Aylar: Ağustos 2017

İlk Türk İslam Devletlerinin Özellikleri

-Çoğu Orta Asya’nın dışında kurulmuştur. -Orta Asya ile ilişkisi en çok olan Karahanlılardır. -Egemenlik anlayışında önemli bir değişim görülmez. -Karahanlılar dışındakilerin nüfus tabanlarının çoğu yabancı topluluklardır. -Sünni İslam anlayışını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

Genel Özellikleri Türk-İslam devletlerinde ekonomi, tarım, hayvancılık, zanaat ve ticarete dayanır. Büyük Selçuklulara ait Horasan bölgesi tarım üretim merkezidir. İpekyolu gelirleri devletler arasındaki çatışmaların en önemli nedenidir. Gazneliler gelirinin önemli ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

İlk Türk devletlerinde egemenlik anlayışı Türk İslam döneminde de devam etmiştir. Yani ülke hükümdarlığın ortak malı sayılır. Karahanlılar döneminde devletin başına Hakan unvanlı bir hükümdar olurdu. Ülke doğu ve batı olarak olmak üzere idare edilirdi. Hükümdar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Hukuk Kısaca-Özet

Türk İslam devletlerinde esas olarak İki hukuki sistem uygulanmıştır. Devletin resmi dininin İslam olmasından dolayı şeri hukuk uygulanırken, devlet idaresinde örfi hukuk uygulanmıştır. Ayrıca ülkede yaşayan gayri müslimler kendi özel adetlerine göre yaşamışlardır. Buna ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin İslâmî Kabulü-Kısaca-Özet

Göktürklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk boyları. Seyhun-Ceyhun bölgesinde (Maveraünnehir) Müslüman Araplarla karşılaşırlar. Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar uzun yıpratıcı savaşlara rağmen bölgeye tam olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orta Asya ve Türk Devletlerinde Edebiyat

Uygurlara kadar daha çok sözlü edebiyat gelişmiştir. -Sözlü Edebiyat Ürünleri şunlardır; Savlar: Ata sözleridir. ‘Tok köpekten iyi av beklenmez." Sagu: Ölen kişiler için yakılan ağıtlardır. Koşuk: Kopuz denilen müzik aleti eşliğinde söylenen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat

Eski Türk devlet ve topluluklarının iktisadi hayatı büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. At, koyun, sığır gibi hayvanlar hem beslenmelerini sağlamış hem de ticari mal olmuşlardır. Yağmalarda önemli bir gelir kaynağıydı. İktisadi hayat en çok Uygurlarda gelişmiştir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı

Orta Asya’da boylar bağımsızlıklarını geniş ölçüde korumakla birlikte, yağma akınlarında başarılı olmak ya da güvenli bir göç için biraya gelirlerdi. Sağlanan bu birlik geçici veya sürekli olabilirdi. Bu birliğe Budun denilirdi. Eğer budun güçlü bir liderlik etrafında ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

Türk toplumunun temelini aile oluşturmuştur. Aileye Oğuş denilmiştir. Orta Asya Türk ailesi çekirdek aile tîpin-dedir yani anne baba ve evlenmeyen çocuklardan meydana gelir. Bu durumun temel özelliği yarı göçebe yaşamdır. Aile yurt denilen çadırlarda yaşamak zorundadır. Aileler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ülkemizde Turizm Hakkında Bilgi

Turizm: İnsanların asıl ikametgahı dışındaki başka bir yere eğlence, kültür, dinlenme, spor, sağlık, öğrenim, toplantı ve akraba ziyareti gibi amaçlarla yaptığı seyahatlerin bütünüdür. Ülke sınırları içerisinde insanların turizm faaliyetlerine katılmasına iç turizm, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi 168.000 km2’lik yüzölçümü ile en büyük coğrafi bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri Bütünüyle yüksek bir bölge olan Doğu Anadolu, Türkiye’nin en engebeli coğrafi bölgesi olup ortalama yükseltisi 1800 m civarındadır. Bölgenin ... devamı

{ Yorum Ekle }

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri İç Anadolu Bölgesi, güneyinde Toros Dağları, kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, doğu ve batısında yüksek platolarla çevrili bir çanak durumundadır. Bölgede yer şekillerinin büyük bir bölümünü ortalama 1000 m yükseklikteki platolar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

Yer Şekilleri Doğu-batı yönünde denize paralel birkaç sıra halinde uzanan Kuzey Anadolu dağ sistemi bölge yer şekillerinin ana yapısını oluşturur. Bu dağlar III. Jeolojik zamanda Alp orojenezl ile tortul tabakaların sıkışması sonucu oluşan kıvrım dağlarıdır. Kuzey ... devamı

{ Yorum Ekle }

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz kıyıları boyunca bir şerit biçiminde uzanır. 118.000 km’lik alanıyla Türkiye’nin dördüncü buyuk bölgesidir. Akdeniz Bölgesinin Yer şekilleri Akdeniz Bölgesi topraklarının çok büyük bir kısmı Toros Dağlar, ile kaplıdır. Dar bir kıy, de vükselen bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ege Bölgesinin Özellikleri

Ege Denizi kıyıları boyunca, Biga Yarımadası'nın güneyinden başlayarak, Marmaris’e kadar uzanır. Doğuda Emir Dağı’ndan İç Anadolu Bölgesi’ne sokulan bir üçgen biçimindedir. Bölge 79.000 km2’lik alanı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara’dan sonra üçüncü küçük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Marmara Bölgesinin Özellikleri Kısaca

Bölge adını kendi toprakları içinde bulunan Marmara Denizi'nden alır. 67.300 km2'lik alanı ile Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nden sonra en küçük bölgedir. Marmara Bölgesinin Yer Şekilleri Marmara Bölgesi yer şekilleri sade ve ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...