implant

Monthly Archive:: Mart 2018

18 Mar 2018

Edat Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat;tek başlarına herhangi bir anlam taşımayan; ancak cümle içerisinde kullanıldığı yere göre anlamlı hale gelen ve diğer kelimelerle ilgi kurmaya yarayan sözcük türüdür. Dilimizde En Çok Kullanılan Edatlar: ile—–için——-gibi -den—–dolayı——-den—beri yalnız–ancak—-mi–den—–yana———den—-ötürü den—-beri——den–önce -e–doğru—–nitekim–den—sonra -e karşı———-e kadar—sanki—üzere—–e göre
17 Mar 2018

Öbekleşmiş Zarf-Nedir-Kısaca

En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar “öbek” olarak ifade edilir. Birden fazla sözcüğün bir grup meydana getirerek oluşturduğu zarflar “öbekleşmiş zarflar”dır. “Hemen hemen, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, arada sırada, kırk yılda bir,
16 Mar 2018

Soru Zarfı-Nedir-Kısaca

Soru zarfı fiillerin, fiilimsilerin anlamlarını soru yoluyla belirten veya diğer zarfları bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Başlıca soru zarfları: “Ne, nasıl, niçin, ne diye, ne biçim, ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar… “ne, nasıl, ne kadar”
12 Mar 2018

Miktar Zarfı Nedir

Miktar zarfı“Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı…” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri “ölçü,
11 Mar 2018

Zaman Zarfı-Nedir-Kısaca

Zaman zarfları cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar akşamlar, gelmeyin üstüme, (isim) Gece hüzünlenip gündüzlere
10 Mar 2018

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Zarflar (belirteçler) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa sıfatlar nasıl ki isimleri niteleyen
9 Mar 2018

Belgisiz Zamir-Nedir-Kısaca

Belgisiz zamir nedir sorusunun cevabı kimin yerini tuttuğu, hangi varlığı kastettiği tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin çoğu, belgisiz sıfatlara getirilen iyelik (3. tekil ve çoğul) ekleriyle yapılır. biri               birisi   
5 Mar 2018

İşaret Zamiri-Nedir-Kısaca

  İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri örnekleri Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar Öteki Beriki Öylesi Böylesi ‘ Bura
4 Mar 2018

Yapı Bakımından Zamirler-Nedir

1. Basit Zamirler: Hiçbir ek almamış ya da sadece çekim eki almış zamirlerdir. Ben gelmiyorum. Beni aramayın. Senden söz ediyorduk. Bizi tanımadılar. Onların adlarını biliyorum. Çoğunuz çalışmıyorsunuz. 2. Birleşik Zamirler: İki sözcükten oluşan zamirlerdir. Birazını da bana
3 Mar 2018

Ek Biçimindeki Zamirler-Nedir

1. İyelik Zamirleri: Adlara gelip onlara sahiplik anlamı katan iyelik eklerine “iyelik zamirleri” adı da verilmektedir. İyelik zamirleri “tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında görülür. Elbisem kirlendi. ¡cimiz de bir dışımız da! Kitaplarım her yerde okutuluyor. Arabaları yolda kaldı.
2 Mar 2018

Ünvan Sıfatları Nedir-Konu Anlatımı

Ünvan sıfatları Yanına geldikleri isimlerin makamlarını, rütbelerini, derecelerini, ifade eden sıfatlardır. Unvan sıfatlarının diğer sıfatlardan ayrılan en önemli yönü hem isimlerin önünde hem de arkasında kullanılabilmeleridir. Unvan sıfatlarının baş harfleri büyük yazılır, aksi takdirde “yazım yanlışı” ortaya