Aylar: Mayıs 2018

Mantık ve Felsefe İlişkisi Nedir

Felsefe, Mantığın ele aldığı akıl ilkelerine göre hareket ettiği için kendi içinde sistematik ve tutarlıdır. Mantık felsefesi ise mantığın konularını değerlendirir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını gösterdiği için insanın tutarlı ve geçerli düşünmesine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilimsel Yöntem-Felsefe-Nedir

Bilimsel yöntem tümevarıma, tümdengelime ve analojiye dayanır. Tümevarım (endüksiyon) gözlem ve deneye, tümdengelim (dedüksiyon) mantıksal akıl yürütmeye, analoji ise tekiller arasındaki benzerlik ilkesine dayanır. Tümevarım (Endüksiyon) Aklın özelden genele doğru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Matematik

Biçimsel bir bilim olarak matematik, mantık gibi sembolik bir dile sahiptir. Matematik, mantık gibi tam bir sembolleştirme geliştirmediği için matematiksel önermeler mantık diline çevrilir. Matematik, sayılar, şekiller ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yeter Sebeb İlkesi-Nedir-Kısaca

Yeter - sebep ilkesi, bir şeyin var olabilmesi için yeterli bir neden olması gerektiğini ortayakoyan mantık ilkesidir. 17. yy’da W. Leibniz tarafından mantığın diğer ilkelerine katılan bu ilkeye göre, her yargının doğruluğu için bir başka yargı gereklidir. Örneğin; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğru Düşünme Nedir-Kısaca

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles’tir.Aristoteles (M.Ö. 384-322), Organon (Alet) adlı eserinde mantık konularını ele almış ünlü bir filozoftur. İlk olarak mantık sembollerini kullanan ve birli yüklemler mantığının bir bölümü olan kategorik önermeler teorisini kurmuş olan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çok Değerli Mantık Konu Anlatımı

İki değerli mantıkta önermeler, doğru (D) ve yanlış (Y) olmak üzere iki değer ala-bilir.Önermelerin her zaman kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, "Bu yaz Amerika' ya tatile gideceğim." biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi verdiği ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Felsefesinin Problemleri Nelerdir-Kısaca

Bilgi felsefesinde bilgiye ilişkin sorular, iki grupta toplanabilir: A) Bilginin Kaynağı İle İlgili Sorular Bu tür sorular şu düşünceden çıkmaktadır: Bilgiyi meydana getiren aklimizdir. Bilgilerimiz dış dünyadan zihnimize girip ham malzeme olarak kalmaz. Dış dünyadan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Türleri-Kısaca-Konu Anlatımı

Bilgi, Bilen varlıkla, bilinmesi İstenen veya bilinen varlık arasındaki ilişkidir. Bu ilişkide bilinenin mi, yoksa bilenin mi ağır bastığı, bilginin imkanı veya imkansızlığı, bilginin alanı, kaynağı, kapsamı vb. türünden soruları felsefe, Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Maddeler Halinde

• Felsefede sorular,ve  felsefi sorulara verilmiş yanıtlardan daha önemlidir. Lakin filozof, yalnızca soru sormaz, soruları tutarlı ve sistemli  olarak yanıtlamaya çalışır. • Felsefede sorulan soruların yanıtlarını filozof, akla dayanarak, tutarlı, sistemli bir şekilde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefenin Doğuşu Kısaca-Hakkında Bilgi

Felsefenin doğuşu M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan’da Thales ile başladığı kabul edilir. Fakat düşünce sistemi çok daha önce başlar. Daha önceleri, felsefi nitelikli ve diğer tüm sorulara dini açıklamalar getirilmiştir. Yunanlı filozoflar, dini açıklamalara inanmadan, felsefi ... devamı

{ Yorum Ekle }

İletişim Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İletişim, bir gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması sürecidir. İletişim, insanoğlunun dünya üzerinde yaşamaya başladığı andan itibaren ortaya çıkmış bir olgudur. Günümüzde iletilerin aktarılması için o kadar fazla araç ortaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Deyim ve Atasözü Yanlışlıkları-Kısaca

Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde kullanılması; cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkartabilir. Bu tür durumlarda cümlede anlam belirsizliği oluşabildiği gibi cümleden birden fazla anlam da çıkartılabilir. Bu nedenle noktalama işaretleri uygun olan yerde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ses Bilgisi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ses akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmeslyle oluşan titreşimlerdir. Ses dilimizin en küçük parçasıdır ve tek başına bir anlamı yoktur. Sesler bir araya gelip heceleri oluşturur. Türkçe dil bilgisinde ses bilgisi “fonetik” olarak adlandırılır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...