a) Bilimsel bilginin veya bilimin en önemli özelliği, onun ilerleyici bir bilgi olmasıdır.

b) Bilim ve bilimsel bilginin bir diğer özelliği, tarih boyunca birikmiş, artmış olmasıdır. Buna bilimin kümülatifik özelliği denir.

c) Bilimsel bilgiler herkesin faydasına ve kullanımına açıktır.

d) Bilimsel bilgi nesneldir. Olgusal alanın bilgisidir.

e) Dinamiktir. Yani sürekli değişme, gelişme, ilerleme halindedir.

f) Bilimsel bilgiler birbirleriyle tutarlıdır ve mantıksal bir ilişki içindedirler.
Bilimin modern dönemde esnek bir tabiata Bilimin değerine ilişkin tartışmalar bilim felsefe-
bürünmesi Kuhn, Popper, Feyereband gibi bilim sinin temel problemidir, felsefecileri ile mümkün olmuştur. Kuhn; hakim düşünce, anlayış olarak paradigma ve Popper; klasik bilim anlayışının doğrulanması mantığına karşın yanlışlayıcılık kuramını geliştirmiştir.

Bilimin Değer İle İlgili Görüşleri

Bilimin Pratik Değeri Bilimin Entellektüel Değeri Bilimin Ahlaksal Değeri

Bilimin hayatımızı kolaylaştırmada, rahatlık ve konfor sağlamada, acılarımızı azaltmada, ömrümüzün süresini uzatmada vb. faydalar sağladığı açıktır. Bilimin entelektüel değeri, insanın bilme isteğini, merakını tatmin etmesidir. Doğada açıklama bekleyen olguların ilişkilerini betimler. Bilimin insana verdiği birtakım karakter ve alışkanlık özellikleri ele alınır. Örneğin; Bilim insana kendisinden çıkmayı, nesnel ve eleştirici olmayı grup çalışmasının değerini öğretir.

Klasik ve modern bilim anlayışı olarak bilimsel anlayışı iki döneme ayırmak mümkündür. Katı, pozitivist, eleştiriye kapalı klasik bilim anlayışına karşı son dönemlerde daha esnek bir modern bilim anlayışı hakimdir.

– Bilimle ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi,

-Klasik bilim anlayışının kabul ettiği birtakım yöntem ve ilkelerin (Doğrulamacılık, tümevarım, nesnellik gibi) eleştirisi,

-Bilim felsefesi ile bilimsel felsefe tartışmaları,

-Bilim Felsefesi; din, ahlak, siyaset, sanat vb. alanlarda ilişkileri, işbirliği ya da anlaşmazlık noktaları bilim felsefesinin tartışma konuları içindedir.