Aylar: Ocak 2017

Amasya Görüşmeleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Heyeti İstanbul ile her türlü haberleşmeyi kesmiş, hatta İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir. (Temsil Heyeti'nin bu tavrı, İstanbul Hükümeti’ne bağlı olmadığını ortaya koymuştur.) Temsil ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sivas Kongresi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Amasya Genelgesi'nde, Sivas’ta vatanın tamamını kapsayan bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla böyle bir kongrenin toplanacağını haber alan İstanbul Hükümeti, baskı yoluyla ve bazı subayların Mustafa Kemal’i tutuklayacağı şeklindeki asılsız ... devamı

{ Yorum Ekle }

Erzurum Kongresi-Kısaca-Hakkında Bilgi

Erzurum Kongresi, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetleri tarafından düzenlenmiştir. Kongreye Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis ve Van'dan 57 delege katılmıştır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar şunlardır: -Milli sınırlar içinde vatan bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Havza Genelgesi Kısaca-Önemi-Hakkında Bilgi

Taslağı Mustafa Kemal tarafından hazırlanan Amasya Genelgesi’ne, önemli komutanlardan Ali Fuat (Cebesoy), Rauf (Orbay), Sivas'taki 3. Ordu Komutanı Refet15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir ve Konya'daki Yıldırım Kıtaları Müfettişi Mersinli Cemal Paşa imza atmıştır. Mustafa ... devamı

{ Yorum Ekle }

Havza Genelgesi-Kısaca-Önemi

Mustafa Kemal, ulusal varlığa indirilen darbelere karşı milletin etkin biçimde uyandırılması ve harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla yayımladığı Havza Genelgesinde; Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliği görevine atanmıştır. (6 Mayıs 1919) ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halide Edip Adıvar-Kimdir-Kısaca-Hayatı

İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu. 1899 yılında, daha 15 yaşındayken çevirdiği J.Abott'un "Ana" adlı eseriyle, II. Abdüihamit tarafından “Şefkat Nişanı" ile ödüllendirildi. 1908'de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdı. 31 Mart Olayı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Brest Litovsk Antlaşması-Önemi-kısaca

25 Ekim (7 Kasım) 1917 Devrimi ile Çarlık Rusya yıkılarak Sovyet Rusya kurulmuştur. Rusya; Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı ve Bulgaristan arasında Aralık 191.7'de Mütareke yapılmış ve cephelerdeki savaş sona ermiştir. Yapılan görüşmeler sonucu 3 Mart ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atina Antlaşması Maddeleri

Osmanlı ile Yunanistan arasında ağırlıklı olarak OsmanlI’nın elinden çıkan ve Yunanistan'a geçen Türk ve Müslüman beldelerindeki durumların ön plana çıktığı toplam 16 madde, üç protokol ve “Osmanlı Temsilcisinin Beyannamesi” başlıklı dört ekten ... devamı

{ Yorum Ekle }

İtalya’nın Sömürgecilik Politikası

1870'de siyasi birliğini sağlayan İtalya; I. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun elinde kalan ve İtalyanca konuşulan bölgeleri topraklarına katmak, II. Dalmaçya kıyılarını (Bosna-Hersek-Arnavutluk vs.) ele geçirerek Adriyatik Denizi'ni iç gölü yapmak, III. Çoğalan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sömürgecilik Tarihi-Özeti-Hakkında Bilgi

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Sanayi İnkılabı'nın ardından buhar gücüyle çalışan makinaların kara ve deniz taşıtlarında kullanılması, kıtalar arası ekonomik ilişkileri hızlandırmıştır. 1850'lere kadar ekonomik üstünlüğünü sürdüren İngiltere’yi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ayastefanos Yeşilköy Antlaşması-Hakkında Bilgi

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın başlıca maddeleri şunlardır -Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olacaktır. -Sınırları Ege ve Karadeniz’e ulaşan büyük bir Bulgar Krallığı kurulacaktır. -Bosna-Hersek’te ıslahat ... devamı

{ Yorum Ekle }

Psikoloji Nedir-Tanımı-Kısaca-Hakkında Bilgi

Psikoloji Latincede ruh anlamına gelen “Psyche” ile bilim anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen psikolojinin tam karşılığı “ruh bilimi” olsa da psikolojinin metafizik kapsamındaki ruhla bir ilişkisi yoktur. Ruh dendiğinde akıl ve içsel ... devamı

{ 1 Yorum }

Gümrü Antlaşması-Özet-Hakkında Bilgi

Doğu Anadolu'da Ermenilerin eylemleri tehlikeli boyutlara varmıştı. Bu durum karşısında TBMM, XV. Kolordu'yu, Doğu Cephesi Komutanlığı'na çevirmiştir. Böylece TBMM'nin açmış olduğu ilk cephe, Doğu Cephesi olmuştur. -Türk ordusu, Sarıkamış ve Kars'ı Ermenilerden geri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sevr Antlaşması-Kısaca-Hakkında Bilgi

I. Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Konferansı, büyük Avrupa devletlerinin çıkar çatışmaları yüzünden, Osmanlı konusunu çözüme kavuşturamamıştır. Bu durum, Anadolu topraklarını paylaşamamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Sonuçta, İngiltere, Fransa ve İtalya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tbmm Açılışı-Kısaca-Tarihi

I. TBMM'NİN AÇILIŞI -Tbmm'nin açılmasında I. itilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri ve meclisi dağıtmaları II. İstanbul yönetiminin vatan ve millete karşı görevini yapmaması etkili olmuştur. -TBMM, I. Vatanın bütünlüğünü ve ulusun bağımsızlığını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Misakı Milli-Nedir-kısaca

Mustafa Kemal ve Temsil Kurulu tarafından Erzurum ve Sivas Kongreleri doğrultusunda hazırlandı. Mustafa Kemal'e bağlı bir grup milletvekilinin çalışmaları sonucunda Mebuslar Mecli-si'nde yasa haline getirildi. Misaki milli kararları nelerdir 1. Mondros Mütarekesi ile belirlenen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Amasya Görüşmeleri-Kısaca-Kararları

OsmanlI Hükümeti'nın temsilcisi Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapıldı. ALINAN KARARLAR : 1. Meclis-i Mebusan açılıncaya kadar hükümet, ulusan kaderi hakkında karar vermeyecek 2. Ulusal mücadeleye katılmış olanlar cezalandırılmayacak 3. İstanbul Hükümeti, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...