implant

Monthly Archive:: Şubat 2018

28 Şub 2018

Soru Sıfatı Nedir-Konu Anlatımı

Soru sıfatları varlıkları ya da nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Soru sıfatlarında t= soru mutlaka bir isme yönelmek zorundadır. Sorulan sorunun cevabı ise sıfat tamlamasıdır. Nasıl Hangi Kaç Kaçıncı Ne Kadar Ne Biçim Kaçar Ne Tür Kac
27 Şub 2018

Sayı Sıfatları-Nedir-Kaça Ayrılır

Sayı sıfatları isimlerin önüne gelerek onların sayılarını, sıralarını, derecelerini ve parçalarını belirten sıfatlardır. Sayılar isimlerle kullanıldığında sıfat görevini üstlenirler. Sayı sıfatları 5 başlık altında incelenir: Asıl sayı sıfatları Sıra sayı sıfatları Üleştirme sayı sıfatları Kesir sayı sıfatları
26 Şub 2018

Türemiş Sıfat Konu Anlatımı

Türemiş sıfat konu ad veya fiillerin köklerine yapım ekleri eklenerek oluşmuş sıfatlardır. Türemiş sıfatlar kökün aldığı ekle yeni bir kelime türemesi sonucunda meydana gelir. Akıl-lı kişiler her zaman fark atarlar, (isimden türemiş sıfat) Büyü-k lokma ye büyük
25 Şub 2018

Sıfat Tamlaması-Konu Anlatımı-Örnek cümleler

Sıfat tamlamalarında bazen bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir. İhtiyar nineler, dedeler huzurevinde kalıyorlar. Sıfat      İsim        İsim Evde acık pencere, kapı kalmadı. Sıfat   İsim     İsim Sivah ceket ve kravat aldım! Yorgun
24 Şub 2018

Adlaşmış Sıfat-Nedir-Kısaca

Niteleme sıfatı olan sözcükler tek başlarına kullanılır ya da isim çekim eki alırlarsa adlaşırlar. Bu şekilde oluşan sözcükler “adlaşmış sıfat” olarak tanımlanır. Adlaşmış sıfat sadece niteleme sıfatlarında olur. İşaret, belirsizlik ve soru sıfatları adlaşamazlar. İşaret, belgisiz ve
23 Şub 2018

İşaret Zamiri Nedir-Kısaca

İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri konusunda en çok yapılan yanlışlardan birisi de “o” sözcüğü ile alakalıdır. Kesinlikle unutulmamalıdır ki
22 Şub 2018

Zamirler Nedir-Kısaca

İsmin yerini tutan sözcük ve eklere zamir denir.Zamirler sadece isimlerin yerini tutmazlar. Çeşitli söz öbeklerinin hatta cümlelerin de yerini tutarlar. Körle yatan şaşı kalkar, bunu unutma! (“bunu” zamiri “Körle yatan şaşı kalkar.” cümlesi yerine kullanılmıştır.) Zamir Çeşitleri:
20 Şub 2018

Miktar Zarfı-Nedir-Kısaca

Miktar Zarfı “Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri
19 Şub 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Örnekleri

Zaman zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Zaman Zarfı Örnekleri Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)
18 Şub 2018

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Hal zarfı cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Durum Zarfı Örnekleri Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim)
17 Şub 2018

Zarf-Belirteç-Nedir-Konu Anlatımı

Zarf (belirteç) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa sıfatlar nasıl ki isimleri niteleyen sözcüklerse
15 Şub 2018

Necip Fazıl Kısakürek-Kimdir-Hayatı-Kısaca

Necip fazıl kısakürek 1905’te doğan sanatçı 1983’te hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin din, tasavvuf, politika, öykü, roman, tiyatro, şiir gibi birçok alanında eserler veren önemli bir sanatçısıdır.İlk dönem şiirlerinde bireysel yalnızlık, ölüm, tabiat, kadın gibi konulan ön plana
13 Şub 2018

Orhan Veli Kanık-Hayatı-Kısaca

Orhan veli kanık 1914 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 1950 yılında hayatını kaybetmiştir. Garip hareketinin kurucusu olan ve sadece kendi dönemine değil, şiir sanatıyla ilgili düşünceleri ile Türk edebiyatına damga vuran bir sanatçıdır. İlk şiirlerinde vezin ve kafiye
12 Şub 2018

Anlatımın Oluşumu-Kısaca

Bağdaşlık Bir cümlede ek, sözcük, söz öbekleri gibi dilbilgisi öğelerinin dilin kuraları çerçevesinde bir araya getirilip kullanılmasına denir. Bir cümlenin dilbilgisi açısından belli kurallarla bir araya getirilmesi için sözcüklerin anlamına uygun kullanılması gerekir. Dilbilgisi açısından kurallara uyulmuş
11 Şub 2018

Anlatım Türleri Kısaca-Konu Anlatımı

  Anlatım Türleri Nelerdir 1.Lirik Anlatım Genellikle şiirlerde kullanılan bu anlatım türünde duygu ve hayaller coşkun bir dille ve ahenkli bir biçimde anlatılır. Düz yazı metinlerinde de karşılaştığımız lirik anlatım, insanı duygusal açıdan etkileyerek iç dünyasını harekete
8 Şub 2018

Örnekleme Nedir -Kısaca

Düşünceyi daha etkili hale getirmek için konuyla ilgili örnekleri sıralamaktır. Örnekleme genellikle soyut bir düşünce ya da kavramı somutlaştırarak, daha iyi ifade etme amacıyla yapılır. , Örneklenen düşünceler okuyucunun zihninde daha çabuk kalır ve anlatılanların benimsenmesine yardımcı
7 Şub 2018

Sıfat Nedir-Konu Anlatımı

Adlardan önce gelerek onları renk, biçim, şekil ve durum yönleriyle nasıl olduklarını niteleyen; sayı, sıra, yön ve soru yönleriyle de belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfat Çeşitleri ve Örnekleri Adlardan önce gelerek onları renk, biçim, şekil ve durum
6 Şub 2018

Karşılaştırma Nedir-Kısaca

Karşılaştırma olayları, durumları veya çeşitli kavramları benzerlik ve farklılıklarıyla ortaya koyarak birbirleriyle ilgili olduğu yönleri dile getirmektir. Karşılaştırmada temel amaç, anlatılan bir kavram ya da durumun farklı ya da benzer taraflarını ortaya koyarak konunun daha da iyi
5 Şub 2018

Öyküleyici Anlatım Nedir-Kısaca

1,Kişi, zaman ve olay unsurlarını ön planda tutarak tasarladığımız ya da gözlediğimiz bir olayı hikâye ederek anlatma biçimidir. 2. Öyküleme anlatım biçiminin “olay, mekân, zaman ve şahıslar” olmak üzere dört temel unsuru vardır. 3. Bu anlatım biçiminde
2 Şub 2018

Tavsir Etme-Nedir-Kısaca

1. Tavsir Etme bir olayı, bir durumu ya da herhangi bir varlığı gözümüzde canlandırmak amacıyla kaleme alınan anlatım biçimidir. 2. Betimlemede en önemli unsur “gözlem”dir. 3. Betimlemede tasvir etme, anlatacağımız kavramı gözümüzün önüne ge-iirme temel amaçtır. 4.