Aylar: Şubat 2017

Pisikolojideki Yöntem ve Teknikler Nelerdir

1. Betimleyici Teknikler: a. Tarama Teknikleri: Belli bir konuda geniş alanda yapılan çalışmalardır. Önceden hazırlanan sorular geniş kitlelere yazılı olarak uygulanır. I. Test: Bilgi, beceri, yetenek gibi özelliklerin ölçülmesinde kullanılır. Örneğin; işe alınacakların ... devamı

{ Yorum Ekle }

Psikolojinin Konusu Nedir-Kısaca

Psikoloji “davranış” dendiğinde organizmanın uyarıcılar karşısında gösterdiği tepkileri anlar. Bu davranışların özellikleri şunlardır: Davranışlara hem iç hem dış etkenler neden olur. Bu etkenlere uyancı denir. Davranış hem doğrudan gözlenebilen ya da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarih Bilminin Çalışma Yöntemi

1 - Kaynak Arama: İncelenen konu hakkında bilgi veren kaynaklar araştırılıp bulunur 2-Verileri Tasni.Etme-(Sipıflandırma) Elde edilen kaynaklar ve veriler, belll bir sistem içinde sınıflandırılır. (Örnek: Yazılı - yazısız, Tûrkçe veya farklı dil-de bîrinci el veya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir

İnsan bilimlerinden her biri, insanla ilgili bir konuyu inceler. Bütün bilim dalları, insan faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserleri ya da insanın yaşadığı doğanın sırlarını anlamaya çalıştığı için, birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarih Biliminin Özellikleri-Nedir-Kısaca

Eski-Devirleri Aydınlatması  Tarihin konusu geçmişte yaşanmış olaylar olduğu için tarih bilimi, fizik, kimya gibi bilimlerin kullandığı “deney ve gözlem” metodunu kullanamaz. Çünkü, geçmişte meydana gelmiş olayları laboratuvar ortamında değerlendirmek ve aynen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bütünleyici İlkeler-Kısaca

Milli Egemenlik Egemenlik (hakimiyet) devlet denilen siyasi gücün bir öğesidir. Yönetme, karar verebilme işlevidir. Egemenliğin kaynağı, bir devletin yönetim biçimini belirler. Bu yönüyle ulusal egemenlik, demokrasinin bir gereği olarak Cumhuriyetçilik ilkesini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milliyetçilik İlkesi ile Bağdaşan Gelişmeler

İşgallere karşı koymak için kurulan bölgesel amaçlı cemiyetlerin, bulundukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışması, -Misak-ı Milll'nin kabul edilmesi, -23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’ne "Türkiye" isminin verilmesi ve meclisteki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Irak Sınırı ve Musul Sorunu-Kısaca-Hakkında Bilgi

-I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Musul, Fransa'ya bırakılmıştı. Musul'daki zengin petrol yataklarına sahip olmak isteyen İngiltere, Paris'te yapılan görüşmelerde Irak'ın kendilerinin mandaterliğinde olmasını kabul ettirmişti. -Türkiye Devleti ise, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Lozan Antlaşması Önemi

-Türk Devletî’nin bağımsızlığı diğer devletlerce tanınmış ve Osmanlı Devletî’nin sona erdiği uluslararası alanda da kabul edilmiştir. -Misak-ı Milli sınırları büyük oranda korunmuştur. -Kapitülasyonlar başta olmak üzere, Türk milletini sınırlayan birçok ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cumhuriyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı sorununun ortaya çıkması, -Yeni kurulan Türk Devleti'nde yönetim şeklinin kesin olarak belirlenmesi ihtiyacı, -Ulusal egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmek istenmesi, -I. TBMM'nin benimsediği Meclis hükümeti sistemi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Saltanatın Kaldırılması Nedir-Özet

Mustafa Kemal, Lozan Konferansı öncesinde iyice belirginleşen Ankara - İstanbul ikiliğini, saltanatı kaldırmak için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Mustafa Kemal'e göre; -Siyasal alandaki ikiliğin sona erdirilmesi, -Türk tarafının Lozan'da sadece TBMM Hükümeti ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kütahya Eskişehir Savaşı-Özeti-Tarihi

Bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen Meclis Başkanı Mustafa Kemal; -ordunun daha fazla yıpranmaması, -ordunun yeniden toparlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesini sağlamıştır. Başkomutanlık Yasası'nda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mudanya Ateşkes Antlaşması Özet-Bilgi

Doğu Trakya'yı, Boğazları ve İstanbul'u kaptırmak istemeyen İngiliz Hükümeti, -Dominyonlarına (sömürgelerine), -Fransa, İtalya ve Romanya'ya başvurarak, askeri destek ve yardım istemiştir. Uzun süren savaşlardan dolayı yıpranan ve tükenen dominyonların, Fransa ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanlılar savunma hazırlıklarına, Türk ordusu ise taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Ordunun taarruza hazırlanması için yapılan hazırlıklar şöyle sıralanabilir: -Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasıyla, bölgedeki . birlikler ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sakarya Savaşı-Özet-Hakkında bilgi

23 Ağustos 1921 tarihinde Yunanlılar, Sakarya Irmağı kıyısında mevzilenmiş olan Türk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ve Sakarya Irmağı’nı geçmeye başlamışlardır. Asıl çarpışmalar Sakarya’nın doğusunda oluşan 100 kilometrelik uzun bir cephe üzerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tehcir Kanunu ve Ermeni Meselesi

I.Dünya Savaşı sırasında Ruslar, Doğu Cephesi'nde (Kafkas Cephesi) Türk kuvvetlerin i zor durumda bırakmak amacıyla Doğu Anadolu’daki Osmanlı Ermenilerini bağımsızlık vaadiyle kışkırtmışlardır. Osmanlı ordusu bir taraftan Ruslarla savaşırken, diğer yandan da Ermeni ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kurtuluş Savaşı Nedir-Kısaca

Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşması, Türk yurdunun savaşılmadan kurtarılma umudunu sona erdirmiştir. Mondros Ateşkesi'nin hükümlerini bile sindiremeyen Türk milletinin, Sevr Barışı gibi bir yok oluş fermanını kabul etmesi söz konusu olamazdı. Sevr ... devamı

{ Yorum Ekle }

Meclisin Açılmasının Amacı Nedir

  I. Misak-ı Milli'yi kabul eden Meclis-i Mebusan’ın itilaf devletlerince dağıtılarak çalışmaz hale getirilmesi II. İstanbul’un işgal edilmesi ve millet iradesinin yok sayılması III. Padişah Vahdettin'in 11 Nisan 1920’de resmen Meclis-i Mebusan'ı kapatması I. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...