Bilgi felsefesinde bilgiye ilişkin sorular, iki grupta toplanabilir:

A) Bilginin Kaynağı İle İlgili Sorular

Bu tür sorular şu düşünceden çıkmaktadır: Bilgiyi meydana getiren aklimizdir. Bilgilerimiz dış dünyadan zihnimize girip ham malzeme olarak kalmaz. Dış dünyadan duyularla gelen izlenimler, akıl ilkeleriyle düzenli bilgi haline gelir. Aklın bu rolünü ortaya koyan akıl ilkeleri tecrübeden mi yoksa doğuştan mı gelmektedir? Yani bu ilkeler a priori (deneyden önce) midir, yoksa a posteriori (deneyden sonra) mıdır?

• Bilgi duyulardan mı geliyor, duyu öncesi zihin yeteneklerinden mi geliyor?

• Bilgi nasıl oluşuyor?
• Ham malzemenin zihinde bilgi haline gelmesinde hangi etkenlerin rolü vardır?

• Bilginin elde edilmesinde “sezgi”nin rolü var mıdır? Varsa bu rol ne derece önemlidir?

• Bilginin oluşmasında dış dünyadan başka etkenler var mıdır? gibi sorular bilginin kaynağı ile ilgili sorulara örnektir.

B) Bilginin Değeri İle İlgili Sorular

Bu tür sorular, neleri, ne derecede bilebileceğimize ilişkin sorulardır.

• Bilgimiz nesneleri doğru olarak yansıtıyor mu?

• Bilgimiz doğru bir bilgi midir?

• Eğer bilgimiz doğru bir bilgi ise bunun ölçütü nedir?

• Varlığın doğru bilgisine ulaşılabilir mi?

• Bilgimizin sınırı nedir?

• Hakikat var mıdır? Varsa bunu bilmek mümkün müdür? gibi sorular, bilen öznenin zihin gücünün ve bilginin

değerinin araştırılması ile ilgili sorulara örnektir.