Niteleme sıfatı olan sözcükler tek başlarına kullanılır ya da isim çekim eki alırlarsa adlaşırlar. Bu şekilde oluşan sözcükler “adlaşmış sıfat” olarak tanımlanır. Adlaşmış sıfat sadece niteleme sıfatlarında olur. İşaret, belirsizlik ve soru sıfatları adlaşamazlar. İşaret, belgisiz ve soru sıfatları tek başına kullanıldığında işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri olurlar.

Gelen gideni aratır, unutma! (gelen insan-giden insanı)

Sıcakjar yavru ayıları bunalttı, (sıcak havalar)

Tembeller başarılı olamaz, (tembel insanlar)

Yol kenarındaki yaralıyı temizlikçiler bulmuş, (yaralı adam-ı)

Masallarda iyiler mutlaka kazanır, (iyi insanlar)
Vefasızlarla işimiz yok bizim, (vefasız insanlarla)

Adlaşmış sıfatlar isimlerle bir araya gelerek isim tamlaması kurabilirler. Hastaların iniltileri beni uyutmadı, (hasta insanların)

Yenilikçilerin sözleri başkanı terletmişti. (yenilikçi kişilerin)

Adlaşmış sıfatlar ek olarak sadece çekim eklerini alırlar. Yapım ekiyle oluşmuş sıfatlar adlaşmış olarak kabul edilmezler.

Kırmızılı olanı beğendim. (1994 ÖSS) (adlaşmış sıfat kabul edilmez.) Kırmızı-yı giy. (Kırmızı kazağı- adlaşmış sıfat kabul edilir.)