“Tiyotronun gelişimi” bölümünde kısaca değinildiği gibi bugün tiyatroda, örneğin tragedyada olduğu gibi, belli bir düzen, belli kurallar ve ilkeler yoktur. Bunun önemli bir uzantısı olarak, günümüz tiyatrosunda belli çeşitler de yoktur.

Bilim ve teknik alanında görülen baş döndürücü gelişmeler, sinema ve televizyon, öteki güzel sanatları olduğu gibi, tiyatroyu da derinden etkilemiştir.

Günümüz tiyatrosu, konuşmayı yani sözü kaldırabiliyor, hareket ve konuyu hiçe sayabiliyor, iç aksiyonu yani iç dünyamızda olup bitenleri yakalamaya çalışıyor. İki dünya savaşı yaşamış olan yirminci yüzyıl insanının bunalımlarını, çeşitli sorunlarını sergiliyor. Dekor, kıyafet, makyaj gibi öğeler atılabiliyor.
Çağdaş tiyatronun temel özellikleri nedir?

Çağımız tiyatrosunun ana özellikleri şöyle sıralanabilir: Bütün geleneklere baş kaldırma, kurallara tepki; özellikle ölçüye, açıklığa, düz ve yalın anlatıma karşı geliş.

Epik Tiyatro

Epik Tiyatro, yeni tiyatronun hem önemli hem iddialı bir koludur. Brencht’in oyunları ile 1954’ten sonra yayılmaya başladı. Epik tiyatroda esas, temsil sırasında seyircinin oyuna kendini fazla kaptırmasını önlemektedir. Bunun için seyirciye, izlediği şeyin gerçek değil, bir “oyun” olduğu hatırlatılır. Araya şarkılar, tekerlemeler, oyunu birden kesen açıklamalar konur, pankartlar gezdirilir. Epik tiyatroyu epik şiirle karıştırmamak gerekir.