implant

Monthly Archive:: Mart 2018

30 Mar 2018

Soru Cümlesi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Soru cümlesi soru anlamı olan cümlelerdir. Bu tip cümlelerde soru anlamı “edat, zarf, zamir, sıfat” türünden sözcüklerle sağlanır. Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? (soru edatı “mi” ile sorulmuş) Sınavda bize kalem ve silgiyi nasıl verecekler? (soru
29 Mar 2018

Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları

1. Yüklem ile İlgili Anlatım Bozuklukları 2. Eylemlerle İlgili Anlatım Bozuklukları a) Ek eylem ile İlgili Anlatım Bozuklukları b) Fiilimsi ile İlgili Anlatım Bozuklukları c) Çatılar ile ilgili Anlatım Bozuklukları 3. Özne ile İlgili Anlatım Bozuklukları a)
28 Mar 2018

Ünlem Cümlesi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Duyguları dile getirme ya da seslenme amacıyla oluşturulmuş olan cümleler “ünlem cümleleri”dir. Hev. buraya gelin! (seslenme) İmdat! Çantamı aldılar, (sesini duyurma) Of. buradan bir an önce gitmek istiyorum! (sıkılganlık) Vav be! Hukuk kazanmışım! (beğeni) A! Şapkanın içinden
27 Mar 2018

Yapı Bakımından Cümleler-Nedir-Kısaca

Yapı bakımından cümleler her biri tek başına yargı taşıyan ve aralarında anlam ilgisi bulunan en az iki cümlenin oluşturduğu cümleler sıralı cümlelerdir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgül ile ayrılırken iki ayrı sıralı cümle noktalı virgül ile birbirinden
26 Mar 2018

Anlatım Bozuklukları-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İnsanın olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. İletişim sözlü ve yazılı olarak insanların birbirleriyle anlaşmasını ve sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer almasını sağlar. Bir bireyin, içinden geçenleri yazılı ya da sözlü olarak alıcı durumundaki
25 Mar 2018

Öge Dizilişine Göre Cümleler-Test-Nedir-Kısaca

B)Öge Dizilişine Göre Cümleler 1) Kurallı Cümle Yüklemi sonda olan cümleler kurallı cümlelerdir. Ah bu şarkıların gözü kör olsun! (Yüklem) Siyah gözlerine beni de götür. (Yüklem) Hasretinden prangalar eskittim. (Yüklem) Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. (Yüklem) Tomurcuk derdinde
24 Mar 2018

Cümle Türleri-Nedir-Özet-Kısaca

Duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız söz dizisi olan cümleler biçimsel ve anlamsal özellikleri bakımından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulur. Bu sınıflandırma cümlede bulunan temel yargının anlamıyla beraber aynı zamanda yapısıyla da ilgilidir. Cümleler yüklemin türüne ve bulunduğu yere göre,
23 Mar 2018

Edat Tümleci Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat tümleci araç, birliktelik, neden, özgülük…” gibi anlamlarla yüklemin durumunu tamamlayan tümleçlerdir. Edat tümleci yükleme sorulan “ne ile, kim ile, ne için, kimin için” gibi sorularla bulunur. Yeşil örtünün üstüne ayetler altın parçacıklarıyla işlenmişti. (Araç) -» Ne ile
22 Mar 2018

Nesne Nelerdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Nesne, öznenin “yaptığı işten etkilenen” öğedir. Nesne, yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde bulunur. Nesneyi bulmak için yükleme “ne, neyi, kimi” sorularından biri sorulur. Nesne “belirtili” ve “belirtisiz” olmak üzere ikiye ayrılır. a) Belirtili Nesne Nedir Belirtme durum
20 Mar 2018

Özne Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Özne yüklemde bildirilen işi yapan, yüklemin anlattığı durumu üstlenen sözcük ya da sözcük grubu öznedir. Özne yüklemden sonra cümlenin en önemli öğesidir. Yüklemden sonra her zaman ilk olarak özne bulunur. Özne, isim cümlelerinde “olanı” bildirirken fiil cümlelerinde
18 Mar 2018

Edat Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat;tek başlarına herhangi bir anlam taşımayan; ancak cümle içerisinde kullanıldığı yere göre anlamlı hale gelen ve diğer kelimelerle ilgi kurmaya yarayan sözcük türüdür. Dilimizde En Çok Kullanılan Edatlar: ile—–için——-gibi -den—–dolayı——-den—beri yalnız–ancak—-mi–den—–yana———den—-ötürü den—-beri——den–önce -e–doğru—–nitekim–den—sonra -e karşı———-e kadar—sanki—üzere—–e göre
17 Mar 2018

Öbekleşmiş Zarf-Nedir-Kısaca

En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar “öbek” olarak ifade edilir. Birden fazla sözcüğün bir grup meydana getirerek oluşturduğu zarflar “öbekleşmiş zarflar”dır. “Hemen hemen, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, arada sırada, kırk yılda bir,
16 Mar 2018

Soru Zarfı-Nedir-Kısaca

Soru zarfı fiillerin, fiilimsilerin anlamlarını soru yoluyla belirten veya diğer zarfları bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Başlıca soru zarfları: “Ne, nasıl, niçin, ne diye, ne biçim, ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar… “ne, nasıl, ne kadar”
12 Mar 2018

Miktar Zarfı Nedir

Miktar zarfı“Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri “ölçü,
11 Mar 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Kısaca

Zaman zarfları cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim) Gece hüzünlenip gündüzlere
10 Mar 2018

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Zarflar (belirteçler) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa sıfatlar nasıl ki isimleri niteleyen
9 Mar 2018

Belgisiz Zamir-Nedir-Kısaca

Belgisiz zamir nedir sorusunun cevabı kimin yerini tuttuğu, hangi varlığı kastettiği tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin çoğu, belgisiz sıfatlara getirilen iyelik (3. tekil ve çoğul) ekleriyle yapılır. biri               birisi   
5 Mar 2018

İşaret Zamiri-Nedir-Kısaca

  İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri örnekleri Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar Öteki Beriki Öylesi Böylesi ‘ Bura
4 Mar 2018

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Konu anlatımı

A) Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1. İsim cümlesi Nedir İsim ya da isim soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin yüklem olduğu cümleler isim cümleleridir. İsimler cümlelerde yüklem olmak için ek-eylem eklerini (sin-dir-im-idi-imiş) alırlar. Yüklemin olumsuzu “değil” edatı ile
4 Mar 2018

Yapı Bakımından Zamirler-Nedir

1. Basit Zamirler: Hiçbir ek almamış ya da sadece çekim eki almış zamirlerdir. Ben gelmiyorum. Beni aramayın. Senden söz ediyorduk. Bizi tanımadılar. Onların adlarını biliyorum. Çoğunuz çalışmıyorsunuz. 2. Birleşik Zamirler: İki sözcükten oluşan zamirlerdir. Birazını da bana