implant

Monthly Archive:: Nisan 2018

19 Nis 2018

Nesne İle İilgili Anlatım Bozuklukları-Kısaca

Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne
17 Nis 2018

Anlatım Bozuklukları-Kısaca-Nedir

İnsanın olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. İletişim sözlü ve yazılı olarak insanların birbirleriyle anlaşmasını ve sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer almasını sağlar. Bir bireyin, içinden geçenleri yazılı ya da sözlü olarak alıcı durumundaki
14 Nis 2018

isimden isim yapan ekler örnekler

-mak, mek: (Fiil isimleri) almak, vermek, okumak, yemek, içmek (Kalıcı İsimler) yemek, çakmak, ekmek, kaymak -ma.me: (Fiil isimleri) okuma, yazma, gelme, gitme, yardım etme (Kalıcı isimler) dondurma, asma, kavurma, bağlama, kazma, işletme -ış, iş, uş, üş: (Fiil
12 Nis 2018

Öğelerinin Dizilişine Göre Cümleler

1) Kurallı Cümleme Yüklemi sonda olan cümleler kurallı cümlelerdir. Ah bu şarkıların gözü kör olsun! (Yüklem) Siyah gözlerine beni de götür. (Yüklem) Hasretinden prangalar eskittim. (Yüklem) Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. (Yüklem) Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur. (Yüklem)
10 Nis 2018

Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-Kısaca

Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları farklı iki yargının tek yükleme ya da eylemsiye bağlanması sonucunda yargılardan birinin yüklemle uyumsuzluğu ortaya çıkarak “yüklem eksikliği ya yüklem yanlışlıkları” meydana gelir. Cümledeki yargıları kendilerine uygun yükleme bağlayarak anlatım bozukluğu giderilebilir. Sanatçılar
9 Nis 2018

İsimden İsim Yapan Ekler-Nedir-Kısaca

-lık, lik, luk, lük: ayakkabıcı-lık, berber-lik, yumurta-lık, kalem-lik, kulak-lık, kış-lık, güzel-lik kötü-lük -lı, li, lu, lü: Konyalı, görgülü, acılı, Osmanlı, irili ufaklı, akıllı uslu -cı, ci, cu, cü: sanatçı, fırıncı, milliyetçi, uykucu, Atatürkçü -cık, cik, cuk, cük:
8 Nis 2018

Soru Cümleleri Nedir-Kısaca-Tanımı

Soru cümleleri soru anlamı olan cümlelerdir. Bu tip cümlelerde soru anlamı “edat, zarf, zamir, sıfat” türünden sözcüklerle sağlanır. Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? (soru edatı “mi” ile sorulmuş) Sınavda bize kalem ve silgiyi nasıl verecekler? (soru
5 Nis 2018

Fiilimsi ile İlgili Yapım Bozuklukları Nedir-Kısaca

Bir cümle içerisinde aynı görevde kullanılan eylemsilerin (fiilimsilerin) aynı eklerle oluşturulması gerekir. Farklı eylemsilerle oluşturularak aynı öğeye bağlanmış sözcükler anlatım bozukluğu oluşturur. Onun başarılı olduğuna ve kötü işlere bulaşmamasına biz de şahitlik ederiz, (bulaşmadığına) (Cümlede “olduğuna” ve
4 Nis 2018

Cümle Dışı Öğeler-Nedir-Kasaca

Cümle dışı öğeler Cümlenin kuruluşuna direkt olarak etki etmeyen cümlenin anlamını dolaylı olarak etkileyen unsurlardır. Hitap sözcükleri, ünlemler, ünlem grupları, ara cümleler, bağlama edatları cümle dışı unsurlardır. Gençleri Biraz daha ciddiyet bekliyoruz sizden! Masadaki kâğıtlar, sanırım senet
2 Nis 2018

Dolaylı Tümleç-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dolaylı Tümleç, cümlede yönelme, uzaklaşma ve bulunma bildirerek yüklemdeki iş veya oluşun yerini belirten kelime veya kelime öbekleridir. Dolaylı tümleç olan kelimeler “-e, -de, -den” hal eklerini alırlar. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “neye, nede, neden; nereye,
1 Nis 2018

Yapı Bakımından Bağlaçlar-Nedir

Türkçede bağlaç türeten özel ekler bulunmadığından dolayı dilimiz bağlaç türünde sözcük oluşturmak için sözcük ve eklerin kullanış özelliklerinden yararlanmıştır. Bağlaçlar bu oluşum süreçleriyle bağlantılı olarak yapılarına göre “basit, türemiş, bileşik, öbekleşmiş” olmak üzere dört ana başlık altında