implant

Monthly Archive:: Eylül 2017

30 Eyl 2017

2. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası Özet

1939’a gelindiğinde Hatay Türkiye’ye katılmış, planlı ekonomi meyvelerini vererek ekonomik büyüme devam etmiş, ülkede genel seçimlere gidilmiş ve iyimser bir hava yakalanmıştı. Fakat, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlayan savaş, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de hesapları alt üst
29 Eyl 2017

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Kuruluş Amacı

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kökeni 1951’de Federal Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında imzalanan bir antlaşma ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’ne dayanır. Fransız Dışişleri Bakanı Schuman’ın hazırladığı bir plan çerçevesinde kurulan bu birliğin
28 Eyl 2017

Arap İsrail Savaşları-Kısaca-Hakkında Bilgi

1967 yılına gelindiğinde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginlikler sona ermemişti. İsrail’den kaçan yaklaşık bir milyon Arap önemli bir sorun olarak duruyordu. Mısır – İsrail sınırında Birleşmiş Milletlere bağlı askerler yer alıyordu. Suriye ve İsrail sınırında
27 Eyl 2017

Meridyenlerin Özellikleri Kısaca

-Başlangıç meridyeni Ingiltere’nin başkentinde yer alan Greenwich Gözlemevi’nden geçer. -Başlangıç meridyeninin doğusunda 180, batısında 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır. -Meridyenler kutup noktalarını birleştiren yarım dairelerdir. Bu nedenle meridyenlerin boyları aynıdır. -Greenwich’ten doğuya ve
26 Eyl 2017

Kore Savaşı-Kısaca-Hakkında Bilgi

1950’de Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması üzerine Amerika’nın isteği ile Birleşmiş Milletler harekete geçerek Güney Kore’ye askeri yardım yapmaya karar verdi. Birleşmiş Milletlere bağlı Birleşik Komutanlık kuruldu.Türkiye’de de 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Demokrat Parti iktidara gelmişti. ani
25 Eyl 2017

Yeri’in Şekli ve Hareketleri

Yeri’in Şekli ve Sonuçları Yerküre’nin kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince kendine has bir şekli vardır. Bu şekle geoit (küremsi) adı verilir. Yer’in geoit şekli, Yer’in ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan merkezkaç kuvvetiyle savrulması sonucunda meydana gelmiştir. Ekvator çevresi
24 Eyl 2017

Vietnam Savaşı Nedir-Kısaca

Fransız sömürgesi olan Vietnam’ı ikinci Dünya Savaşı yıllarında Japonya işgal etmişti. Fransa, savaş sonrasında eski sömürgesini devraldı. Fakat, Vietnam’ın kuzeyinde 1945’te Ho Şi Minh öncülüğünde Vietnam Demokratik Cumhuriyeti bağımsızlık bildirgesini ilan etti. Fransızların bu kararı tanımaması üzerine
23 Eyl 2017

İran Irak Savaşı-Hakkında Bilgi

Iran ve Irak arasındaki sınır anlaşmazlığı çok eskilere dayanmaktaydı. Bu sorunların belli başlı nedenlerinden biri önemli bir geçiş alanı olan Şattülarap su yolları sorunu idi. 1937 yılında Irak – İran Sınır Antlaşması ile bu su yollarının denetimi
21 Eyl 2017

Filistin Sorunu ve Ortadoğu

Filistin Sorunu, 1948’den günümüze kadar devam eden bir sorundur. Kalıcı ve adil bir barışın sağlanması konusunda yapılan bütün görüşmeler ve imzalanan barış antlaşmaları İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikaları sonucunda hayata geçirilemedi. 1978’de Mısır ile İsrail arasında imzalanan
20 Eyl 2017

Vladimir Lenin Kimdir-Kısaca

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içinde bir grup olan Lenin öncülüğündeki “Bolşevikler” hariç sol hareketin büyük bölümü savaşa destek olunması gerektiğini savunuyorlardı. Savaş, Rusya’da bir yandan da ekonomik ve siyasi sorunları arttırıyordu.
19 Eyl 2017

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da Neleri Değiştirdi

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da ekonomik, siyasi ve sosyal yönden çok önemli sorunlara yol açtı. Savaş yenen ve yenilen devletlerin ekonomilerinde çok ağır tahribata yol açtı. Savaşın toplam maliyeti yaklaşık olarak iki yüz milyar dolar olarak hesaplanmaktadır. Yaşanan
17 Eyl 2017

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Özet-Konu Anlatım

Dünyada meydana gelen gelişmeler Lozan Boğazlar Sözleşmesinin yeniden-gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler şunlardır; – Japonya’nın Mançurya’ya saldırması – İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi – Almanya’nın Versay Antlaşmasını tanımayacağını açıklamasıdır. Japonya milletler cemiyetinin üyesi ve Boğazladın garantör devletlerinden
16 Eyl 2017

Atatürkçülük Nedir-Kısaca

Atatürkçülük Türk milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını, – Huzur ve güven içinde yaşamasını, – Devletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılmasını, – Türk kültürünün akıl ve bilim öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasını amaç edinen, – Temelleri Atatürk
15 Eyl 2017

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Önemi

Samsun ve çevresindeki Pontusçu Rumlar Türk köylerine baskınlar düzenliyor, Türklerl katlediyor buna karşılık İngllizlere ise “Türklerin Rumlara katliamlar düzenlediği” yolunda propaganda yapıyorlardı. İngiliz temsilcisi bir uyarı İle Osmanlı yönetiminden; – Karadeniz bölgesinde asayişi sağlaması, Türklerden toplanacak silahları
14 Eyl 2017

Milli Mücadele Dönemi Hakkında-Kısaca-Özet-bilgi

Milli Mücadelenin hazırlık döneminin odağında Mustafa Kemal Paşanın ulusal birliği sağlama ve ulusal programı oluşturma çabaları yer almıştır. Bu dönemde kongreler yoluyla örgütlenmeye çalışılmıştır. Ulusal birlik büyük ölçüde Sivas Kongresl’nde sağlanmıştır. İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınma sorunu
13 Eyl 2017

1. Meşrutiyet Kısaca-İlanı

Genç Osmanlılar (Jön Türkler): Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ve siyasal özgürlükleri savunan ilk hare­kettir. Daha çok gazeteci ve batı anlayışıyla yetişen bürokratlardan oluşmuştur. Önce İstanbul’da “Meslek” adı altında bir araya gelen grup, zaman zaman yurt dışında da
12 Eyl 2017

Islahat Fermanı Hakkında Bilgi

Islahat Fermanı’nın Ortaya Çıktığı Siyasi Ortamın Özellikleri: 1853 te Kırım Savaşı başlar. Bu savaşta İngiltere, Fransa, Avusturya Rusya’ya karşı OsmanlI Devleti’nin ya­nında savaşa girerler. Islahat yapılması uluslarara­sı bir antlaşmanın hükmü haline , geldiğine göre, ıslahat programı birçok
11 Eyl 2017

İkinci Abdülhamit Dönemi Islahatları

Islahat Yapılan Alanlar Hukuk Meşrutiyet ilan edilir. Parlementolu sisteme geçilir. Kanun-i Esasi yürürlüğe girer. (Türk tarihinin ilk anayasası) Ekonomi Duyun-u Umumiye idaresi kurulur. (Islahat değildir) OsmanlI mâliyesine el koyan uluslar arası örgüttür, Eğitim Okulların sayısı artırılır. Hukuk
10 Eyl 2017

Islahat Nedir -Kısaca-Hakkında Bilgi

Islahat: Osmanlı imparatorluğunda  bir çok çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, bozulan çalışamaz olan kurumlan çağdaş ihtiyaçlara göre eski haline getirme, yenileme faaliyet ve düşüncelerini ifade eden bir kelimedir Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemindeki esas yapısı eski Türk devlet anlayışı
9 Eyl 2017

Osmanlı Ekonomisinin Çöküş Nedenleri

Osmanlı ekonomisi iç ve dış etkiler sonucunda gerilemeye başlamıştır. İç etkenlerin en önemli olanları tımar sisteminin bozulması, ulufelerin yüksek olması ve çeşitli yolsuzluklar olarak sıralanabilir. Dış etkenler daha da belirgindir. Osmanlı ekonomisi; kapitülasyonlar, coğrafi keşifler ve sanayi