Coğrafya Archive

17 Ağu 2017

Ülkemizde Turizm Hakkında Bilgi

Turizm: İnsanların asıl ikametgahı dışındaki başka bir yere eğlence, kültür, dinlenme, spor, sağlık, öğrenim, toplantı ve akraba ziyareti gibi amaçlarla yaptığı seyahatlerin bütünüdür. Ülke sınırları içerisinde insanların turizm faaliyetlerine katılmasına iç turizm, bir ülkeden başka bir ülkeye
16 Ağu 2017

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi 168.000 km2’lik yüzölçümü ile en büyük coğrafi bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri Bütünüyle yüksek bir bölge olan Doğu Anadolu, Türkiye’nin en engebeli coğrafi bölgesi olup ortalama yükseltisi 1800 m civarındadır. Bölgenin yer şekillerini
14 Ağu 2017

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri İç Anadolu Bölgesi, güneyinde Toros Dağları, kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, doğu ve batısında yüksek platolarla çevrili bir çanak durumundadır. Bölgede yer şekillerinin büyük bir bölümünü ortalama 1000 m yükseklikteki platolar oluşturur. Bu
13 Ağu 2017

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

Yer Şekilleri Doğu-batı yönünde denize paralel birkaç sıra halinde uzanan Kuzey Anadolu dağ sistemi bölge yer şekillerinin ana yapısını oluşturur. Bu dağlar III. Jeolojik zamanda Alp orojenezl ile tortul tabakaların sıkışması sonucu oluşan kıvrım dağlarıdır. Kuzey Anadolu
13 Ağu 2017

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz kıyıları boyunca bir şerit biçiminde uzanır. 118.000 km’lik alanıyla Türkiye’nin dördüncü buyuk bölgesidir. Akdeniz Bölgesinin Yer şekilleri Akdeniz Bölgesi topraklarının çok büyük bir kısmı Toros Dağlar, ile kaplıdır. Dar bir kıy, de vükselen bu dağların hepsine
12 Ağu 2017

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir. Güney Doğu Anadolu
12 Ağu 2017

Ege Bölgesinin Özellikleri

Ege Denizi kıyıları boyunca, Biga Yarımadası’nın güneyinden başlayarak, Marmaris’e kadar uzanır. Doğuda Emir Dağı’ndan İç Anadolu Bölgesi’ne sokulan bir üçgen biçimindedir. Bölge 79.000 km2’lik alanı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara’dan sonra üçüncü küçük bölgemizdir. Ege Bölgesinin Yer
11 Ağu 2017

Marmara Bölgesinin Özellikleri Kısaca

Bölge adını kendi toprakları içinde bulunan Marmara Denizi’nden alır. 67.300 km2‘lik alanı ile Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nden sonra en küçük bölgedir. Marmara Bölgesinin Yer Şekilleri Marmara Bölgesi yer şekilleri sade ve ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. Bölgede
11 Ağu 2017

Türkiye’de Maden ve Enerji Kaynakları Özet

Maden : İç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan, ekonomik değere sahip mineral ve elementlerdir. Rezerv : Yeraltında mevcut olan, henüz işlenmemiş maden miktarıdır. Tenor : Maden cevheri içerisindeki metal oranıdır. Maden sanayi : Madenin çıkarılması, işlenmesi aşamalarını
10 Ağu 2017

Türkiye’de Sanayi Konu Anlatımı

Yeraltı kaynağı, tarımsal veya hayvansal hammaddenin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bir ülkede kalkınmanın temelini oluşturur. Bir yerde sanayinin kurulması ve gelişmesi bazı koşullara bağlıdır. Bunlar: 1. Hammadde Sanayinin temelini oluşturan işlenmemiş ve yarı işlenmiş maddelerdir. Türkiye
10 Ağu 2017

Türkiyede Yetişen Sanayi Bitkileri

 SANAYİ BİTKİLERİ Bazı sanayi dallarında ham madde olarak kullanılır. Sanayi geliştikçe bu ürünlerinde ekim alanları genişlemektedir. Bu ürünler tütün, pamuk, şekerpancarı, çay ve bazı yağ bitkileridir. 1. Tütün Ekilişinden hasadına kadar yoğun emek isteyen bir üründür. Yetişme
9 Ağu 2017

Ülkemizde Yetişen Meyveler

MEYVECİLİK Türkiye’de sıcak ve yağış farklılıkları, değişik yörelerde çok çeşitli meyvelerin yetişmesine sebeb olmuştur.Toprak ve iklim özelliğine göre bazı yöre ve bölgelerimizde belirli meyve üretiminde yoğunluk kazanılmasına sebeb olmuştur.Bu ürünler; 1.Turunçgil (Narenciye) Turunç, mandalina, portakal, greyfurt ve
5 Ağu 2017

Ülkemizde Yetişen Sebzeler

Sebze; yapraklan, kökleri, tohumları veya meyveleri yaş veya kuru olarak tüketilen domates, lahana, salatalık gibi kültür bitkileridir. Ülkemiz iklim ve toprak özelliklerinin çeşitlilik göstermesi nedeniyle sebze çeşitliliği bakımın­dan dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Sıcaklık, sulama, gübreleme, toprak
5 Ağu 2017

Türkiye’de Hayvancılık Nedir-Kısaca

Tarımın  parçası olan hayvancılık işleri, ekonomik olarak hayvan ürünlerinden ve gücünden yararlanmak için beslenmesi faaliyetidir. Bazı yörelerde tarımsal etkinliklerle birlikte yapılırken, yer şekillerinin yüksek, engebeli ve iklim özelliklerinin tarımı kısıtladığı yörelerde halkın temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Yer
4 Ağu 2017

Türkiye’de Yetişen Yağ Bitkileri

1.Ayçiçeği Güneş ışıklarını iyi alır ve  aynı zamanda alüvyonlu toprakları, suyu ve sıcağı sevmektedir. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ve Erzurum – Kars Platosu ile soğuk yüksek kesimler dışında 1700 m’ye kadar sulama ya­pılan her yerde yetiştirilir. Türkiye
4 Ağu 2017

Türkiyede Yetişen Baklagiller

BAKLAGİLLER Mercimek, nohut, fasulye ve börülce ülkemizde ekimi yapılan başlıca baklagillerdir. Baklagiller, kökleri sayesinde havadaki serbest azotu faydalanılabilir azot haline dönüştürdükleri için ekim nöbeti için son derece uygundurlar. Nadas alanlarının yaklaşık 5 milyon hektar olduğu ülkemizde baklagillerin
3 Ağu 2017

Türkiye’de Tarımı Etkileyen Faktörler

1. Sulama: Bitkilerin olgunlaşabilmesi için belirli miktarda su alması gerekir. Bitkinin su ihtiyacını yağışların karşılayamadığı yörelerde sulamaya ihtiyaç duyulur. Sulama, sorunu en az Karadeniz, en fazla Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerindedir. Sulama yetersizliğinden dolayı Türkiye topraklarının
2 Ağu 2017

Göç Nedir-Kısaca

Mevsimlik göç tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde çalışmak üzere kalifiye olmayan nüfusun yaptığı geçici nufus hareketidir. Göçün süresi İşin süresine bağlıdır. Ülkemizde mevsimlik göç daha çok tarım sektöründe ya­şanmaktadır. Bu göçler pamuk tarımının yoğun olduğu Çukurova, Ege
2 Ağu 2017

Türkiyede Yetişen Tahıl Ürünleri Nelerdir

TAHILLAR Üretim miktarı ve ekim alanı bakımından en geniş yeri tutar. Hububat diye de adlandırılan bu grupta buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve çeltik (pirinç) bulunur. 1-Buğday Filizlenme döneminde nemli toprak, olgunlaşma dönemin­de sıcak ve kurak iklim
2 Ağu 2017

Türkiye’de Tarım Konu Anlatımı

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi -Türkiye nüfusunun yaklaşık % 35’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Sadece tarımsal gelirle geçinen çiftçilerin yanında diğer sektörlerde çalışıp geçimini kısmen tarımdan sağlayanların sayısı da hayli çoktur. -Önemli sanayi kollarının birçoğunun hammaddesi tarımsal