SANAYİ

• Dokumacılık

• Çinicilik

• Silah yapımcılığı

• Madencilik ileri sanayi kollarıdır.

• Ankara’nın Sof kumaşları bütün

Avrupa da aranan en önemli üründür.

TİCARET

• Devlet politikasıdır

• Denilebilir ki Sultanlar attıkları her adımda ticareti geliştirme amacını taşımışlardır.

– Ticaret antlaşmaları yapılmıştır.

– Alanya — Sinop ve Suğdak limanları alınmıştır.

– Hanlar, Kervansaraylar inşa edilmiştir.

– Gümrük vergisi düşürülmüştür.

– Sigorta sistemi geliştirilmiştir.
– Konya – Kayseri, Sivas, Ankara önemli ticaret ve sanayi kenti olurlar.
Moğol istilası Orta Anadolu kentlerindeki ticari faaliyetin Marmara bölgesine (Bursa gibi) kaymasına neden olur.
*

MALİYE

– Öşür

– Haraç

– Cizye

– Gümrük

– Pazar

– Ağnam

– Ganimetler

– Maden gelirleri

– Bağlı beyliklerden alınan vergiler önemli gelir kaynaklarıdır.