implant

Monthly Archive:: Haziran 2017

30 Haz 2017

Senedi İttifak Nedir-Kısaca-Önemi

II.Mahmud Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında yapılan sözleşmedir. Tarih: 1808 Sened-i İttifak’ın Ortaya Çıktığı Siyasal Ortamın Özellikleri İli. Selim’in Kabakçı Mustafa isyanıyla devrilmesi üzerine harekete geçen Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a yürüyerek isyanı bastırır ve II.
30 Haz 2017

Osmanlının Çöküş Nedenleri Maddeler Halinde

Osmanlı ekonomisi iç ve dış etkiler sonucunda gerilemeye başlamıştır. İç etkenlerin en önemli olanları tımar sisteminin bozulması, ulufelerin yüksek olması ve çeşitli yolsuzluklar olarak sıralanabilir. Dış etkenler daha da belirgindir. Osmanlı ekonomisi; kapitülasyonlar, coğrafi keşifler ve sanayi
30 Haz 2017

Osmanlıda Vergiler Kaça Ayrılır

Vergiler şer’i ve örfi olarak ikiye ayrılmıştır. Şer’i vergiler geleneksel olarak Türk İslam Devletlerinde toplanan vergilerdir. Örfi vergiler ise ihtiyaca göre padişah tarafından konulan vergilerdir. Vergilerin bazıları “mal” olarak, bazıları ise nakit olarak toplanırdı. Vergilerin eşit ve
29 Haz 2017

Tımar Sisteminin Faydaları Maddeler Halinde

–           Nakit para harcamadan maaşların karşılanması, –           Gerekil insan gücünün çalıştırılması, –           Güvenliğin sağlanması, –           Üretimin sürekli hale getirilmesi, –           Bayındırlık işlerinin yürütülmesi, –           Devlet otoritesinin her tarafta hissedilmesi sağlanmıştır. –           Devlete yük olmadan büyük bir ordu
29 Haz 2017

Osmanlı Ordusu Hakkında Bilgi

Osman Gazi döneminde profesyonel ordular yoktu. Osman Gazi ve arkadaşları savaş sırasında birlikte olurlardı. Savaştan sonra herkes işine bakardı. Ama beylik kısa sürede büyüyünce devamlı askere ihtiyaç duyuldu. İlk ordular Orhan Bey döneminde kurulan; Müsellem ve Yaya
28 Haz 2017

Anadolu Selçuklularında Ekonomi

SANAYİ Dokumacılık Çinicilik Silah yapımcılığı Madencilik ileri sanayi kollarıdır. Ankara’nın Sof kumaşları bütün Avrupa da aranan en önemli üründür. TİCARET Devlet politikasıdır Denilebilir ki Sultanlar attıkları her adımda ticareti geliştirme amacını taşımışlardır. Ticaret antlaşmaları yapılmıştır. Alanya —
28 Haz 2017

İkta Sistemi-Nedir-Kısaca

Devlete ait arazilerden elde edilen bazı vergi ve gelirlerin devlet görevlilerine hizmetleri karşılığı bırakılmasıdır. Büyük Selçuklular zamanında ilkeleri yeniden düzenlemiştir. Sistem Selçukludan sonra kurulan bütün Türk-İslam devletlerinde uygulanmıştır. İkta sisteminin özellikleri ve yararları nelerdir -İkta sahibine toprağın mülkiyeti
27 Haz 2017

Talas Savaşı-Kısaca-Hakkında Bilgi

Talas savaşı nedenleri; Orta Asya ve Ön Asya’nın bölünmüşlüğünden faydalanmak isteyen Çin’in ipek yoluna tam olarak hakim olmak istemesidir. 751 yılında meydana gelen savaşı Karluk, Yağma ve Çiğil Türk topluluklarının desteği ile Abbasiler kazanır. Talas savaşı sonuçları:
27 Haz 2017

Türk İslam Sanatı-Nedir-Kısaca

İslamiyetin kabulünden sonra Türk mimarisinde farklı işlevleri olan yeni tip mimari eserler ortaya çıkmıştır. Bunların başında camiler gelir. Medreseler; İslam düşüncesinin ürünüdürler. Dönemin yapıları içinde yer alan ker­vansaraylar da önemli bir yer tutar. Ayrıca saraylar, kaleler, surlar,
26 Haz 2017

Türklerin İslamiyete Girişi

Göktürklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk boyları. Seyhun-Ceyhun bölgesinde (Maveraünnehir) Müslüman Araplarla karşılaşırlar. Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar uzun yıpratıcı savaşlara rağmen bölgeye tam olarak hakim olamazlar. Bölge İslam’ın kuzey sınırı olarak kalacaktır.
26 Haz 2017

İlk Türk Devletlerinde Toplum

TOPLUM Türk toplumunun temelini aile oluşturmuştur. Aileye Oğuş denilmiştir. Orta Asya Türk ailesi çekirdek aile tîpin-dedir yani anne baba ve evlenmeyen çocuklardan meydana gelir. Bu durumun temel özelliği yarı göçebe yaşamdır. Aile yurt denilen çadırlarda yaşamak zorundadır.
25 Haz 2017

İlk Türk Devletleri ve Kültür–Medeniyet Konu Anlatımı

Kültür Kavramı: Belli bir insan topluluğunun ürettiği maddi ve manevi nitelikteki bütün değerleri ifade eder. Bu kavramın içinde ekonomi, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve dinsel etkinlikler girmektedir. Bir kültürün gelişmesini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Coğrafi şartlar,
15 Haz 2017

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Konu Anlatımı

  Dünyanın en köklü milletlerinden biri olan Türkler Orta Asya’da ortaya çıkmıştır. Zaman içinde dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Gittikleri yerlerde bir çok toplumu etkiledikleri gibi, kendileri de birçok kültürden etkilenmişlerdir.              
14 Haz 2017

Haydar Aliyev-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Kızılyıldız kahramanlığından hilâl aşkına uzanan fırtına gibi bir hayatın sonunda Azerbaycan başkanı seçilen pırıltılı bir devlet adamı… Kızdyıldız’ın yani Sovyet Rusya’nın en parlak isimlerin­den bir KGB Generali, olağanüstü güçlü başbakan yardımcısı iken, yoksulluğun, ve yalnızlığın kıskacına itilen,
13 Haz 2017

Muhsin Yazıcıoğlu-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Olağanüstü dürüst, gayretli, çalışkan ve 4 x 4 bayrak koşusunun en büyük şampiyon adaylarından iken sürekli maratonu deneyerek telef olan bir adam… Ama adam gibi bir adam… Çok şey yapacağım derken elinden gelebilecek işleri de erteleyen samimi
12 Haz 2017

Binali Yıldırım-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Resmini indirttiğim adanı bakan olarak karşıma çıktı… Önce, İstanbul Deniz Otobüsleri ile konforlu biçimde İstanbulluları bir yerlere ulaştırdı, sonra Türkiye’nin Ulaştırma Bakam oldu. Erdoğan Hükümeti’nin bir çok bakam gibi Türkiye için sürpriz isimlerdendi ama, hizmetleriyle bizlere kötü
11 Haz 2017

Ahmet Necdet Sezer Kimdir-Kısaca-Hayatı

Her olayı sadece doğru -yanlış veya ak – kara diye gören kendi dünyasının kralı, kendi halinde bir Cumhurbaşkanı… İsim, Ahmet Necdet Sezer olunca, o kişi hakkında ister istemez bir beklentiye girersiniz. Hele “Sezer” de büyük anlamlar gizli.
10 Haz 2017

Abdullah Gül Kimdir-Kısaca-Hayatı

Abdullah Gül Türkiye’nin ilk zenci cumhurbaşkanı değil, bu ülkeyi yüzde yüz yansıtan ilk Cumhur Reisi… Doğum tarihi, Türkiye’nin cumhuriyet ve demokrasi müzesinin önsözü gibi… 29 Ekim, Cumhuriyefin; 1950, tek parti döneminden demokrasiye geçişimizin işaret taşı… Göbek adının
9 Haz 2017

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Cumhuriyet Dönemi, Millî Akımda devamı olarakta, hızlı gelişme göstermiştir. Bu durum Dil devrimi Türkçeyi ve Türk edebiyatını gerçek mecrasına sokmuştur.Böylelikle milliyetçi, halkçı, devrimci, modern sanat ve edebiyat görüşleri benimsenmiştir. Cumhuriyet dönemi, sürüp gelen dil tartışmalarını bilimsel bir
8 Haz 2017

Alparslan Türkeş Kimdir-Hayatı-Kısaca

Sürgünden geç dönen üniformalı sivil gerilla… Asıl adı Hüseyin Feyzullah… Ama dini temelleri olan bu ismi o dönemin maneviyata ekşi anlayışı yüzünden terk eden Kıbnslı eski tüfek bir ailenin bıçkını… Türkeş’in ilk yıllarım esas alırsanız onu severken