Aylar: Kasım 2017

Sanat Felsefesi-Nedir-Konu Anlatımı

Estetiğin konusu Estetik ilk kez Alman düşünürü Baumgarten tarafından bağımsız bir disiplin haline getirilmiştir. Baumgarten estetiği “duyusal bilginin bilimi” diye tanımlamıştır. Burada, duyusal alana ilişkin bütün bilgiyi değil, güzelliğin bilgisini ortaya koymaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Metafizik Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Metafizik (fizik ötesi) ve Ontoloji (varlık bilimi), anlamları farklı olmakla beraber, alanları aynı sayılan kavramlardır.Metafizik, ilk sebeplerin ve nesnelerin ilkelerinin bilgisidir. Başlıca problemleri, Tanrının varlığı ve maiyeti, evrenin yapısı, öz, cevher, ruh gibi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ontoloji Açısından Varlık nedir

Varlığın var olup olmadığı, ontolojinin temel problemlerinden biridir. Varlığın var olduğunu reddeden görüşe nihilizm (hiççilik), varlığın var olduğunu kabul eden görüşe de realizm (gerçekçilik) denir. a. Nihilizm: Geniş anlamda hiçbir değer ve kural tanımayan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Varlık Felsefesi-Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Gündelik hayatta algılarımızla kavradığımız nesnelerin var olduğunu önceden kabul ederiz. Bütün nesneler birbirinden ayrı olarak vardırlar. Ama onların ortak bir yanı vardır: Bu ortak yan, onların var olmalarıdır. Bu varlıkların bir başka ortak yanı da insan bilincinden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefi Bilgi-Nedir-Kısaca

Felsefe bilgisi; varlık, doğa, insan ve değer alanının özünü, yapısını, niteliğini bir bütün olarak kuramsal araştırmalarla, düşünerek kavramaya yönelik bir bilgidir. Felsefenin soruları “Nedir?” türünden sorulardır. “Felsefe nedir?” sorusunun yanıtı da bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

Bilgi felsefesi; bilginin oluşumu, yapısı, kaynakları, ölçütleri, sınırları ve değeri ile ilgili problemleri konu edinir. İnsanın sahip olduğu “akıl", “sezgi” gibi yetilerin insan zihninde olup olmadığı, görünüşlerin ötesindeki varlıkları bilmemizin mümkün olup ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahlak Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

1-Felsefi Açıdan Ahlak Ahlak, insanların toplum içindeki davranışları ve bir-birleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar sistemidir. Ahlak felsefesi (etik) ise, insanın eylemlerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Bu alanı yöneten ilkeleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Gündelik Bilgi Nedir-Kısaca

Duyu organları vasıtası ile yöntemsiz olarak elde edilen ve aralarında zaruri bağıntılar bulunmayan bilgilerdir. Örneğin; havanın bulutlu olmasıyla yağmur arasındaki ilişki gibi basit gözlemlerle elde edilen bilgilerdir.Tüm insanların kişiler, nesneler ve olaylarla ilgili bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bilgi; suje ve obje arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.İnsan, duyu organları aracılığı ile evreni algılar. Burada algılayan “ben” ile algılanan “nesne” vardır. İnsan, düşünür ve soyutlama yaparak kavramlara ulaşır, kavramlar arasında bağıntılar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefe ve Bilim Arasındaki Farklar

a) Bilimin kavram ve soyutlamaları felsefeninkine göre daha az geneldir ve özel alanları ele alır. b) Felsefenin hem olguları hem de değerleri ele almasına karşılık bilim ancak olgularla veya ancak bir olgu olarak değerlerle ilgilenir. c) Bilimin önermelerinin doğrulunabilmesine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefenin Alanı-Özet-Kısaca

Felsefenin Alanı ve Konu Alt Dalları M.Ö 6. yüzyılda Antik Yunanistan’da bir şehir devleti olan İonya’da felsefe serüveni Thales’le başlar. Bunun nedeni: Thales'in salt akla dayanarak ve doğal nedenlerle doğa olaylarını, hayatı açıklayan çabalarının ilk örnekleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefenin Sanatla İlişkisi

Felsefe gibi sanat da insana özgü bir etkinliktir. Sanat da varlığı, dünyayı anlama ve yorumlama etkinliğidir. Her sanat eserinde belli bir varlık yorumu dile getirilir. Felsefe ile sanat arasındaki benzerlikler şunlardır: -Hem felsefe hem de sanat alanında bireysel ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefe ve Din Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Felsefe ile din arasındaki farklılıklar • Felsefe  dinin, sorulara yaklaşımı farklıdır. Felsefe; soruları akla, mantığa dayanarak çözmek ister. Verilmiş yanıtları araştırı, eleştirir ve böylece yanıtlardan en uygun olanlar seçilmektedir. Bilimler yeni doğrular elde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefe Nedir-Kısaca-Tanımı

Felsefe nedir, kaynağını eski Yunancada “bilgelik sevgisi” anlamını içeren philosophia (philia, sevmek; sophia, bilgelik) teriminden almaktadır. Bilgelik sevgisi anlamında kullanılan felsefe, sınırlı bir varlık alanının bilgisini değil, bütün varlık alanlarını içine alan ... devamı

{ Yorum Ekle }

İzoterm Haritaları-Konu Anlatımı

Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışını göstermek, izoterm haritaları ile mümkündür. İzoterm haritaları, gerçek ve indirgenmiş olarak ikiye ayrılmakla beraber ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atmosferin Nedir-Katmanları-Kısaca-Özellikleri

Atmosfer: Yerküre'yi çepeçevre saran, hayatın gelişmesini ve sürmesini sağlayan gaz kütlesidir. Atmosferin etkileri: -Güneş ışınlarını süzer, zararlı ışınların büyük kısmının yeryüzüne ulaşmasını önler. -Dünya’nın fazla ısınmasını ve fazla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Basınç Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hava küredeki gazların ağırlığının oluşturduğu etki basınç olarak algılanır.Atmosfer basıncı, barometre İle ölçülür. Normal basınç 1 cm çaplı bir borudaki civanın 760 mm’lik yüksekliğidir. Bu civa sütununun ağırlığı olan 1033 g-kuv basınç birimi olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Göç Nedir-Kısaca

Bir insanın yaşadığı yerden çeşitli nedenlerle ve sebeblerle ayrılarak başka bir yere geçici veya kalıcı olmak süreyle gitmelerine göç adı verilir. Göç Çeşitleri Göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gruba ayrılır. -İç Göçler Bir ülkenin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Din Felsefesi Konu Anlatımı

Din Felsefesinin Konusu Din felsefesi, din üzerine felsefi olarak düşünmelinin temel kavramlarını ve savlarını soruşturmaktır. Din felsefesinin konusu belirli bir din değil, din olgusunun kendisidir. Din felsefesi, genel olarak dini, yani insandaki din duygusunun ne olduğunu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...