Atatürkçülük Türk milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını,

– Huzur ve güven içinde yaşamasını,

– Devletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılmasını,

– Türk kültürünün akıl ve bilim öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasını amaç edinen,

– Temelleri Atatürk tarafından belirtilen devlet, toplum, ekonomi ve düşünce hayatına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere denir.

– Bu düşünce biçimi, siyasal güç olarak ulusal egemenliktir. Ekonomik güç olarak ulusal bağımsızlığı korumak ve yerli kaynaklara dayanmaktır. Askeri güç olarak ise ulusun bütünlüğünün korunmasıdır.

Atatürk İlkeleri Kısaca Açıklamaları
Atatürkçülüğün temel ilkeleri olarak bilinen ilkelerden, Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk ve Laiklik diğer ilkelerin temelidir. Bu ilkeler Cumhuriyet Halk Partisinin 1927 yılındaki parti programında yer almıştır. Atatürkçülüğün diğer ilkeleri olan, Halkçılık, Devletçilik ve Devrimcilik ise Türkiye’nin nesnel koşullarından ortaya çıkmış ve 1931’de CHP’nin programında yer almıştır. İlkeler 1937 yılında Anayasaya dahil edilmiştir.

Temel İlkeler                Bütünleyici İlkeler

Milliyetçilik—————Milli birlik ve beraberlik

Cumhuriyetçilik—– —-Milli Egemenlik

Halkçılık——————Yurtta barış, Dünyada barış

Cumhuriyetçilik———- Milli Egemenlik

Laiklik ——————–Akılcılık – Bilimsellik- Çağdaşlık

Devletçilik——– ——–Ülke bütünlüğü ve kalkınmasına katkıda bulunur.

İnkılapçılık—————-Çağdaşlaşma

İlke-Alan İlişkisi

Temel İlkeler———İlgili Alan

Milliyetçilik———-Kültür -Eğitim-Bağımsızlık

Cumhuriyetçilik—–Siyasal – Egemenlik

 

Halkçılık—————Sosyal yaşam

Laiklik—————–Hukuk

Devletçilik————Ekonomi

İnkılapçılık———–Çağdaşlaşma Değişim