implant

Din Bilgisi Archive

17 Nis 2018

Anlatım Bozuklukları-Kısaca-Nedir

İnsanın olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. İletişim sözlü ve yazılı olarak insanların birbirleriyle anlaşmasını ve sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer almasını sağlar. Bir bireyin, içinden geçenleri yazılı ya da sözlü olarak alıcı durumundaki
22 Kas 2016

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Özellikleri’

-İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Devri” denilmiştir. -İslâmiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda bulunan başlıca devletler şunlardı: Seba, Himyeri, Nebat, Main devleti -Buradaki kavimler Sâmi asıllıdırlar. -Arapların çoğu göçebe olarak yaşamaktaydılar. -Mekke, Medine, Yemen ve Taif’te yerleşik yaşam görülmekteydi. -İslâmiyetten
26 Eyl 2016

Peygamber Efendimize Karşı Görevlerimiz

Peygamberimiz seçilmiş, görevlendirilmiş ve insanlığa gönderilmiş bir Peygamberdir. Biz Onun ümmeti olmakla iftihar ederiz. Bu bir şereftir. Bu şerefi bize lütfeden Allah’a ne kadar şükretsek azdır. O’nun sevgili Rasûl’üne karşı da görevlerimiz şöyle sıralanabilir: 1- O’nun Allah’ın
25 Eyl 2016

Ahlâk Ne Demek-Nedir-Kısaca

Ahlâk: Huy, davranış, karakter gibi manalar ifade eder. “Kişinin içine (ruhuna) yerleşmiş ve hayatta dışa vuran davranış biçimleri” diye de tarif edilebilir. Toprağa ne ekilirse o biçilir. Kişiye de iyi şeyler, güzel ve faydalı bilgiler öğretilirse, beynine
25 Eyl 2016

Veda Haccı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Medine döneminde birkaç büyük savaştan bahsedildi. Elbette yapılan hep savaş ve arbede değildi. Zaten İslâm tehdit ve kılıç dini değil, tebliğ ikna ve hoşgörü dinidir. Bunun en büyük delili de; Beni Kurayza olayı dediğimiz Vatana ihanet eden
24 Eyl 2016

Namaz Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

İslâm’ın beş temel esasından biridir. Peygamberimiz dinin direği olarak nitelemiş. Yine bir hadislerinde: “Başın vücuttaki önemi ne ise, namazın da dindeki önemi öyledir” Yani başsız beden olamayacağı gibi, namazsız Müslümanlığında olamayacağına misal vermiş. Önemine binâen Kur’an’da birçok
24 Eyl 2016

Gusül Nedir-Kısaca-Ne Demek

Gusül Nedir:(Boy abdesti): Ağız ve buruna su verilerek, bedenin hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanmasına denir. Arkasından vücudun her tarafı hiç kuru yer kalmayacak şekilde ve mümkünse temizlik maddeleri de kullanılarak, tertemiz yıkanır. Göbek yeri, sakal dipleri,
23 Eyl 2016

Ahirete İman Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Allah ü Zülcelâl hariç, Kâinatta hiçbir şey bâki yani sonsuz değildir. Her şey ölümlü ve sonludur. Bu dünyanın ve üzerinde yaşayan canlıların da bir sonu olacağını hem Allah bildiriyor hem de modern ilim haber veriyor. Zamanı gelince
23 Eyl 2016

Hak Dinlerin Özellikleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dünya kurulalı beri gelmiş geçmiş hak dinlerde, şu beş özellik bulunmuş ve Peygamberler bu özellikleri göz önüne almışlardır: 1- Dini Muhafaza: Hak dinler vahdaniyet, yani Allah’ın tek ve en büyük olduğu esasını telkin etmişlerdir. İnsanların kendi yaptıkları putlara
22 Eyl 2016

Allah’a İman Nedir-Kısaca

“Hiçbir şey yoktan var edilemez. Var otan bir şey de yok edilemez’’ diye fizik kanunları vardır. Madem ki hiçbir şey yoktan var edilemezse ve kâinatta Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ovalar, insanlar… birçok şey varsa ve bunlar yoktan
21 Eyl 2016

Hayır ve Şer Nedir-Kısaca-Ne Demek

Kâinatta her şeyi, iyiyi, kötüyü, hayrı, şerri kısaca her şeyi yaratan Allah’tır, insana bunları seçebilme, tercih edebilme kabiliyeti vermiştir. İnsan bakacak, düşünecek iyi olan, menfaatine olan şeyleri tercih edecek, kötü olan, günah olan şer olan şeyleri de
20 Eyl 2016

Kader ve Kaza Ne Demektir-Kısaca

Kader: Kâinatta (evrende) olacak olan her şeyin yerini, zamanını, oluş şeklini… Allah bilir, karar verir ve yazdırır. Buna kader denir. Kaza: Allah’ın bildiği ve kararlaştırdığı bu olayların, zamanı gelince O nun karar verdiği şekliyle ortaya çıkmasına dâ
20 Eyl 2016

Kuran Okuma Adabı Nedir

Allah’tan sonra en kutsal, en efdal ve en faziletli şey, mukaddes kitabımız Kur’andır. Birçok âyette Allah; Kur’an’m ulviliğini ve üstünlüğünü dile getirir. Bundan dolayı müminler ona hürmet ve tazım göstermekle yükümlüdürler. 1-Abdestsiz ve cünüp olan yani maddi
19 Eyl 2016

Vatan ve Milletimize Karşı Görevlerimiz

Cenâb-ı Allah Kur’an da 60 dan fazla yerde cihat yapmayı emreder ve hepsinde “mallarınızla ve canlarınızla cihat yapın… ” buyurur. Yani mal ile cihat yapmayı, önemine binâen önce zikreder. Gerçekten her şey para ile yapılır. Müslüman çalışacak,
18 Eyl 2016

Kuranın Yazılması-Hakında Bilgi

İslâmiyet’in zuhuru (çıkışı) esnasında, Arap yarımadası cehalet içinde idi. Zaten İslâm’dan önceki döneme de, Cahiliye Dönemi denmiştir. Tarihi kayıtlara göre Koskoca Mekke Şehrinde, ancak 17 kişi okuma yazma bilmektedir. Buna rağmen Allah Rasûl’ü, cehalete savaş açmış, esirlere
18 Eyl 2016

Sabır Nedir-Kısaca-Anlamı

Kur’an’da en çok bahsedilen takva kelimesi 150 yerde geçer. ikinci olarak, önemine binâen en çok geçen Sabır kelimesidir ve 85 yerde geçer. Cenâb-ı Allah “Sabır ne güzel şeydir”, “Sabredenler mükâfatlarını kat kat alacaklar” Buyurur. Peygamberimiz de “Sabır
18 Eyl 2016

Doğruluk Nedir-Kısaca-Anlamı

İslâm doğruluk ve dürüstlük dinidir. Yalanı, iki yüzlülüğü, art niyeti, riyakârlık ve dalkavukluğu katiyen tasvip etmez. Allah yalan söylediği için Şeytanı lânetlemiş ve Cennetten kovmuştur. Ahzab Sûresinin 70. âyetinde Allah “Ey iman edenler. Allah’tan korkun ve doğru
17 Eyl 2016

Emanet Nedir-Kısaca-Bilgi-Anlamı

Emanet: Bir müddet sonra geri alınmak üzere, saklaması kaydıyla birine bırakılan her hangi bir şeye denir. Bu mal olur, eşya olur, sır, söz, mevki ve makam olabilir. Hatta kendi hayatımız, kendi sıhhatimiz bile bize emanettir, onu korumakla
16 Eyl 2016

Mübarek Gecelerimiz Nelerdir-Kısaca

1 – Mevlit Kandili: Peygamberimizin doğum gecesine denir. 2- Regâib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Üç ayların başlangıcıdır. 3- Miraç Kandili: Recep ayının 27. gecesidir. Peygamberimizin göğe çıktığı gecedir. 4- Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesidir.
15 Eyl 2016

Namaz Kılmak İçin Dualar

Kur’an Arapça nazil olmuştur ve Peygamberimiz Arap’tır. Bu sebeple namaz ve ibâdetler Arapça yapılmalıdır. İslâm evrensel bir dindir. Yani bütün insanlığa hitap eder. Dolayısıyla bütün Müslümanların bazı noktalarda birlik içinde olmaları gerekir. Namaz gibi ezan gibi. Ama