Mar 2016

Gusül Abdesti Nedir-Nasıl Alınır-Kısaca

Guslün sözlük anlamı : Yıkanmak demektir. Dinî anlamı ise – Kuru yer kalmaksızırt bütün vücudu temiz su ile yıkamaktan ibaret olan «hades-i ekber» denilen manevî büyük pislikten -cünüplükten- su ile temizlenmektir. Gusül gereğinde farz olup bunun delili
31 Mar 2016

Abdestin Faydaları Kısaca-Nelerdir-Maddeler Halinde

Abdestin maddî ve manevî bir çok fayda ve fazileti vardır. Abdestin temizlik için önemli olduğu kadar günahların bağışlanmasına da vesile olduğu; «Müslüman veya mü’min kul abdest alırken yüzünü yıkadığında gözleri ile işlediği her kusur, abdest suyu –
30 Mar 2016

Abdest Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz-Kısaca

Abdest alınırken yapılması sevaba sebep olup, terk edilmesi kınamaya yol açmayan, âdap denilen ve dikkati gerektiren bazı hususlar vardır ki bunları şöyle özetleyebiliriz: 1— Abdest alırken -mümkünse kıbleye yönelmek, 2— Abdest suyunun sıçramaması için yüksekçe bir yerde
30 Mar 2016

Abdestin Sünnetleri Nelerdir-Kısaca

Abdesti tamamlayan sünnetlerini maddeler halinde sıralayacak olursak : 1— Abdeste başlarken kalp veya dil ile niyet etmek, 2— Eûzü – Besmele çekmek, 3— Yıkanan her uzvu üçer defa yıkamak, 4— Elleri üç kere bileklere kadar yıkamak, 5—
30 Mar 2016

Abdestin Farzları Nelerdir Kısaca

Yukarıda «Abdestin Tanımı» konusunda belirtilen âyetin meâlinde görüldüğü gibi abdestin farzları dörttür : 1—Elleri dirseklerle beraber yıkamak : Parmak uçlarından dirseklere kadar (dirsekler dahil) olan kısmın bir defa yıkanması, (2) 2—Yüzü yıkamak : Alın üstündeki saç bitiminden
30 Mar 2016

İstinca ve İstibra Ne Demektir-Nasıl Yapılır

İslâm dininin temizlik dini olduğunu belirtmiştik. Müslüman hayatı boyunca dikkat etmesi gereken temizlik yönünden önemli iki hususu burada açıklayacağız : 1—İstibrâ : Küçük abdest bozduktan sonra idrar eserinin tamamıyla kesilmesini bekleyip temizlenmeye ve kurulanmaya denir. Özellikle erkekler
29 Mar 2016

Abdest Nedir-Kısaca-Tanımı-Sözlük Anlamı

  Abdestin sözlük anlamı : Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş (birleşik isim) olup «El Suyu» anlamına, Arapça «vudû» kelimesinin karşılığıdır. Dini anlamı ise : Vücudun belli organlarını usûlüne uygun yıkamak ve meshetmekten
29 Mar 2016

Ecel Nedir-Kısaca-Ne Demek-Anlamı-Tanımı

Ecel’in sözlük anlamı : Tayin edilmiş gelecek zaman, mîad,. vakit ve belli bir mühletin sonu demektir. Dinî anlamı ise: Allah katında bilinen her canlının hayatının sona ereceği zaman mânasına gelmektedir. Allah tarafından her canlının ezelde takdîr edilmiş
29 Mar 2016

Rızık Anlamı-Nedir-Kısaca-Anlamı-Sözlük-Anlamı

Allah tarafından bütün canlıların geçimi, beslenmesi ve yiyip içmesi içini yaratılmış olan şeylere rızık denir. «Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah’a aittir ” (18) Bundan dolayı Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimlerinden biri de etmiş olarak kuluna verecektir. Bu
29 Mar 2016

Tevekkül Nedir-Ksaca-Bilgi-Özeti

Tevekkül: Ulaşmak istenilen gaye ve sonuçlar için gerekli her türlü maddî ve manevî çabayı harcadıktan, sonra gerisini Allah’a bırakmaktır Tevekkül eden kimseye ise «Mütevekkil» adı verilir. Tevekkül, İslâm’ın tevhîd akidesinin bir gereği ve kulun Allah’a olan samimi
29 Mar 2016

Kıyamet Alametleri Nelerdir-Sırasıyla-Maddeler Halinde

A—Kıyametin Büyük Alâmetleri : 1-Mü’minleri nezle, kâfirleri sarhoş edecek olan bir dumanın çık-” ması. İlim adamları, dünya çapında infilâk edecek olan nötron bombaları, veya güneşteki kütle kaybının sıfıra inmesi halinde dünyayı bulutların kaplayacağını örnek olarak gösterirler. (6)
28 Mar 2016

Kaza ve Kader Nedir-Ne Demektir-Kısaca-Tanımı

Kader Ne Demektir? Kader: Allah (C.C.)’ın ezel (1) den ebed (2) e kadar olacak şeylerin yer ve zamanını, ne şekilde olacaklarını bilip tayin etmesi demektir. Kader, Allah (C.C.)’ın. ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgilidir. Allah, her olmuş ve
28 Mar 2016

Ahiret ve Kıyamet Nedir-Ne Demek-Kısaca

İnşanın dünya hayatı ve sonrası hâli üç safhada İncelenir : 1-İnsanın «Dünya Hayatı» ki bu safha ölümle sona erer. 2-Ölümle sona eren insanın ikinci durak yerine «Kabir Hâli» denir ki bu safha âhiretle sona erer. 3-a)’in Sur
28 Mar 2016

4 Halife Dönemi Kısaca-Özet-Hakkında Bilgi

Hz. Peygamberin Allah’ın rahmetine kavuşmasından sonra İslâm tarihinde «Hülafâd Râşidîn» denilen,, doğruluktan ayrılmayan İlk Dört Halîfeden kısaca bahsedelim : 1—Hz. Ebû Bekir (R.A.) : Hz. Peygamberin vefâtı ile halifelik devri başlamıştır. İlk halîfe de Hz. Ebû Bekir
28 Mar 2016

Cennetle Müjdelenen Sahabeler İsimleri-Kimlerdir

Peygamberimizin .ashabı üstünlük (fazilet) bakımından bazı derecelere ayrılır. Bunların başında ilk müslümanlar ve hayatlarında Cennet’lik oldukları müjdelenen (Aşere-i Mübeşşere denilen) on sahabe gelirki, isimleri şunlardır : 1— Hz. Ebû Bekir, 2— Ömer, 3— Osman, 4—Ali, 5— Saad
27 Mar 2016

Peygamberimizin Vasıfları Nelerdir-Kısaca

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in şahsiyet, nitelik ve yüce yaratılış, kılık, kıyafet, şekil ve vasıflarına şemâil denir. Bu konuda başlı başına kitaplar yazılmış, İslâm tarihi ve hadis kitaplarında geniş yer verilip açıklanmıştır. Biz kısa bir özetle yetineceğiz.Peygamberimiz yaratılış ve
27 Mar 2016

Peygamberimizin Vefatı-Kısaca-Özeti-Tarihi

Hz. Peygamber (S.A.V.)’in Veda Haccında fâni dünyadan ebediyet âlemine göçme-gününün yaklaştığına işaretler vardı. Bundan sonra günlük hayatındaki davranışlarında da bu hissediliyordu. Rasûl-ü Ekrem’in temiz ruhu manevî âlem ile temas hâlinde idi. O İlâhî vahye mazhardı. Ömrünün sonu
27 Mar 2016

Peygamberler ve Mucizeleri Kısaca

Bütün. Peygamberler mûcize göstermişler ve kendi zamanlarındaki inkâr ve inatçıları âciz bırakmışlardır. Esasında, peygamberlerin gelişi de bir mûcizedir. Bu geliş, onların Allah elçisi olduklarına delildir. Peygamberlere ilk inanan sâlih insanlar kendilerini irşad eden peygamberlerden hiç bir zaman
27 Mar 2016

İlk Peygamber ve İlk İnsan Kimdir

İlk insan Hz. Âdem’dir. Ailahü Teâlâ Hz. Âdem’i topraktan yarattı. O’na ruh verdikten sonra meleklere «Âdem’e secde edin» diye emretti. Bütün melekler O’na secde ettiler, yalnız şeytan Hz; Âdem’i kıskandığı için kibirlik göstererek secde etmedi. Allah’ta onu