implant

Monthly Archive:: Eylül 2016

30 Eyl 2016

İstanbul’un Alınamamasının Başlıca Nedenleri

-Coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması, -Sağlam surlarla çevrili olması -Hıristiyanlarca kutsal sayıldığından Avrupa’dan yardım alması (Haçlı desteği) -Bizans’ın su üzerinde yanan ve gemilere karşı etkin bir silah olan Grejuva’ya (Rum ateşi) sahip olması, Bu dönemde İstanbul’a sıkışmış
30 Eyl 2016

Fetret Dönemi Kısaca-Hakkında Bilgi

Çelebi Mehmet Dönemi’nin en önemli olaylarından biri de Şeyh Bedreddin Ayaklanması’dır. Osmanlı tarihindeki ilk sosyal (toplumsal) kökenli ayaklanmadır. İsyanın çıktığı sıralarda Balkanlarda olan Çelebi Mehmet, Şeyh Bedreddin’i yakalatarak öldürtmüştür. -Çelebi Mehmed Dönemi isyanlarından bir diğeri de, Şehzade
29 Eyl 2016

Haçlı Seferleri Hakkında Bilgi Kısaca

-Haçlı orduları I. Haçlı Seferi İle İznik, Antakya, Ur-fa, Şam ve Kudüs’ü ele geçirmiştir. Haçlılar bu bölgelerde küçük kontluklar kurmuşlardır. Böylece Orta Çağ Avrupası’nın derebeylik sistemi doğuya ta-şınmıştır. -Yenilen Anadolu Selçuklu Devleti, başkentini İznik’ten Konya’ya çekmiştir. Böylece
29 Eyl 2016

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki İskan Siyaseti

Ele geçirilen bölgelerin elde tutulmasını ve savunulmasını kolaylaştırmak amacıyla, bu bölgelere Türkmenlerin yerleştirilmesidir. –İskan için öncelikle Tatarlar ve konar-göçer yörükler tercih edilmiştir. Böyiece Osmanlı Devleti; – Tatarlar ve yörükleri yerleşik hayata geçirmeyi, – Vergi alimim kolaylaştırmayı, – Tarımsal
29 Eyl 2016

Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkileri Nedir-Kısaca

Osmanlı Devleti Fransız İhtilali’ne, “Fransa’nın bir iç meselesi” şeklinde bakmıştır. Bu bakış açısını iki şekilde yorumlamak mümkündür. Birincisi; bu durum Osmanlı Devleti’ni rahatsız etmiş görünmemektedir. Çünkü Osmanlı’ya göre ancak ezilen, baskı gören, asimile edilmeye çalışılan unsurlar milliyetçilikten
28 Eyl 2016

Fransız İhtilalinin İç ve Dış Sebepleri

Fransız İhtilali Dış Nedenleri -XVII. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de meşruti bir yönetimin benimsenmesi, -İtalya’daki şehir devletlerinde uygulanan kısmi Cumhuriyet yönetimlerinin etkisi -ABD’nin kuruluşu sırasında ilan edilen İnsan Hakları Beyannamesi’nin Fransızları etkilemesi Fransız İhtilali İç Nedenleri -Fransız kralının,
28 Eyl 2016

Reformun Nedenleri Nelerdir-Maddeler Halinde-KIsaca

-Katolik Kilisesi’nin bozulması -Aforoz, Enterdi ve Endüljans yetkilerine sahip olan Kllise’nln, dini yetkilerinin yanında siyasi ve ekonomik ayrıcalıklara da sahip olması -Rönesans’la birlikte Skolastik düşüncenin yerini özgür düşüncenin alması -Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, okuma-yazma
27 Eyl 2016

Rönesans’ın İtalya’da Başlama Nedenleri-Kısaca

Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmıştır ve ilk öncüsü Dante’dir. Rönesans’ın İtalya’da başlamasında, -Coğrafi konumu (Yunan, Mısır, Hellen ve İslam uygarlıklarıyla etkileşim halinde bulunması) e Skolastik düşünceyi yıkarak, yerine pozitif düşünceyi getiren Hümanizm hareketlerinin İtalya’da başlaması İslam
27 Eyl 2016

Reform Nedir-Kısaca-Tanımı

Reform nedir Dini bir hareket olan Reform, yeniden düzenlemek, yeniden şekil vermek anlamına gelmektedir. -Aforoz, Enterdi ve Endüljans yetkilerine sahip olan Kllise’nln, dini yetkilerinin yanında siyasi ve ekonomik ayrıcalıklara da sahip olması -Rönesans’la birlikte Skolastik düşüncenin yerini
26 Eyl 2016

Fabl Nedir-Kısaca-Tanımı

Kahramanları genellikle hayvanlar olan ve sonunda bir ders veya öğüt bulunan anlatıdır. Fabl Özellikleri Nelerdir Kısaca 1. Genellikle manzum ürünlerdir. Düz yazı biçiminde olanları da vardır. 2. Ders vermek amaçlanır. 3. Teşhis (kişileştirme) ve intak (konuşturma) sanatlarından
26 Eyl 2016

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları-Nelerdir-Kısaca

Coğrafi Keşiflerle dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması, Ruhban sınıfına olan güveni sarsmıştır. -Kiliseye duyulan güven Avrupa’da ciddi biçimde sarsılırken, Hıristiyanlık misyonerlerce Avrupa kıtası dışında yeni keşfedilen yerlerde yayılmıştır. Ticaret yolları yön değiştirmiş, Akdeniz limanları önem kaybettiği için İpek
26 Eyl 2016

Peygamber Efendimize Karşı Görevlerimiz

Peygamberimiz seçilmiş, görevlendirilmiş ve insanlığa gönderilmiş bir Peygamberdir. Biz Onun ümmeti olmakla iftihar ederiz. Bu bir şereftir. Bu şerefi bize lütfeden Allah’a ne kadar şükretsek azdır. O’nun sevgili Rasûl’üne karşı da görevlerimiz şöyle sıralanabilir: 1- O’nun Allah’ın
25 Eyl 2016

Ahlâk Ne Demek-Nedir-Kısaca

Ahlâk: Huy, davranış, karakter gibi manalar ifade eder. “Kişinin içine (ruhuna) yerleşmiş ve hayatta dışa vuran davranış biçimleri” diye de tarif edilebilir. Toprağa ne ekilirse o biçilir. Kişiye de iyi şeyler, güzel ve faydalı bilgiler öğretilirse, beynine
25 Eyl 2016

Veda Haccı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Medine döneminde birkaç büyük savaştan bahsedildi. Elbette yapılan hep savaş ve arbede değildi. Zaten İslâm tehdit ve kılıç dini değil, tebliğ ikna ve hoşgörü dinidir. Bunun en büyük delili de; Beni Kurayza olayı dediğimiz Vatana ihanet eden
24 Eyl 2016

Namaz Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

İslâm’ın beş temel esasından biridir. Peygamberimiz dinin direği olarak nitelemiş. Yine bir hadislerinde: “Başın vücuttaki önemi ne ise, namazın da dindeki önemi öyledir” Yani başsız beden olamayacağı gibi, namazsız Müslümanlığında olamayacağına misal vermiş. Önemine binâen Kur’an’da birçok
24 Eyl 2016

Gusül Nedir-Kısaca-Ne Demek

Gusül Nedir:(Boy abdesti): Ağız ve buruna su verilerek, bedenin hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanmasına denir. Arkasından vücudun her tarafı hiç kuru yer kalmayacak şekilde ve mümkünse temizlik maddeleri de kullanılarak, tertemiz yıkanır. Göbek yeri, sakal dipleri,
23 Eyl 2016

Ahirete İman Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Allah ü Zülcelâl hariç, Kâinatta hiçbir şey bâki yani sonsuz değildir. Her şey ölümlü ve sonludur. Bu dünyanın ve üzerinde yaşayan canlıların da bir sonu olacağını hem Allah bildiriyor hem de modern ilim haber veriyor. Zamanı gelince
23 Eyl 2016

Hak Dinlerin Özellikleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dünya kurulalı beri gelmiş geçmiş hak dinlerde, şu beş özellik bulunmuş ve Peygamberler bu özellikleri göz önüne almışlardır: 1- Dini Muhafaza: Hak dinler vahdaniyet, yani Allah’ın tek ve en büyük olduğu esasını telkin etmişlerdir. İnsanların kendi yaptıkları putlara
22 Eyl 2016

Allah’a İman Nedir-Kısaca

“Hiçbir şey yoktan var edilemez. Var otan bir şey de yok edilemez’’ diye fizik kanunları vardır. Madem ki hiçbir şey yoktan var edilemezse ve kâinatta Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ovalar, insanlar… birçok şey varsa ve bunlar yoktan
21 Eyl 2016

Hayır ve Şer Nedir-Kısaca-Ne Demek

Kâinatta her şeyi, iyiyi, kötüyü, hayrı, şerri kısaca her şeyi yaratan Allah’tır, insana bunları seçebilme, tercih edebilme kabiliyeti vermiştir. İnsan bakacak, düşünecek iyi olan, menfaatine olan şeyleri tercih edecek, kötü olan, günah olan şer olan şeyleri de