implant

Monthly Archive:: Haziran 2016

30 Haz 2016

Bitkilerde Klonlama Konu Anlatımı

Bitkilerde rekombinant DNA teknolojisiyle ürün kalitesi ve tohum verimliliği arttırılabilmektedir. Ayrıca bitkinin böcek ilacı, hastalık, soğuk, tuz ve kuraklık gibi faktörlere karşı direncinin arttırılması sağlanabilir. Bir bitkiye ait genetik yapısı değiştirilmiş tek bir hücreden yeni bitkiler elde
29 Haz 2016

Virüsler ve Bağışıklık Sistemi Konu Anlatımı

Stresli durumlarda insanda interferon salgısı ve akyuvar sayısı azalır. Ayrıca antikor eksikliği, organ nakli ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, dalak ve kemik iliğinde çalışma bozuklukları, X ışınına maruz kalma gibi durumlar bağışıklık sistemini baskılar. Bağışıklık sistemini baskılayan
29 Haz 2016

Kanın Pıhtılaşması Nedir-Kısaca

• İnsanda yaralanan bir bölgede başlayan kanamada gerçekleşen reaksiyonların tümü pıhtılaşma süreci adını alır. • Damarda zedelenme başladığı zaman damar büzülür ve bağ doku lifleri ile birlikte trombosit tıkacı oluşturur. Eğer damardaki hasar küçükse bu tıkaç kan
28 Haz 2016

Necip Fazıl Kısakürek-Kısaca-Hayat

Çocukluk ve gençlik dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecindeki karışık ortamda geçen şair, ilk şiir denemelerine 13-14 yaşlarında savaş ve bozgun psikolojisinin tedirginliğiyle başlar. Yeni Mecmua’da yayımlanan ilk şiiri “Kitabe”, bir bakıma Necip Fazıl şiirinin mukaddimesi gibidir. Necip
28 Haz 2016

Düz Yazı-Nedir-Kısaca

insanoğlu, düşüncesini oluşturmada, yaymada ve iletmede yazının buluşuna değin geçen binlerce yıl içinde hep şiire başvurmuştur. Yani, bugün düz yazının üstlendiği tüm işlevleri, geçmişte, şiir üstlenmiştir. Düz yazının oluşmasıyla birlikte insanoğlunun düşünce yaşamında yeni açılımlara tanık oluyoruz.
27 Haz 2016

Beş Hececiler Şairleri Kimlerdir

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895-1967) Ziya Gökalp’in sanat anlayışını üzerine oturttuğu Türk medeniyeti tarihine sonuna kadar bağlı kalan bir sanatkârdır. Aruzla başladığı şiir serüvenini heceyle sürdürmüştür. Şiirlerini kalbi ile değil zekâsı ile yazmıştır.Kırk yıl süresince “Akbaba” adlı mizah
27 Haz 2016

Garip Hareketi Nedir-Hakkında bilgi

1920-1940’lı yıllar, yeni bir devletin kuruluşunun getirdiği kültürel değişimin kendisini belirgin bir biçimde hissettirdiği yıllardır. Bu dönemde, edebi ve estetik bakımdan birbirinden farklı anlayışlar yan yana görülür. Şiirde eski ile yeni arasında ses yükü, imge yapısı ve
26 Haz 2016

Bilimsel Yazılar Hakkında Bilgi

Tanım:Bilimsel yazılar, yeni bilimsel buluşlar ya da daha önceki bilimsel buluşlarla ilgili birtakım gelişmeleri olabildiğince açık ve basit olarak iletmeyi amaçlayan yazılardır.Bilimsel yazımın anahtarı açıklıktır. Başarılı bir bilimsel deneyim, açık bir zihnin açıkça ortaya konmuş bir problemi
26 Haz 2016

Roman Türleri-Nelerdir-Özellikleri

Yazın kuramcıları, roman üzerinde düşünürken, konusal ve yapısal yönden değerlendirmelere, ayrımlara, sonuç olarak adlandırmalara yönelmişlerdir. Şöyle ki: a. Serüven Romanı: Bu türde temel öge okuru heyecanlandırıp gerilim içinde tutacak nitelikteki serüvenlerdir. Bu yüzden, bu tür romanlarda psikolojik
25 Haz 2016

Konferans Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

Sanat, bilim, teknoloji gibi konularda açıklayıcı ve öğretici amaçla, dinleyici karşısında yapılan konuşma türüdür konferans. Bu anlamda kullanıldığı gibi, konferans sözcüğü, uluslararası belirli bir sorun üzerinde uzmanlarca düzenlenen çözümleyici, daha doğrusu bir sonuca bağlayıcı toplantı anlamına da
25 Haz 2016

Tiyatro Türleri-Kısaca-Nelerdir

Tiyatro eserlerinin başlıca iki türü vardır: Tragedya, Komedya. Öteki bütün dramatik türler, bu ıkı ana turun zamanla değişmesi ya da birleşmesiyle meydana gelmiştir. TRAGEDYA Kişileri korku, heyecan ve acındırma ile uyarma amacı güden eski tiyatro çeşididir. Bu
24 Haz 2016

Roman Nedir-Kısaca-Özellikleri

Roman olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun edebiyat eseridir. Anlatım yolu olarak düz yazının kullanıldığı, insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, sosyal bir olayı ya da durumu anlatan bir tür olarak da tanımlanabilir. “Roman, olmuş ya da olabilecek
24 Haz 2016

Hikaye Türleri-Nelerdir-Nedir

1. Olay hikâyesi 2. Kesit (durum) hikâyesi OLAY HİKÂYESİ Olayın temel öge olarak kullanıldığı bir öykü türüdür. Öykü, gücünü olayın ilginçliği, dikkat çekiciliğinden alır. Öykücü, anlatacağı olayı başlattıktan sonra, okuyucuyu bir gerilim içinde tutmak için olayın akışında
24 Haz 2016

Halk Hikayesi-Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

Destanın yerini alan halk hikâyeleri 16. yüzyıldan bu yana Anadolu’da sözlü halk geleneğinde yaşayıp gelmiştir. Halk hikâyelerinin yaşatılmasında hikâyeci âşıkların büyük payı vardır. Âşıklar bu hikâyeleri kahvelerde, köy odalarında, düğünlerde söyleyerek yaşatmışlardır. Halk hikâyelerinde şu özellikler görülür:
24 Haz 2016

Hikaye Nedir-Kısaca-Tanımı

Olmuş ya da olabilecek olayları kişi, zaman ve yer kavramlarına bağlayarak aktaran kısa bir anlatı türüdür. Hikâyede başlıca üç öge vardır: 1. Olay ve durum 2. Kişi ve karakter 3. Yer ve zaman 1. OLAY VE DURUM
23 Haz 2016

Şiir Nedir-Kısaca-Bilgi-Tanımı

Şiiri açık seçik, sınırları belli bir biçimde tanımlamak güçtür. Bu konuda yüzyılar boyunca farklı şeyler söylenmiştir. Farklı sanat anlayışına bağlı kişilerce farklı tanımlar yapılmıştır. Şiiri, zengin hayallerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımlarıyla ortaya çıkan edebiyat türü diye
23 Haz 2016

Felsefe Nedir Kısaca-Tanımı

Felsefe sözcüğünün Yunanca’daki aslı “philosophia”dır. “Philio” sevgi, “sophia” ise bilgelik ya da bilgi anlamına gelmektedir. Bu nedenle felsefenin kelime karşılığı bilgelik sevgisi, filozof ise bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi anlamına gelir. Felsefe sözcüğü
22 Haz 2016

Beşeri Dinler Nelerdir-Hakkında Bilgi

İlahi kaynaklı olmayan, insanların yaşantıları, kültürleri, gelenekleri ve insani öğretileri sonucu zamanla ortaya çıkan înançsal ve ahlaki sistemlerdir. Bu tarz inançlarda bu dünya dışı bir Tanrı inancından ziyade, Dünya içi statüsel bir yücelik kabul edilmiştir. Bu inançların
22 Haz 2016

İslam Düşüncesinde Ameli Fıkhi Yorumlar Kısaca

Hanefilik: Ebu Hanife’ye dayanır. Dengeli bir mezheptir. İnsanların ibadetlerini yapmaları için kolay hükümler bulmuştur. Türkler arasında en fazla yayılan mezheptir. Malikilik: Malik bin Enes’e dayanır. Peygamberin 10 yıl yaşadığı şehir olan Medine halkının uygulamalarını baz almıştır. Şafiilik;
22 Haz 2016

İslam Düşüncesinde Siyasi İtikadi Yorumlar-Özet

Haricilik: İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk mezhep ve ilk siyasi fırkadır. (Not: fırka; grup, bir görüş farklılığını savunan). Hariciler; “Sıffin Savaşında Hz. Ali’yi destekleyen bir grup iken, savaşın sonuna doğru ortaya çıkan “Hakem Olayı” sebebiyle desteklerini çekmiş,