Aylar: Ocak 2018

Tasarı Cümleleri-Nedir-Kısaca

Tasarı Cümleleri henüz gerçekleşmemiş olan ve gerçekleşmesi için bir planın yapıldığının anlatıldığı cümlelerdir. Tasarı cümlelerinde kişinin geleceğe yönelik planları, hedefleri söz konusudur. 1. Yazdığım bu makaleyi, haftalık bir dergide yayınlamayı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öneri Bildiren Cümleler-Nedir-Kısaca

Öneri bildiren cümleler bir sorunu çözmek ya da herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla söylenen cümleler “öneri” cümleleridir. Öneri cümlelerinin, söylenilen kişi tarafından yapılma zorunluluğu yoktur. Öneri cümleleri kimi zaman gerekçeleriyle de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tanım Cümleleri-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bir durum ya da herhangi bir kavramı, nitelik ve özelliklerini ortaya koyarak işlevini göstermeye ve onu benzerlerinden ayıran ayırıcı yönleriyle ifade etmeye “tanım” denir. Tanım cümleleri'nde mutlaka “Nedir?” sorusuna cevap bulmamız gerekmektedir. Bulunan cevap ise bize ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öneri Bildiren Cümleler-Nedir-Kısaca

Bir sorunu çözmek ya da herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla söylenen cümleler “öneri” cümleleridir. Öneri cümlelerinin, söylenilen kişi tarafından yapılma zorunluluğu yoktur. Öneri cümleleri kimi zaman gerekçeleriyle de bildirilir. Kitabın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Varsayım İçeren Cümleler-Nedir-Kısaca

Gerçekte olup olmadığına ya da olmayacağına bakılmaksızın bir olayı ya da durumu bir süreliğine kabul etmek “varsayım” olarak adlandırılır. Varsayım cümlelerinde genellikle “tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki” gibi ifadelere yer verilir. 1. içimdeki bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler Test

Biçimce Olumsuz, Anlamca Olumlu Cümleler Biçimce ve Anlamca Olumsuz: Ne mektup geliyor ne haber senden (mektup da haber de gelmiyor) Ben senin yanına bir daha gelir miyim hiç? (gelmem) Olumsuzluk ekleri ya da kelimeleri içinde barındıran cümleler biçim olarak olumsuzdur. Cümleden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlatımın Özellikleri Kısaca

Anlatımın Özellikleri Kısaca 1. Özlülük-Yoğunluk Duygu ve düşüncelerin en az sözle anlatılmasına “özlülük” denir. Özlü cümleler az sözcüğe çok fazla duygu ya da düşünce yükleyebildiği için okuyanları çok etkiler. Derinliğin hâkim olduğu bu cümleler çok ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlamlarına Göre Cümleler Konu Anlatımı

Yüklemde bildirilen işin yapıldığı ya da yapılacağı durumları anlatan cümle­lerdir. Olumlu cümleler sadece işin yapıldığıyla ilgilenen cümlelerdir. Cümle­nin verdiği duygu ne olursa olsun yapılmamış ya da yapılmayacak olan bir işin anlatıldığı cümleler olumlu olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Üslup ve İçerik Bildiren Cümleler-Nedir

İçerik Cümleleri: Bir metnin ya da bir cümlenin verilmek istenen düşüncesi, anlatılanları “içe-rik” olarak ifade edilir. İçerik biçimsel öğeler dışında cümlede konuyu oluşturan her şeydir. İçerik cümlelerini bulmak için “ne anlatıldı” sorusuna cevap ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atasözü Nedir-Kısaca-Tanımı

Atasözü genel bir kuralı ortaya koyarak öğüt veren, uzun gözlemler ve deneyimler sonucu meydana getirilmiş halkın ortak sözleridir. Atasözlerinin Özellikleri: 1. Atasözleri anonimdir. Atalarımızdan bu günlere kadar gelmiş, ilk söyleyeni belli olmayan öğüt verici ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cümlede Anlam-Nedir-Kısaca

Cümle, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatan söz dizimidir. Dilimizin . anlamlı en küçük yapı parçası olan sözcükler bîr araya gelerek cümleleri oluşturur. Tek bir sözcük de dilimizde cümle özelliği kazanabilmektedir. Dilimizde cümleler anlam ilişkilerine göre, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Emir Cümlesi-Nedir-Kısaca

Emir kipiyle kurulan ya da kip kayması oluşturularak gelecek zaman kipinin emir anlamıyla kullanıldığı cümlelere, anlamları yönünden “emir cümlesi" adı verilir. Emir cümlelerinde işin koşulsuz olarak yaptırılmak istenmesi anlamı vardır. Cebindekileri masaya koy! Konuşan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atasözleri ve Anlamları

Genel bir kuralı ortaya koyarak öğüt veren, uzun gözlemler ve deneyim-. ler sonucu meydana getirilmiş halkın ortak sözleridir.Genel bir kuralı ortaya koyarak öğüt veren, uzun gözlemler ve deneyimler sonucu meydana getirilmiş halkın ortak sözleridir.Özellikleri: 1. Atasözleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

İkilemeler Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Anlatımı etkili kılmak amacıyla iki sözcüğün öbekleşmiş bir biçimde kullanmasına ikileme denir. İkilemeler sadece aynı sözcüklerle değil yakın anlamlı, eş anlamlı, zıt anlamlı, anlamsız olan sözcüklerle de yapılabilir. İkilemeler uzun yılların birikimiyle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam Konu Anlatımı

Söz öbeği birden fazla sözcükten oluşan sözcük gruplarıdır. Söz öbekleri birden fazla sözcükten oluşmasına rağmen genellikle zihnimizde tek bir kavramı karşılar. Tamlamalar, ikilemeler, deyimler, atasözleri, sözcük türü grupları söz öbeğidirler. Cümle öğeleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mecazı Mürsel-Nedir-Kısaca

Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecaz-ı mürsel (düz değişmece-ad aktarması) denir. Bir sözcüğün anlamı başka bir sözcüğe aktarıldığı için ad aktarması adıyla anılmıştır. Küçük asker dinle bunu: Sakın boşa ... devamı

{ Yorum Ekle }

Teşbih Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Söze kuvvet ve güzellik vermek amacıyla, aralarında çeşitli yönlerden ilgi ve benzerlik bulunan iki varlıktan nitelik bakımından zayıf olan varlığın güçlü olan varlığa benzetilmesine teşbih (benzetme) denir. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...