-Yazarlar ve adresler

-Teşekkür iletme

-Kaynaklara atıf yapma

-Etkin tablo tasarımı

-Etkin gösterimler

-Bilimsel makalenin yazımında yazım araçlarının kullanımı

-Yazılı metnin sunumu

-Değerlendirme işlemi (Editörlerle iletişim)

-Yayımlama süreci (Düzeltmeler vb. değişiklikler)

-Tekil kopya ısmarlama ve kullanma

-Tarama-değerlendirme makaleleri

-Makalenin sözlü sunumu

-Poster

-Ahlak, haklar ve izinler

-İngilizcenin doğru ve yanlış kullanımı

-Kısaltmaların nasıl ve ne zaman kullanılacağı

-Kişisel özet

-Bilimsel yazılar, yeni bilimsel buluşları ya da önceki bilimsel yazıları neden, olabildiğince açık ve basit olarak İletmeyi amaçlar? Yorumlayınız.
-Bilimsel İletişim iki yönlü İletişimdir.” savını örnekleyiniz.

-Kültürel ve iletişimsel eksiklikler yüzünden elde edilenleri kayboluşa bırakmak, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.” görüşünde dile getirilen kültürel ve iletişimsel eksiklikler neler olabilir?

-İlk bilimsel dergiler, nerede ve yaklaşık olarak ne zaman yayımlanmıştır?

-Kısaltılmış biçimiyle “IMRAD” olarak sunulan bilimsel makalenin açılımı nedir?

-Bilimsel makale nedir?

-Bilimsel yayınların geçerli olabilmesi hangi koşullara uymayı gerektirir?

-Bilimsel bir yazı için “başlık” ın önemi nedir?

İyi hazırlanmış bir “kısa özetin işlevi nedir?

-Bilimsel yazıların “girişi hangi zamanla yazılmalıdır? Gerekçelendirerek söyleyiniz.

-İyi bir “giriş” için önerilen kurallar nelerdir?

-Bilimsel yazılarda “malzeme ve yöntemler” bölümünü “giriş” bölümüyle karşılaştırıp ayrımı belirtiniz.

-Doğru bir biçim ve dilbilgisi, makalenin iyi bir bilimi temsil etmesi için neden önemlidir? Yorumlayınız.

-Bilimsel makale”nin en can alıcı noktası “sonuçlar” bölümüdür. Bu bölümün iki ana malzemesi nedir?

-Bilimsel yazılarda “tartışma” bölümündeki amaç nedir?

-Tartışma”nın temel ilkeleri nelerdir?

-Bir “konferans raporu”nun hazırlanmasında öncelikle nelere dikkat edilmelidir?

-Kitaplar, bütün mesleklerde önemlidir; fakat bilimde özellikle önemlidir.” savını gerekçelendiriniz.

-Bilimsel ve teknik kitaplar ile tıp kitapları oldukça çeşitli olsa da geniş kategorili olarak dört grupta toplanır. Bunlar nelerdir?

-Bilimsel yazılarda “monografi” nedir; genel olarak kimler tarafından, kimler hedeflenerek yazılır?

-Bir doktora tezi neden, özgün bir araştırma sunumu olmalıdır?

-Tezlerin, ilgili araştırma tamamlanmadan yazılmasının önerilmesine nasıl bir gerekçe gösterilebilir?