Aylar: Temmuz 2017

Oluşumuna Göre Yağışlar

Yamaç  yağış: Nemli havanın özellikle sıradağların yamaçları boyunca yükselerek soğuması ile oluşur. Bu yağışlar dağ kütlelerinin varlığına bağlı olarak oluşurlar. Bu nedenle en kurak yörelerde bile yüksek dağlar çevresine göre daha fazla yağış alır. Ülkemizde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye Nüfusunun Özellikleri-Kısaca

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Ülkeler için nüfus her zaman önemli bir güç kaynağı olmuştur. Bu nedenle nüfusun yaş durumu geleceğe yönelik planlamaların hazırlanmasında, askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemlidir. Çünkü yaş grupları ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Nüfusun Coğrafi Dağılışı

Karadeniz Bölgesi; Bölge nüfusu 2000 yılı sayım sonuçlarına 18 göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu 73 kişidir. Nüfusun büyük kısmı kıyı şeridinde ve vadi tabanlarında toplanmıştır. Bölgenin büyük bir m kısmını kaplayan Kuzey Anadolu Dağları nüfus bakımından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’nin Nüfusu ve Özellikleri

Nüfus; sınırları belli bir alanda yaşayan İnsan sayısıdır. Nüfus miktarı ve özellikleri nüfus sayımlarıyla tespit edilir. Nüfus sayımları; - Ülkenin nüfus miktarı - Nüfusun coğrafi dağılışı - Nüfus hareketleri - Nüfusun sosyal ve ekonomik nitelikleri - ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar

Türkiye’de genel hava dolaşımına bağlı olarak yaz ve kış mevsimlerinde farklı basınç merkezleri etkili olmak­tadır. Kışın daha çok kutupsal, yazın tropikal hava kütleleri etkilidir. Kış mevsiminde Sibirya Yüksek Basıncı kuvvetlenerek Türkiye’ye sokulur. Kışların ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de İklim Elemanları Kısaca

Bir yerin iklimi. belirli öğelerin bir araya gelmesi ile sonucu ortaya çıkar.İşte bunlar; Sıcaklık Basınç Rüzgar Nem Yağış Türkiye'de sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler -Enlem -Yükselti -Denize uzaklık faktörlerinin etkisi altındadır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler

Matematik Konumun Etkisi Türkiye 36-42° enlem değerleri ile kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer almaktadır. Sahip olduğu matematik konumun etkisiyle; I Sıcak ve soğuk iklim kuşakları arasında yer alır. Yazın güneydeki sıcak, kışın kuzeydeki soğuk hava kütlelerinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyedeki Depremler

Yer Yerkabuğunda meydana gelen sarsıntıların yeryüzüne dalgalar halinde yayılmasına deprem denir. Yeryüzünde depremlerin en sık en şiddetli görüldüğü yerler ,genç oluşumlu dağ kuşakları  ve kırk kırk (fay) hatlarıdır.Ülkemizde yakın jeolojik devirlerde şekillenmesi ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Erozyon Nedir -Kısaca

Erozyon: Taşınma, aşınma anlamına gelmektedir. Dış kuvvetlerin özellikle su ve rüzgarın toprağı aşındırarak süpürmesi olayıdır. Su ve rüzgar erozyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Akarsu erozyonu daha çok arazinin eğimli, bitki örtüsünün fakir ve yağışın düzensiz ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Kıyı Şekillenmesi-Nedir

Türkiye yi çevreleyen denizlerin iç deniz olması nedeniyle ge-git genliği oldukça azdır İstanbul ve Çankkale boğazlarında,Akdeniz ve Karadeniz arasındaki seviye ve yoğunluk farkına bağlı olarak oluşan akıntılar dışında deriz akıntıları da bulunmadığı ıçin Türkiye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyedeki Su Kaynakları Nelerdir

Yer altı sularının yeryüzüne çıktığı noktalara kaynak denir. Oluşumuna göre başlıca kaynak çeşitleri şunlardır; 1-Sıcak Su Kaynakları a-Fay Kaynakları Yer altı sularının bir kırık (fay) hattı boyunca yeryüzüne çıktığı kaynak­lardır. Bu sular genellikle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyenin Yeraltı Suları

Yağışlarla yeryüzüne düşen yağmur ve eriyen kar, buz sularının bir bölümü yeraltına sızarak çeşitli derinlikler­de geçirimsiz katmanlar üzerinde birikir, bu sulara yer altı suyu denir. Sızma; yağış miktarı, yağışın şekli, sıcaklık (buharlaşma), zeminin yapısı, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyedeki Göller ve Özellikleri

Kara içlerinde oluşan, deniz ve okyanuslarla bağlantısı olmayan durgun sulara göl denir. Ülkemizde göller Güney Marmara, Göller Yöresi, Van Gölü ve Tuz Gölü çevresinde toplanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise doğal göl bulunmaz. Göller oluşumuna göre şu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Akarsuların Genel Özellikleri Nelerdir

Yer şekilleri ve Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle boyları genelde kısadır. Dağların oldukça fazla olması, yükseklik ve eğim sebebiyle akarsularımızın akış hızı fazladır. Bu nedenle; -Hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. -Aşındırma ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyedeki Ova Çeşitleri

Türkiyedeki Delta Ovaları OVA: Akarsular tarafından yarılmamış, çevresini göre alçak düzlüklerdir. Ancak deniz seviyesinden yükseltileri farklıdır. Ovaların yükseltileri batıdan doğuya gidildikçe artar. Türkiye ovaları oluşumuna göre şöyle gruplandırılır; 1-Delta ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye Akarsularının Oluşturduğu Yer şekiller

Akarsular vervüzünü aşındırma ve biriktirme yoluyla şekillendirir. Akarsu aşındırması mekanik (hidrolik) ve  kimyasal yolla  olmaktadır.Mekanik aşındırma:;akarsuyun akış hızı taşıdığı su  ve miktarı, ile zeminin yaısına bağlıdır. Kimyasal aşındırma; suyun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orojenik Hareketlerle Meydana Gelen Dağlar

Orojenez dağ oluşum hareketleridir. Yeryüzünden dış güçler tarafın-dan aşındırılan malzeme deniz ve okyanus tabanlarında milyonlarca yıl boyunca birikerek kalın tortul tabakaları oluşturur. Yerkabuğu sıvı halde bulunan manto üzerinde yüzer halde bulunur ve levha adı verilen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’nin Dağları Konu Anlatımı

a)Kuzey Anadolu Dağları Batı karadeniz Dağları; Küre, Ilgaz, Bolu ve Köroğlu Dağlarından oluşur. Ortalama 2000 m yükseltiye sahip bu dağlar kıyı çizgisine paralel olarak uzanır. ‘ Orta Karadeniz Dağları:Bu bölümde Canik Dağlan bulunur. 800 -1000 m. yükseltiye sahip ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyenin Yer Şekilleri Konu Anlatımı

Türkiye'de yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşmuştur. İç kuvvetler orojenez, epi-rojenez, volkanizma ve deprem gibi olayları doğuran güçlerdir. Dış kuvvetler ise akarsu, buzul, rüzgar gibi enerjisini güneşten alan atmosferik güçlerdir. İç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...