implant

Monthly Archive:: Aralık 2017

31 Ara 2017

Somutlaştırma-Soyutlaştırma Nedir-Kısaca

Beş duyu organımızın en az bir tanesi ile algılayabildiğimiz kavramlar somut, duyu organlarımızın hiçbiriyle algılayamadığımız kavramlar ise soyuttur. Soyut kavramların zihnimizde yeri vardır ve bu kavramlar duygularımızla algılanırlar. Örneğin elma, süt, ses, hava, ışık, kalem duyu organlarımızdan
30 Ara 2017

Mübalağa Nedir-Kısaca

Mübalağ,bir şeyi zihinde kuwetli bir iz bırakmak amacıyla olağanüstü bir şekilde abartma sanatıdır. Mübalağa sanatında herhangi bir varlık ya da durum, olduğundan çok fazla gösterildiği gibi olduğundan çok az da gösterilebilir. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu
28 Ara 2017

Sözcuk Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dilin anlamlı en küçük parçası olan ya da herhangi bir anlamı olmadan cümle kuruluşuna katkıda bulunan ses ya da ses topluluğuna sözcük (kelime) denir. Sözcükler bir araya gelerek cümleleri cümleler de metinleri meydana getirirler. “Toprak, kitap, kalem,
27 Ara 2017

Türkçenin Tarihi Gelişimi Hakkında Bilgi

Türk dili tarihi olarak Göktürk Anıtları’ndan itibaren takip edilebilmektedir. Bunun nedeni yazılı ilk kaynakların bu abideler olmasıdır. Ancak Türk dilinin tarihi gelişimi araştırmacılar tarafından daha eski dönemlere kadar götürülmüştür. Bunun nedeni Türklerin Göktürk Anıtları’nda kullandığı gelişmiş dildir.
25 Ara 2017

İntak Nedir-Kısaca-Hakkında bilgi

Teşhis, insan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insan özellikleri verme sanatıdır. İntak ise insan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan özelliği kazanarak “konuşturulması”dır Fabllarda, masallarda teşhis ve intak sanatına çokça rastlanır. İntak bulunan dizelerde insan
23 Ara 2017

İstiare Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İstiare,Benzetmenin temel öğelerinden olan benzeyen ya da benzetilenden sadece birisinin söylenip diğerinin sezdirilmesiyle yapılan sanattır, istiare ikiye ayrılır. İstiare çeşitleri A) Açık İstiare Benzetmenin temel öğelerinden güçlü olan “benzetilen”in yer aldığı, güçsüz olan “benzeyenin bulunmadığı istiaredir. Yaralanmış
21 Ara 2017

Yapı Bakımından Dünya Dilleri Kaça Ayrılır

Dünya dilleri yapı bakımından üç grupta incelenir: 1-Tek Heceli Diller (Ayrımlı diller) 1. Bu dillerde her kelime tek bir heceden ibarettir. 2. Sözcüklerin çekimli şekilleri yoktur ve bütün kelimeler daima kök durumundadırlar. 3. Bu dillerde cümleler çekimlenmemiş
13 Ara 2017

Dillerin Sınıflandırılması-Kasaca-Hakkında Bilgi

O Kaynak bakımından birbirlerine yakın olan diller, bir dil ailesi oluştururlar. Dünya dilleri bu yönleriyle çeşitli dil aileleri meydana getirmişlerdir. Dil ailesi, tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur. Kökenlerine göre diller 1-Hint avrupa
12 Ara 2017

Dil Kavramı ve Özellikleri

Bir sesli işaret yöntemi olan dil, aynı toplumda hayatını sürdüren veya aynı milletten olan insanların anlaşabilmeleri için en gelişmiş iletişim aracıdır. Dilin tarihi çok eski zaman dayanır ve dilin içinde de kuralları vardır. Dil, toplumun beraber  meydana
11 Ara 2017

Dil Dışı İletişim Göstergeleri-Nedir-Kısaca

  Yazı veya konuşmanın olmadığı, sözcüklerin yerini resim, şekil, fotoğraf gibi nesnelerin aldığı göstergelerdir. Belirti Doğal olarak gerçekleşmiş, deneyimler sonucu elde edilen göstergelerdir. Belirtide dil dışı göstergenin neyi ifade ettiğini bilmek son derece önemlidir. -Ayvaların çiçek açması
10 Ara 2017

İletişim Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İletişim, bir gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması sürecidir. İletişim, insanoğlunun dünya üzerinde yaşamaya başladığı andan itibaren ortaya çıkmış bir olgudur. Günümüzde iletilerin aktarılması için o kadar fazla araç ortaya çıkmıştır ki bu nedenle yaşadığımız çağ
8 Ara 2017

Bilimsel Bilginin Özellikleri Maddeler Halinde

a) Bilimsel bilginin veya bilimin en önemli özelliği, onun ilerleyici bir bilgi olmasıdır. b) Bilim ve bilimsel bilginin bir diğer özelliği, tarih boyunca birikmiş, artmış olmasıdır. Buna bilimin kümülatifik özelliği denir. c) Bilimsel bilgiler herkesin faydasına ve
7 Ara 2017

Bilimsel Felsefe Nedir-Kısaca-Konu Özeti

Bilim adamı, ele aldığı olayları belli bir yöntemle açıklamak, doğrulamak ve kabul edilebilir önermeler, yasalar halinde ortaya koymak ister. Ama bilim adamı, bu kavramların ne olduğu üzerinde durmaz. Bunları araştırmak, felsefenin konusudur. Bu konuyu araştıran bilim dalına
6 Ara 2017

Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri

Karmaşa – Düzen -Ütopya Bir devletin ya da düzenin var olmaması durumunda insanlar için mutlak bir özgürlük durumu söz konusu olacaktır. Böyle bir özgürlük durumunda, her insan neyin doğru olduğuna bireysel olarak kendisi karar verir. Kendi istek
5 Ara 2017

Siyaset Felsefesi Nedir-Konu Anlatımı

Siyaset Felsefesini Temel Sorunları A. İktidar Kaynağını Nereden Alır? “İktidar nasıl oluşur?” ya da “İktidar, kaynağını nereden alır?” sorusuna ilişkin üç ayrı yaklaşım vardır: 1.Toplumun, içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korunma ihtiyacından doğduğunu söyleyen yaklaşım. Platon
4 Ara 2017

Bilim Felsefesi Konu Özeti-Konu Anlatımı

Bilim adamı, ele aldığı olayları belli bir yöntemle açıklamak, doğrulamak ve kabul edilebilir önermeler, yasalar halinde ortaya koymak ister. Ama bilim adamı, bu kavramların ne olduğu üzerinde durmaz. Bunları araştırmak, felsefenin konusudur. Bu konuyu araştıran bilim dalına
3 Ara 2017

Tanrının Varlığını Kabul Etmeyenler

Ateizm (TANRI TANIMAZLIK) Tanrı’nın varlığını reddeden görüşe ateizm, bu görüşü savunan kişilere de ateist denir. Genel anlamda ateizm, evreni, evrene dayanarak açıklayan, dolayısıyla Tanrı’nın ya da doğa-üstü bir gücün varlığını yadsıyan öğretidir. Bu anlamda ateizm, Tanrı’ya, ruha
2 Ara 2017

Siyaset Felsefesi Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Genel anlamıyla siyaset, devlet işlerini ve devlet ile birey ilişkilerini düzenleme, bu ilişkilerde ortaya çıkan sorunları çözme etkinliği olarak tanımlanabilir. Siyaset, hem bilime hem de felsefeye konu olan bir faaliyettir. Ancak bu iki alanın siyasete yaklaşımları farklıdır.
1 Ara 2017

Tanrının Varlığını Kabul Edenler

Tann’nın varlığını kabul eden başlıca yaklaşımlar şunlardır: Teizm, Deizm, Panteizm. -TEİZM (TANRICILIK) Teizm, Tanrı’nın varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden yaklaşımdır. Teizm’e göre Tanrı öncesiz ve sonrasızdır; bilinçli ve özgürdür. Evrende olup