Aylar: Mayıs 2017

Çevre Kirliliği Nedir-Hakkında Bilgi

İnsan toplulukları, ihtiyaçlarını karşılarken dış dünyaya ve çevresine diğer canlılardan daha fazla zarar vermektedir. Diğer canlıların tüketim hedefi beslenme ve üreme üzerine kurulu iken, insan toplulukları sınırsız tüketim alışkanlıkları edindiler. Bunun sonucudur ki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dünyayı Etkileyen Küresel Sorunlar Nelerdir

XXI. yüzyıl artan küresel sorunlarla başladı. Bu sorunların başlıca nedeni küreselleşme olarak bilinen gelişmiş ülkelerin ekonomik, siyasal ve kültürel alanda dünyaya yayılmasıdır. Ön plana çıkan belli başlı küresel sorunlar ise, ısınma, çevre kirliliği, salgın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kıbrıs Sorunu Tarihçesi

Kıbrıs, 1571’de Osmanlı donaması tarafından fethedildi ve 1878 yılına kadar doğrudan Osmanlı yönetiminde kaldı. 1878’de OsmanlI Devleti’nin Rusya karşısında ağır bir yenilgi aldığı ortamda Orta Doğu ve Mısır’da nüfuzunu artırmak isteyen İngiltere tarafından işgal ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyede 68 Hareketi-Nedir-KIsaca

1968’de Fransa’da başlayan öğrenci hareketi Avrupa genelinde yaygınlaştı. Dünya çapında etkiler yarattı. Belleklerde bir özgürlük hareketi olarak kaldı. Hareketin ortaya çıkmasında birçok etken rol oynamıştı. 1950’lerden itibaren Avrupa genelinde toplumsal refah ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Darbeler ve Anayasalar

27 Mayıs Demokrat Parti'nin Sonu Demokrat Parti'nin (DP) 1950’de iktidara gelmesi üzerine uygulanan liberal ekonomi ülkede genel anlamda bir canlılığa yol açmıştı. Fakat bu canlılık 1954 yılından itibaren yerini bir durağanlığa bıraktı. Amerika’dan getirilen modeli ... devamı

{ Yorum Ekle }

Vietnam Savaşı-Kısaca-Hakında Bilgi

Fransız sömürgesi olan Vietnam’ı ikinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya işgal etmişti. Fransa, savaş sonrasında eski sömürgesini devraldı. Fakat, Vietnam’ın kuzeyinde 1945’te Ho Şi Minh öncülüğünde Vietnam Demokratik Cumhuriyeti bağımsızlık bildirgesini ilan etti. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyenin Natoya Girişi-Özet

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye’nin güvenlik endişelerini artırdı. Kendisine yönelik tehditlerden korunabilmek ve oluşmakta olan yeni dünya düzeninde yerini almak isteyen Türkiye, NATO üyeliği için başvuru yaptı. Yunanistan’la beraber yaptığı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Balkan Paktı Nedir-Kısaca

Balkanlarda bir yeniden yapılanma dönemi başlamıştı. Balkan devletlerinin bazıları Sovyet ordularınca, bazıları da kendi çabaları ile Alman işgalinden kurtulmuştu. Bu devletlerin hemen hepsinde sosyalist yönetimler kurulmuştu. Fakat sosyalist ülkelerden Yugoslavya Doğu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kore Savaşı Nedir-Kısaca-Nasıl Başladı

İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü günlerde toplanan Yatla ve Postdam Konferanslarında Kore’den Japonya’yı çıkarma görevi Sovyetler Birliği ve Amerika’ya verildi. Japonya'nın teslim olmasından sonra da ülkenin kuzeyi Sovyetler Birliği tarafından, güneyi de Amerika ... devamı

{ Yorum Ekle }

İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası-Özet

1939’a gelindiğinde Hatay Türkiye’ye katılmış, planlı ekonomi meyvelerini vererek ekonomik büyüme devam etmiş, ülkede genel seçimlere gidilmiş ve iyimser bir hava yakalanmıştı. Fakat, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlayan savaş, birçok ülkede olduğu gibi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Türkiye’ye katılması

İskenderun ve çevresi “Sancak Bölgesi” adı ile de anılmaktaydı. 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İmzalandığı güne kadar Osmanlı toprağı olan Sancak, önce İngiltere, daha sonra da Fransa tarafından işgal edilmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında Adana, ... devamı

{ Yorum Ekle }

1923-1938 Arası Türkiye Dış Politikası

Mustafa Kemal, Yeni Türk Devleti’nin dış politikasını ulusal esaslara dayanan, barışçıl çözümlere öncelik veren, ba­ğımsızlıktan ödün vermeyen, diğer devletlerin iç işlerine ka­rışmaktan kaçınan ilkeler üzerine inşa etmeye çalıştı. “Yurt­ta barış, dünyada ... devamı

{ Yorum Ekle }

Locarno Antlaşması-Nedir-Kısaca

Fransa, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Ingiltere ve ABD ile ittifak anlaşması imzalamış; fakat Amerikan Kongresi’nin bu anlaşmayı reddetmesi üzerine ittifak anlaşması hayata geçirilememişti. Bunun üzerine Fransa, 1920’de Belçika, 1921 ’de Polonya ve 1924’te ... devamı

{ Yorum Ekle }

Irak’ta Manda Yönetiminin Kurulması

Irak’ın büyük bölümü Birinci Dünya Savaşı sırasında Ingiltere tarafından işgal edilmişti. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ertesinde İngiliz birlikleri Musul ve Kerkük'ü de işgal ettiler. San Rema Konferansında.Milletler Cemiyeti Irak’ı Ingiliz mandalığına ... devamı

{ Yorum Ekle }

Musul Sorunu-Nedir-Kısaca

Bu dönem Türk - İngiliz ilişkilerinde temel, sorun Musul Sorunu idi. Misakı milli sınırları içerisinde kabul edilen Musul, Ingiliz egemenliğinde idi. Lozan’da soruna çözüm bulunamamış, görüşmeler ertelenmişti. 1923’te başlayan görüşmelerde taraflar bir anlaşmaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kısa Bilgi

Mustafa Kemal, Yeni Türk Devleti’nin dış politikasını ulusal esaslara dayanan, barışçıl çözümlere öncelik veren, bağımsızlıktan ödün vermeyen, diğer devletlerin iç işlerine karışmaktan kaçınan ilkeler üzerine inşa etmeye çalıştı. “Yurtta barış, dünyada ... devamı

{ Yorum Ekle }

Neuilly Barış Antlaşması Maddeleri

Neuilly Antlaşması, 1919'da Bulgaristan’la imzalandı. Bu antlaşmanın önemli maddeleri şunlardı; -Bulgaristan, Gümülcine bölgesini Yunanistan’a verecek, böylece Bulgaristan’ın Ege Denlzi'ne çıkışı engellenmiş olacak, Bulgaristan -- -Romanya’ya Dobruca’yı, Batı ... devamı

{ 1 Yorum }

1. Dünya Savaşında Neler Oldu

28 Haziran 1914’te Saraybosna'yı ziyaret eden Avusturya-Macaristan veliahdı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Olaydan Sırbistan’ı sorumlu tutan Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, bu devlete verdiği notada olayın sorumlularının bulunması için Sırbistan'da ... devamı

{ Yorum Ekle }

San Remo Konferansı-Hakkında Bilgi

1920 yılında toplanan San Remo Konferansında Ingiltere ve Fransa'Orta Doğu topraklarını aralarında paylaştılar. Bu paylaşıma göre. Elan,-sa’ya, Suriye ve Lübnan verilirken, İngiltere’ye de Irak. Ürdün ve Filistin, toprakları bırakıldı. Diğer yandan İngiltere daha önce ... devamı

{ Yorum Ekle }

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti-Özet

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları’nda yaşadığı başarısızlığın hemen ertesinde İttihat ve Terakki Partisi'nin liderlerinden Enver Paşa’nın Turancı politikaları sonucunda Almanya’nın yanında savaşa girdi. Osmanlı devlet adamlarına göre savaşı It-tifak Devletleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...