Aylar: Mart 2018

Soru Cümlesi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Soru cümlesi soru anlamı olan cümlelerdir. Bu tip cümlelerde soru anlamı “edat, zarf, zamir, sıfat” türünden sözcüklerle sağlanır. Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? (soru edatı “mi" ile sorulmuş) Sınavda bize kalem ve silgiyi nasıl verecekler? (soru zarfı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları

1. Yüklem ile İlgili Anlatım Bozuklukları 2. Eylemlerle İlgili Anlatım Bozuklukları a) Ek eylem ile İlgili Anlatım Bozuklukları b) Fiilimsi ile İlgili Anlatım Bozuklukları c) Çatılar ile ilgili Anlatım Bozuklukları 3. Özne ile İlgili Anlatım Bozuklukları a) ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ünlem Cümlesi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Duyguları dile getirme ya da seslenme amacıyla oluşturulmuş olan cümleler “ünlem cümleleri”dir. Hev. buraya gelin! (seslenme) İmdat! Çantamı aldılar, (sesini duyurma) Of. buradan bir an önce gitmek istiyorum! (sıkılganlık) Vav be! Hukuk kazanmışım! (beğeni) A! ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yapı Bakımından Cümleler-Nedir-Kısaca

Yapı bakımından cümleler her biri tek başına yargı taşıyan ve aralarında anlam ilgisi bulunan en az iki cümlenin oluşturduğu cümleler sıralı cümlelerdir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgül ile ayrılırken iki ayrı sıralı cümle noktalı virgül ile birbirinden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlatım Bozuklukları-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İnsanın olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. İletişim sözlü ve yazılı olarak insanların birbirleriyle anlaşmasını ve sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer almasını sağlar. Bir bireyin, içinden geçenleri yazılı ya da sözlü olarak alıcı durumundaki kişiye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öge Dizilişine Göre Cümleler-Test-Nedir-Kısaca

B)Öge Dizilişine Göre Cümleler 1) Kurallı Cümle Yüklemi sonda olan cümleler kurallı cümlelerdir. Ah bu şarkıların gözü kör olsun! (Yüklem) Siyah gözlerine beni de götür. (Yüklem) Hasretinden prangalar eskittim. (Yüklem) Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cümle Türleri-Nedir-Özet-Kısaca

Duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız söz dizisi olan cümleler biçimsel ve anlamsal özellikleri bakımından çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulur. Bu sınıflandırma cümlede bulunan temel yargının anlamıyla beraber aynı zamanda yapısıyla da ilgilidir. Cümleler yüklemin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Edat Tümleci Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat tümleci araç, birliktelik, neden, özgülük...” gibi anlamlarla yüklemin durumunu tamamlayan tümleçlerdir. Edat tümleci yükleme sorulan “ne ile, kim ile, ne için, kimin için” gibi sorularla bulunur. Yeşil örtünün üstüne ayetler altın parçacıklarıyla işlenmişti. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nesne Nelerdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Nesne, öznenin “yaptığı işten etkilenen" öğedir. Nesne, yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde bulunur. Nesneyi bulmak için yükleme “ne, neyi, kimi” sorularından biri sorulur. Nesne “belirtili” ve “belirtisiz” olmak üzere ikiye ayrılır. a) Belirtili Nesne ... devamı

{ Yorum Ekle }

Özne Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Özne yüklemde bildirilen işi yapan, yüklemin anlattığı durumu üstlenen sözcük ya da sözcük grubu öznedir. Özne yüklemden sonra cümlenin en önemli öğesidir. Yüklemden sonra her zaman ilk olarak özne bulunur. Özne, isim cümlelerinde “olanı” bildirirken fiil cümlelerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Edat Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Edat;tek başlarına herhangi bir anlam taşımayan; ancak cümle içerisinde kullanıldığı yere göre anlamlı hale gelen ve diğer kelimelerle ilgi kurmaya yarayan sözcük türüdür. Dilimizde En Çok Kullanılan Edatlar: ile-----için-------gibi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öbekleşmiş Zarf-Nedir-Kısaca

En az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları gruplar “öbek” olarak ifade edilir. Birden fazla sözcüğün bir grup meydana getirerek oluşturduğu zarflar “öbekleşmiş zarflar”dır. “Hemen hemen, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, arada sırada, kırk yılda bir, gece ... devamı

{ Yorum Ekle }

Soru Zarfı-Nedir-Kısaca

Soru zarfı fiillerin, fiilimsilerin anlamlarını soru yoluyla belirten veya diğer zarfları bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Başlıca soru zarfları: “Ne, nasıl, niçin, ne diye, ne biçim, ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar... “ne, nasıl, ne kadar” gibi soru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Miktar Zarfı Nedir

Miktar zarfı“Az, çok, az çok, biraz, daha, kadar, gayet, pek, en fazla, aşağı yukarı...” gibi sözcük ya da söz öbekleriyle fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü (miktar) yönünden tamamlayan zarflardır. Miktar zarfları cümleleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Zaman Zarfı-Nedir-Kısaca

Zaman zarfları cümlelerde fiillerin ve fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden tamamlayan zarflardır. Çünkü zaman bildirme anlamını kaybederler. Zaman sözcüğü cümlelerde eylemin zamanını bildirmezse “isim”dir. Aksam dışarı çıktık. (Ne zaman? Zarf) Akşamlar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Durum Zarfı-Nedir-Kısaca

Zarflar (belirteçler) eylemleri, eylemsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri çeşitli anlam ilgileri ile etkileyip sınırlandıran sözcüklerdir. Zarfların oluşturduğu anlam ilgileri “zaman, yer-yön, nicelik, durum ve soru”dur. En kolay ifadeyle söylenecek olursa ... devamı

{ Yorum Ekle }

Belgisiz Zamir-Nedir-Kısaca

Belgisiz zamir nedir sorusunun cevabı kimin yerini tuttuğu, hangi varlığı kastettiği tam olarak belli olmayan zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin çoğu, belgisiz sıfatlara getirilen iyelik (3. tekil ve çoğul) ekleriyle yapılır. biri               birisi         kimi  ... devamı

{ Yorum Ekle }

İşaret Zamiri-Nedir-Kısaca

  İşaret zamiri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamir çeşididir, ismin yerini tutma görevinin dışında, aynı zamanda yerini tuttuğu ismi işaret eder. İşaret zamiri örnekleri Bu Şu O Bunlar Şunlar Onlar Öteki Beriki Öylesi Böylesi ' Bura Şura Ora Burası ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Konu anlatımı

A) Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1. İsim cümlesi Nedir İsim ya da isim soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin yüklem olduğu cümleler isim cümleleridir. İsimler cümlelerde yüklem olmak için ek-eylem eklerini (sin-dir-im-idi-imiş) alırlar. Yüklemin olumsuzu “değil" ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yapı Bakımından Zamirler-Nedir

1. Basit Zamirler: Hiçbir ek almamış ya da sadece çekim eki almış zamirlerdir. Ben gelmiyorum. Beni aramayın. Senden söz ediyorduk. Bizi tanımadılar. Onların adlarını biliyorum. Çoğunuz çalışmıyorsunuz. 2. Birleşik Zamirler: İki sözcükten oluşan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...