Aylar: Temmuz 2016

Fuzuli Kimdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden biri sayılan Fuzûlî'nin asıl ismi Süleyman oğlu Mehmed'dir. 1490 yılında Hille'de doğduğu rivayet edilmektedir. Bağdat veya Kerbelâ'da doğmuş olduğu da söylenmektedir. Soyu Oğuz Türklerinin Bayat aşiretine dayanan Fuzûlî'nin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fatih Sultan Mehmet-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Sultan II. Mehmed tarihi kaynakların çoğunluğuna göre 27 veya 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğmuştur. Bu yıllarda çıkan bir veba salgını sebebiyle babası Sultan II. Murad, birkaç oğlunun ve değerli yakınlarının ölümlerine şahid olduğundan büyük bir üzüntü içinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Emir Sultan Kimdir-Kısaca-Hayatı

Emir Sultan ismiyle Türk-İslâm tarihine geçmiş olan büyük mutasavvıfın asıl adı Muhammed Şemseddin'dir. Tarihî tetkiklere göre miladî 1368 tarihinde Buhara'da doğmuştur. Babası Buhara Türklerinden Emir Külâl, çömlekçilik yaparak geçimini temin eden bir şeyh idi. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Farabi Kimdir-Hayatı-Kısaca

Ünü bütün dünyaya yayılan ve eserleriyle zamanımıza kadar şöhretini koruyan Farabî, 870 yılında, Türkistan’ın Farabi kasabasında doğmuştur.Asıl adı Ebu Nasır Muhammed İbn-i Türkan'dır. Farablı olduğu için Farabî adıyla şöhret bulmuştur. İlk tahsilini, doğduğu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Ebubekir Hayatı-Dönemi-Hakkında Bilgi

Resûlullah'dan iki yaş küçüktür. 573 yılında Mekke'de doğmuştur. ' Asıl ismi Abdullah, babası Ebu Kuhafe Osman, annesi Ummü’l-Hayr Selma’dır. Kureyş kabilesindendir. Nesebi 7. batında Hz. Muhammed (s.a.v.)'le birleşir. İslamiyeti kabul etmeden önce de son derece dürüst ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dede Korkut Kimdir-Kısaca-Hayatı

4. yüzyılda veya daha önce, Müslüman Oğuz Türkleri arasında yaşadığı sanılan Dede Korkut, Türk ve dünya edebiyatının ziryelerinden biri olarak tanınmaktadır. Kendi adıyla anılan masal ve hikâyeleriyle şöhret kazanmış, bu gerçekten ibret verici nefis yazılarıyla ismini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Turgut Reis-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Ünlü bir Türk denizcisi Turgut Reis, 1485 yılında Menteş'de doğmuştur.Bir aile içinde yetişmiş, denizciliğe merak sararak, genç yaşta bir korsan gemisine levent yazılmıştır. Bundan sonraki hayan tamamen denizlerde geçen Turgut Reis önceleri kendi başına çalışırken daha ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilali Habeşi-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Bu sebeple Hz. Bilâl de Cumah soyundan Halef oğlu Ümeyye'nin kölesi oldu.Uzun boylu, zayıf, koyu esmer bir insandı.Peygamberimiz insanları İslama davet etmeye başlayınca Hz.Bilâl hemen Müslüman olmuş, bu sebeple efendisi Ümeyye'den akıl almaz işkenceler görmüştür. Kölesinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Uluğ Bey Kısaca-Hayatı-Özeti

İslâm âleminin yetiştirdiği en büyük astronomi bilginlerinden biri olan ve dünyaca tanınan Uluğ Bey, Timur’un torunudur. Babası Şahruh Mirza, annesi Gevherşah adlı bir Çağatay'dır.22 Mart 1394 yılında Güney Azerbaycan'da bulunan Sultaniye şehrinde doğmuştur. Asıl adı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yahya Kemal Beyatlı-Hayatı-Kısaca-Özeti

Büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884 te Uskup de doğmuştur. Babasının ismi İbrahim, annesinin ismi Nakıye hanımdır. Asıl adı Mehmet Agâh olan ve Yahya Kemal ismiyle: şöhret bulan şair, ilk tahsilini Usküp'te yapmış sonra Selanik ve Istimbul da okuyarak kendini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Zübeyr Kimdir-Hayatı

Tarihler İslâmiyet için sıyrılan ilk kılıcın onun olduğunu bildirmişlerdir. Müslüman olduğu için birçok eziyete katlanmış, yapılan ezalar imanını kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramamıştır. Habeşistan'a hicret etmiş, sonra Medine'ye dönmüştür. Ensardan kardeşi Hz. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hazreti Muhammedin Annesinin Hayatı

Hz. Amine, yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük peygamber .. olan Hz. Muhammed aleyhisselâm’ın annesidir. Kureyş Kabilesine bağlı, Zühre Oğullarının Reisi Vehb'in kızıdır. Aile ocağında iyi bir terbiye alarak yetişmiş, asil bir soydan geldiğini her davranışı ile ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yavuz Sultan Selim Kimdir-Kısaca-Hayatı

Mehmed'in torunu, II. Beyazıd’ın küçük oğludur. 1467 yılında v' Amasya'da doğmuş. 1520 yılında Edime yakınlarında vefat etmiştir.Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının en büyüklerindendir. Şehzadeliği ve sultanlığı sırasında gösterdiği üstün cesaret, dirayet ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yunus Emre Kimdir-Kısaca-Hayatı

Milletimizin yetiştirdiği en büyük şairlerden birisi de Yunus Emre'dir. Hakkında yüzlerce kitap yazılan, şiirlerinin birçoğunu ezbere bildiğimiz ve hayatı efsanelere karışan Yunus Emre’nin 13. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Mezarı, Porsuk Suyu’nun Sakarya Irmağı'na ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yıldırım Beyazıt Kimdir-Kısaca-Hayatı

Yıldırım Beyazıd, babası Murat Hüdavendigâr'ın Kosova Savaşı'nda şehit edilmesiyle 1390 yılında Osmanlı tahtına oturdu. O zamana kadar pek çok muharebeye katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Herkes tarafından seviliyor, takdir ediliyordu. Savaşlarda gösterdiği ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdülkadir Geylani Kimdir-Kısaca-Hayatı

Abdülkadir Geylânî çok küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başlamış; zekâ, anlayış ve çalışkanlığı ile kısa zamanda kendini yetiştirmiştir. Devrinin büyük ilim merkezlerini dolaşarak âlimlerden dersler almıştır. Önce Kur'ân-ı Kerim’i ezberlemiş, sonra ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Yunus Hayatı-Kısaca

Ayrıca onun ismiyle anılan bir sûre de bulunmaktadır.Hz. Yunus’un babası Metta isimli biridir. Bu sebeple ona Yunus Bin Metta denilir. Zünnun ismi ise bir balık tarafından yutulduğu için verilmiştir.Hz. Yunus M.Ö. 960-784 yılları arasında Ninova'da yaşamış ve bu kalabalık ... devamı

{ Yorum Ekle }

Baki Kimdir-Kısaca-Hayatı-Hakkında Bilgi

Divan edebiyatımızın yüz akı olan büyük şair Bakî'nin asıl ismi ‘ Mahmud'dur. Kanuni Sultan Süleyman'm Mohaç Zaferi’ni kazandığı yıl olan 1526 da İstanbul'da doğmuştur. Babası Fatih Camiimüezzinlerinden Mehmet Efendidir. Bakî, ailesinin fakirliği sebebiyle çocukluğunda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Yusuf Kimdir-Hayatı-Kısaca

Hz Yusuf un hayatım Kur'ân-ı Kerîm'deki "Yusuf Suresi"nden öğreniyoruz. O, yüce Allah'ın büyük peygamberlerinden ve Hz. Yakub'un oğullarındandır. Soyu Hz. İbrahim'e kadar ulaşır. 110 yıl yaşamış ve Mısır'da vefat etmiştir. Kur'ân'da onun hikâyesi son derece güzel ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alparslan Hayatı-Kısaca-Özeti

Malazgirt Meydan Muharebesi ile Müslüman Türklere Anadolu'nun kapılarım açan Alparslan, Çağrı Bey'in oğludur. 1063 yılında, Selçuklu Sultanı olan amcası Tuğrul Bey'in ölümü üzerine hükümdar olmuş, devletin derlenip toparlanması için önce kendi akrabaları ile mücadelelere ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...