implant

Monthly Archive:: Nisan 2016

30 Nis 2016

Boğa Burcu Çocuğu Özellikleri

Boğa burcu çocuklar dışardan müdahaleyi sevmez, kendi hallerine bırakılmak isterler. Onları harekete geçirmek, bir şeye yönlendirmek zor oIabilir. Uysal göründükleri halde olmadık bir şeyde inatçılıkları görülebilir. Bırakın biraz kendileri olmayı keşfetsinler. Eğer baskı uygularsanız kişilikleri çabuk zedelenebilecektir.
30 Nis 2016

Boğa Burcu Erkeği-Özellikleri

Boğa burcu erkekleri göründükleri kadar duygusal değildirler aslında. Ama hem yakışıklı oldukları hem de yumuşak bakışları ve rahatlatıcı ses tonlarıyla duygusal biriymiş gibi görünürler. Nişanlılığınız süresince beklentilerinizi karşılayacak şekilde nazik ve sevgi doludur. Ama boğa burcu hayatı
30 Nis 2016

Boğa Burcu Kadını-Özellikleri-Astroloji

Boğa burcu kadınları sıcak, uysal, güven veren yaratılıştadır. Doğal, içten huzur veren ve hayatı zevkli hale getiren kişilerdir. Çok gösterişli olmasalar dahi yumuşak ve doğal bir güzellikleri vardır. Duygularını abartmadan, çoğunlukla da beden diliyle ve bakışlarıyla belli
29 Nis 2016

Koç Burcu ve Sağlık

Astrolojiyle sağlığın ilgisi, çok eski zamanlardan beri bilinir. Eski hekimler aynı zamanda astrologdur. Bu anlayışa göre mizaçlar bedendeki sıvılarla ilgilidir. Mesela koç burcu kanlı canlı, ateşsi bir mizaçtır. Bedenen sıhhatli, güçlü, dayanıklı bünyelidir. Koç burcu bedende başı
29 Nis 2016

Boğa Burcu Sağlık Durumu-2015

Astrolojiyle sağlığın ilgisi, çok eski zamanlardan beri bilinir. Eski hekimler aynı zamanda astrologdur. Bu anlayışa göre mizaçlar bedendeki sıvılarla ilgilidir. Mesela boğa burcu topraksı, biriktirir bir mizaçtır.Boğa burcu, beyindeki hipotalamus denilen merkezin görevine benzer bir kabiliyeti temsil
29 Nis 2016

Boğa Burcu Özellikleri

Her insanın doğuştan getirdiği erdemler vardır. Ancak dünyevi menfaatler ve ilişkiler bunlar aşındırır, yozlaştırır. Eğer kişi sağlam bir değer yargısı veren doğru inanca sahip olursa, özündeki erdemleri geliştirir, mükemmelleştirir. Boğa burcu, ani kararlar vermekten kaçman var olan
29 Nis 2016

Eşit ilişkilerde Çeşitli Burçlara Göre Koç

Boğa için Koç; aceleci, gereksiz riske giren, aşın tepki gösteren, fazla cesurdur. Çoğu boğalar ve koçlar iyi anlaşırlar, çünkü bazı gök cisimleri birleşir. Biri diğerinin eksiklerini tamamladığı için ortaklık ve evliliklerde sıkça bir araya gelirler. ikizler için
29 Nis 2016

Koç Burcu Özellikleri

Koç Burcu Mizacı Her insanın doğuştan getirdiği erdemler vardır. Ancak dünyevi menfaatler ve ilişkiler bunları aşındırır, yozlaştırır. Eğer kişi sağlam bir değer yargısı veren doğru inanca sahip olursa, özündeki erdemleri geliştirir, mükemmelleştirir.Koç karakteri, hayatını kimseden çekinmeden yönlendirme
28 Nis 2016

Astroloji Hakkında Yanılgılar

Alemde makro alemden mikro aleme bir uyum ve eş zamanlılık söz konusudur. Bazdan bu uyum ve senkronizasyonu yanlış yorumlar, gök cisimleri insanları yönetiyor sanırlar. Yada daha moda tabirle, gök cisimlerinin yaydıkları radyasyonlarla insan beynini etkiledikleri iddia edilir.
28 Nis 2016

Astroloji İlişki Uyumu

Günümüzde tanışan iki genç insan arasmda kısa bir tereddütten sonra en sık sorulan soru, “burcunuz nedir?” sorusudur. Hatta denilebilir ki, eskilerin, klasik “nerelisiniz, içinden mi?” sorusunun yerini günümüzde “hangi burçtansınız, ya yükseleniniz?” sorusu almıştır.Günümüzde gerek iş hayatında
28 Nis 2016

Kişisel Gelişim Nedir-Kısaca-Özet

Günümüzde kişisel gelişim öğreti ve uygulamaları ilgi görmekte. Çünkü modem çağda bireyin kendini geliştirmesi, kişisel çabayla gerçekleşiyor. Eski çağlarda, babadan oğla, ustadan çırağa aktarılan bilgi ve görgünün yerini, günümüzde kitaplar, seminerler, danışmanlar almış durumda. Kuşkusuz bunda en
27 Nis 2016

Osmanlıda Yenileşme Dönemi-Kısaca-Hakkında Bilgi

19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nde sosyal, siyasi ve askeri açıdan Batı karşısında bir gerileme görülür. Özellikle askeri açıdan alınan yenilgiler, kaybedilen topraklar halkta bir bıkkınlık, yaşamdan memnun olmama, moral bozukluğu baş gösterir. Saray çevresi bu kötüye gidişi
27 Nis 2016

Tanzimat Fermanı Nedir-Kısaca-Bilgi-Maddeleri Nelerdir

Osmanlı Ordusu’nun Mehmet Ali Paşa komutasındaki Mısır ordusuna yenilmesinin ardından tahta çıkan Sultan Abdülmecit, Londra’da elçilik yapan Mustafa Reşit Paşa’yı Hariciye nazırı yaptı. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti olabilmesi için Avrupa’daki hukuk ve yönetim alanıyla toplumsal alandaki
27 Nis 2016

Osmanlı Devletinde Yapılan Yenilikler Nelerdir

Batı karşısında askeri alandaki yenilgilerden sonra ortaya çıkan moral bozukluğunu gidermek için devlet yetkilileri her alanda değişiklik yapmayı gerekli gördü.Bu amaçla Avrupa devletleri yakın takibe alındı. Özellikle o günün güçlü devletleri olan Fransa, İngiltere ve Almanya’ya öğrenciler
26 Nis 2016

Gen Mühendisliği Uygulamalarının Sağladığı Yararlar

DNA teknolojisi ile ilgili uygulamalar; tıp, endüstri, tarım ve çevre gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar bizi her alanda etkilemektedir. Tıp alanında uygulamalar: DNA teknolojisi sayesinde tip ve eczacılık “alanında çok farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu sayede
26 Nis 2016

Hayvanlarda Klonlama Nedir-Kısaca-Nasıl Yapılır

Dişinin döllenme kanalından çıkarılan zigot deney tüpüne aktarılır.Biyoteknolojik uygulamalarla hayvan hücrelerinde genetik yapı değiştirilerek hayvanlara yeni özellik kazandırılır.İnsanda büyüme hormonu taşıyan hücrenin genini taşıyan DNA ilgili kısmı restriksiyon enzimiyle kesilir. Büyüme hormonu genini taşıyan DNA mikroenjeksiyon yöntemiyle
25 Nis 2016

Şiir Nedir-Kısaca-Bilgi-Tanımı

Paul Valery’nin şiir anlayışını benimseyen şairler tarafından örnekleri verilen şiirlerdir.Valery’ye göre sanat yapıtının amacı, etkileri sonsuz olabilecek bir heyacanı uyarmaktır. Arzuyu tekrar yaratma gücü Valery’ye göre sanat yapıtının kendine özgü karakteridir. Bu karakter, arzuyu bütünüyle yaratabilecekbir özelliğe
25 Nis 2016

Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi

Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncesinin Osmanlı devletini ayakta tutmayı başaramadığını gören Türk aydınları, Türk toplumunun bozulan moralini düzeltmek ve halka öz güven aşılamak için bir araya geldiler. Bu gençler halkın kullandığı dile yönelip, Türk tarihinin şanlı sayfalarını edebi
25 Nis 2016

Serveti Fünun ve Tanzimat Edebiyatı Arasındaki Farklar

-Tanzimat edebiyatı halktan kopuk değildir. Bu dönemde sosyal ve siyasal gündem yakından izlenmiştir. Bu nedenle Tanzimat Döneminde toplumsal konular; Servet-i Fünûn Döneminde daha çok, bireysel ve edebî konular işlenmiştir. -Tanzimatçılar “eşitlik, hürriyet, hak, adalet” gibi konuları, Şervet-î
25 Nis 2016

Hüseyin Cahit Yalçın-Kimdir-Edebi Kişiliği-Hayatı-Kısaca

Eserlerini realist bir görüşle, iç ve dış gözleme dayanarak yazma yolunu tutmuştur. Hikaye, roman, fıkra, mensur şiirlerin dışında, çokluk, yalın, süssüz, yapmacıksız bir dil kullanır.Yoğun bir fikri yapısı, kesin ve atak bir eleştirisi vardır. Pervasız, cesur, politik