1. Özlülük
Duygu ve düşüncelerin en az sözle anlatılmasına “özlülük” denir. Özlü cümleler az sözcüğe çok fazla duygu ya da düşünce yükleyebildiği için okuyanları çok etkiler. Derinliğin hâkim olduğu bu cümleler çok katmanlı olabilmektedir. Atasözleri, duruluk ilkesinin önemli örnekleridir.

2. Yalınlık

Sade ve süsten uzak, gereksiz sanatsal sözlere yer vermediğimiz cümlelerle duygu ve düşüncelerin iletilmesi “yalınlık” olarak adlandırılır. Yalınlık, genellikle bilgi verme amacının ön planda olduğu öğretici metinlerde görülür. Yalın cümlelerde hayal gücü öğeleri, benzetmeler, söz oyunları yer almaz.
3, Akılcılık

Akıcılık, oluşturulan metinlerin kolay bir şekilde okunması, okunurken herhangi bir pürüzle karşılaşılmamasıdır. Cümlelerin akıcı olması için sözcükleri iyi seçmeli ve cümlenin kuruluşuna dikkat etmeliyiz. Düşüncelerimiz ya da duygularımızı anlattığımız cümlelerin anlamsal olarak kolayca anlaşılır olması, cümleler okunduğunda herhangi bir güçlükle karşılaşılmaması akı-cığı sağlayan özelliklerdir.

4. Doğallık

İçten ve samimi bir üslupla kaleme alınmış, hiçbir yapmacıklığa düşmeden yapaylıktan uzak yazılmış cümleler “doğallık” ilkesine uygundur. Doğallık ilkesinde yapmacık anlatım, sanatsal cümleler görülmez. Sözcüklerin cümlenin niteliğine uymayacak derecede yapay seçilmesi ve yazarın yapmacıklığını okuyucuya hissettirmesi doğallık ilkesine ters düşer.

5.Özgünlük

Başkalarına benzemeyen, ayırıcı özelliklerin ön planda olduğu, farklılığını !£’ ortaya koyan anlatımlar “özgünlük” olarak ifade edilir. Özgünlük ilkesinin karşıtı “taklit etme, öykünme”dir. Sanatçı açısından özgünlük, onun oluştur-duğu tarzdır. Bir dizeyi duyduğumuzda hangi şaire ait olduğunu tahmin ede- şj. bilmek, bir resmi gördüğümüzde hangi ressamın fırça darbelerinin olduğu hakkında yorum yapabilmek özgünlük ite ilgilidir.
Bekçi babası gelince koşarak gitti. (Yalın cümle ama açık cümle değil, çünkü bekçi mi geldi babası mı geldi karıştırılmıştır)

Bekçinin babası tazı gibi koşarak gözden kayboldu! (Açık bir cümle ama sanatlı olduğu için yalın değil)

Bekçinin babası hızlı hızlı koştu. (Hem açık hem yalın cümle)

6. Açıklık

Doğallık, anlatılanların kolay bir şekilde anlaşılması ve anlatılmak istenenin dışında herhangi bir anlaşılmaya imkân verilmemesidir. Uzun cümleler kurulması, kapalı söyleyişlerin tercih edilmesi, uygun noktalama işaretlerinin kullanılmaması açıklığı engelleyen durumlardır. Açıklık ilkesi anlamı bilinen sözcüklerin yerli yerinde kullanılarak doğru bir söz dizimi ile cümle oluşturulması sonucu ortaya çıkar.

7. Duruluk

Gereksiz ek ve sözcüklerin kullanılmadığı cümleler “duruluk” ilkesine uygun cümlelerdir. Gereksiz sözcüklerin kullanılması, anlatımı gereksiz yere uzattığından dolayı cümlenin anlatım gücünü düşürür ve duruluk ilkesine aykırı hale gelmesine neden olur. Bir cümlede sözcük çıkarıldığında anlamda hiçbir değişiklik olmuyor ya da anlam hiçbir şekilde daralmıyorsa gereksiz sözcük kullanımı vardır ve cümle “duruluk” ilkesine aykırıdır.