Aylar: Haziran 2016

Bitkilerde Klonlama Konu Anlatımı

Bitkilerde rekombinant DNA teknolojisiyle ürün kalitesi ve tohum verimliliği arttırılabilmektedir. Ayrıca bitkinin böcek ilacı, hastalık, soğuk, tuz ve kuraklık gibi faktörlere karşı direncinin arttırılması sağlanabilir. Bir bitkiye ait genetik yapısı değiştirilmiş tek bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Virüsler ve Bağışıklık Sistemi Konu Anlatımı

Stresli durumlarda insanda interferon salgısı ve akyuvar sayısı azalır. Ayrıca antikor eksikliği, organ nakli ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, dalak ve kemik iliğinde çalışma bozuklukları, X ışınına maruz kalma gibi durumlar bağışıklık sistemini baskılar. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kanın Pıhtılaşması Nedir-Kısaca

• İnsanda yaralanan bir bölgede başlayan kanamada gerçekleşen reaksiyonların tümü pıhtılaşma süreci adını alır. • Damarda zedelenme başladığı zaman damar büzülür ve bağ doku lifleri ile birlikte trombosit tıkacı oluşturur. Eğer damardaki hasar küçükse bu tıkaç ... devamı

{ 1 Yorum }

Necip Fazıl Kısakürek-Kısaca-Hayat

Çocukluk ve gençlik dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecindeki karışık ortamda geçen şair, ilk şiir denemelerine 13-14 yaşlarında savaş ve bozgun psikolojisinin tedirginliğiyle başlar. Yeni Mecmua'da yayımlanan ilk şiiri "Kitabe", bir bakıma Necip Fazıl ... devamı

{ Yorum Ekle }

Düz Yazı-Nedir-Kısaca

insanoğlu, düşüncesini oluşturmada, yaymada ve iletmede yazının buluşuna değin geçen binlerce yıl içinde hep şiire başvurmuştur. Yani, bugün düz yazının üstlendiği tüm işlevleri, geçmişte, şiir üstlenmiştir. Düz yazının oluşmasıyla birlikte insanoğlunun düşünce ... devamı

{ Yorum Ekle }

Beş Hececiler Şairleri Kimlerdir

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895-1967) Ziya Gökalp’in sanat anlayışını üzerine oturttuğu Türk medeniyeti tarihine sonuna kadar bağlı kalan bir sanatkârdır. Aruzla başladığı şiir serüvenini heceyle sürdürmüştür. Şiirlerini kalbi ile değil zekâsı ile yazmıştır.Kırk yıl ... devamı

{ Yorum Ekle }

Garip Hareketi Nedir-Hakkında bilgi

1920-1940'lı yıllar, yeni bir devletin kuruluşunun getirdiği kültürel değişimin kendisini belirgin bir biçimde hissettirdiği yıllardır. Bu dönemde, edebi ve estetik bakımdan birbirinden farklı anlayışlar yan yana görülür. Şiirde eski ile yeni arasında ses yükü, imge yapısı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilimsel Yazılar Hakkında Bilgi

Tanım:Bilimsel yazılar, yeni bilimsel buluşlar ya da daha önceki bilimsel buluşlarla ilgili birtakım gelişmeleri olabildiğince açık ve basit olarak iletmeyi amaçlayan yazılardır.Bilimsel yazımın anahtarı açıklıktır. Başarılı bir bilimsel deneyim, açık bir zihnin açıkça ... devamı

{ Yorum Ekle }

Roman Türleri-Nelerdir-Özellikleri

Yazın kuramcıları, roman üzerinde düşünürken, konusal ve yapısal yönden değerlendirmelere, ayrımlara, sonuç olarak adlandırmalara yönelmişlerdir. Şöyle ki: a. Serüven Romanı: Bu türde temel öge okuru heyecanlandırıp gerilim içinde tutacak nitelikteki serüvenlerdir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Konferans Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

Sanat, bilim, teknoloji gibi konularda açıklayıcı ve öğretici amaçla, dinleyici karşısında yapılan konuşma türüdür konferans. Bu anlamda kullanıldığı gibi, konferans sözcüğü, uluslararası belirli bir sorun üzerinde uzmanlarca düzenlenen çözümleyici, daha doğrusu bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tiyatro Türleri-Kısaca-Nelerdir

Tiyatro eserlerinin başlıca iki türü vardır: Tragedya, Komedya. Öteki bütün dramatik türler, bu ıkı ana turun zamanla değişmesi ya da birleşmesiyle meydana gelmiştir. TRAGEDYA Kişileri korku, heyecan ve acındırma ile uyarma amacı güden eski tiyatro çeşididir. Bu tür ... devamı

{ Yorum Ekle }

Roman Nedir-Kısaca-Özellikleri

Roman olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun edebiyat eseridir. Anlatım yolu olarak düz yazının kullanıldığı, insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, sosyal bir olayı ya da durumu anlatan bir tür olarak da tanımlanabilir. "Roman, olmuş ya da olabilecek olayları ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hikaye Türleri-Nelerdir-Nedir

1. Olay hikâyesi 2. Kesit (durum) hikâyesi OLAY HİKÂYESİ Olayın temel öge olarak kullanıldığı bir öykü türüdür. Öykü, gücünü olayın ilginçliği, dikkat çekiciliğinden alır. Öykücü, anlatacağı olayı başlattıktan sonra, okuyucuyu bir gerilim içinde tutmak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halk Hikayesi-Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

Destanın yerini alan halk hikâyeleri 16. yüzyıldan bu yana Anadolu'da sözlü halk geleneğinde yaşayıp gelmiştir. Halk hikâyelerinin yaşatılmasında hikâyeci âşıkların büyük payı vardır. Âşıklar bu hikâyeleri kahvelerde, köy odalarında, düğünlerde söyleyerek ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hikaye Nedir-Kısaca-Tanımı

Olmuş ya da olabilecek olayları kişi, zaman ve yer kavramlarına bağlayarak aktaran kısa bir anlatı türüdür. Hikâyede başlıca üç öge vardır: 1. Olay ve durum 2. Kişi ve karakter 3. Yer ve zaman 1. OLAY VE DURUM Her öyküde bir olay ya da durum ele alınır. Olay iki ... devamı

{ 3 Yorumlar }

Şiir Nedir-Kısaca-Bilgi-Tanımı

Şiiri açık seçik, sınırları belli bir biçimde tanımlamak güçtür. Bu konuda yüzyılar boyunca farklı şeyler söylenmiştir. Farklı sanat anlayışına bağlı kişilerce farklı tanımlar yapılmıştır. Şiiri, zengin hayallerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefe Nedir Kısaca-Tanımı

Felsefe sözcüğünün Yunanca’daki aslı “philosophia”dır. “Philio” sevgi, “sophia” ise bilgelik ya da bilgi anlamına gelmektedir. Bu nedenle felsefenin kelime karşılığı bilgelik sevgisi, filozof ise bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi anlamına ... devamı

{ Yorum Ekle }

Beşeri Dinler Nelerdir-Hakkında Bilgi

İlahi kaynaklı olmayan, insanların yaşantıları, kültürleri, gelenekleri ve insani öğretileri sonucu zamanla ortaya çıkan înançsal ve ahlaki sistemlerdir. Bu tarz inançlarda bu dünya dışı bir Tanrı inancından ziyade, Dünya içi statüsel bir yücelik kabul edilmiştir. Bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...