Edebiyat Archive

6 Haz 2017

Tezkire Nedir-Anlamı-Hakkında Bilgi

Doğu edebiyatlarında ve edebiyatımızda, büyük şairlerin hayatlarını, eserlerini tanıtan biyografi kitabı niteliğinde, bir tür edebiyat tarihi görevi görmüş kitaplar vardır ki, bunlara Tezkire adı verilir.Tezkireler, çoklukla zaman sırası gözetilmeksizin, genellikle şairlerin isimlerinin ilk harflerine göre, alfabetik olarak
6 Haz 2017

Karagöz Hacivat Hakkında Bilgi

Tarihî kaynaklara göre Türk-Osmanlı cemiyeti içinde 16. yüzyıldan itibaren gelişen yerli gölge oyununun belli-başlı iki kahramanı Karagöz ve Ha­civat’tır. Karagöz, sanatı demircilik olan, klâsik tahsil görmemiş, neşeli, şakacı, nüktedan, açık kalpli, bazen kaba bir insandır. Hacivat ise
5 Haz 2017

Öğretici Metinler Konu Anlatımı

Bir düşünceyi, bir gerçeği açıklamak ya da bir konuda açıklayıcı bilgi vermek amacıyla yazılan eserlere öğretici metin denir. Öğretici metinler nazımla da yazılmakla birlikte daha çok nesirle kaleme alınmıştır. Öğretici metinlerin dili yazıldığı yüzyılın özelliğine göre değişiklik
2 Haz 2017

Edebiyat Nedir-Kısaca-Tanımı

Güzel sanatların bir şubesi sayılan edebiyat, malzemesi dile dayanan, duygu, düşünce ve hayal dünyamızda hususi tesirler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserlere verilen addır. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Edebiyatı;Duyguyu,Dücünceyi,ifadeyi
13 May 2017

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi tüm önemli kurumlarda köklü değişikliklerin yaşandığı, ulusalcı ve uygarlıkçı bir dönem olmuştur. Teokratik devlet biçiminden demokratik devlet biçimine yöneliş, laiklik, hukuk alanındaki değişimler, Latin alfabesine geçiş, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması, kalkınması
11 May 2017

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Gerçekliğin sanatsal olarak özümsenmesinin yollarını araştıran psikolojik nesir daha ilk ortaya çıktığı andan başlayarak kendini gerçekçi bir akım olarak ortaya koydu. 1940’iı yıllarda Türk edebiyatında yer alan diğer akım ve eğilimlerden ayrışması yaşam ve edebiyattaki çok büyük
10 May 2017

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Roman, toplumu etki etmesi bakımından, anlatma esasına bağlı türler arasında önemli bir yer almaktadır. Romana has bu güç, kullanılan malzemeden ve teknikten kaynaklanır. Toplumdaki değişimlerden beslenen ve malzemesi insan olan roman, bağlı bulunduğu toplumun zaman içinde değişen
8 May 2017

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kısaca-Hayatı-Kimdir

Genç yaşlarda Fransız edebiyatını tanıyarak edebiyat yaşamına gazete ve dergilerde başladıktan sonra, yazınsal yapıtlara, özellikle roman türüne yönelen Yakup Kadri, bilgi, görgü ve gözlemleriyle toplumsal ve bireysel gerçekleri sergilemiştir.O, özellikle romanlarında, ana olayı oluşturan olaylarla, kişilerin olaylara
7 May 2017

İkinci Yeni Şiiri Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Türk edebiyatının şiir haritasının biçimlenmesi Cumhuriyet Dönemi’nde çok daha yoğun bir hâl alır. Aynı donem içerisinde birbirinden farklı anlayışla yola koyulan şiir hareketlerinin varlığı bunu göstermektedir. 1950’ll yılların ortalarına doğru biçimlenen ve günümüze kadar devam eden “İkinci
4 May 2017

Devrik Cümle Nedir-Ne Demek

Zaman zaman herkes bir işe yönelir ya, ben de tutuldum devrik tümceye. Bu konuda Ataç’ın: “devrik tümceye yükseldim.” sözü belleğime takılıverdi. Kendi kendime: “Acaba ne demek istiyor diye, sordum durdum. Bu kullanımda herkesi önceleyen Nâzım Hikmet bir
3 May 2017

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

Cumhuriyetin ilanından sonra yazılmış olan şiirler, daha önceden başlayan ve divan şiirine tepki olan şiir anlayışının devamıdır. Tanzimat sonrasında divan şiirinin yerini, yeni şiir arayışlarının alması, II. Meşrutiyetten sonra bu arayışları cevaplandıracak kişiliklerin yetişmesiyle yeni bir gelenek
30 Nis 2017

Nazım Hikmet Ran-Kimdir-Hayatı

Moskova’ da kaldığı sürece Mayakovskî, Klebnikov, Lermantov gibi Rus şairlerini tanıyarak kendisine yeni bir şiir çizgisi bulan Nazım Hikmet, Rusya’dan Türkiye’ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabı 835 Satır’la (1930) çağdaşlarından çok farklı bîr şiiri dener. Türk şiirinde
29 Nis 2017

İlhan Berk Hayatı-Kimdir-Kısaca

Bu hareketin içerisinde yer alan ve İkinci Yeni’nin ilkelerine en sadık kalan şairdir. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin kısa boylu fakat uzun ömürlü bu güçlü şairi, şiir çalışmalarına Manisa’da başlar. İlk şiir kitabı “Güneşi Yakanların Selamf’nda Ahmet Haşim,
28 Nis 2017

BİLİMSEL YAZILARDA BÖLÜMLER

-Yazarlar ve adresler -Teşekkür iletme -Kaynaklara atıf yapma -Etkin tablo tasarımı -Etkin gösterimler -Bilimsel makalenin yazımında yazım araçlarının kullanımı -Yazılı metnin sunumu -Değerlendirme işlemi (Editörlerle iletişim) -Yayımlama süreci (Düzeltmeler vb. değişiklikler) -Tekil kopya ısmarlama ve kullanma -Tarama-değerlendirme
27 Nis 2017

Anı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Özgürce seçilen bir konuda gelişen, düşünsel boyutlar İçeren konuşma havası içinde biçimlenen, genellikle orta uzunlukta bir düz yazı türüdür. Denemede yazar, özgürce seçer konusunu. Yani, her şey denemenin konusu olabilir. Ancak daha çok tercih edilen konu, her
26 Nis 2017

Düz Yazı Türleri-Nedir-Hakkında Bilgi

İnsanoğlu, düşüncesini oluşturmada, yaymada ve iletmede yazının buluşuna değin geçen binlerce yıl içinde hep şiire başvurmuştur. Yani, bugün düz yazının üstlendiği tüm işlevleri, geçmişte, şiir üstlenmiştir. Düz yazının oluşmasıyla birlikte insanoğlunun düşünce yaşamında yeni açılımlara tanık oluyoruz.
24 Nis 2017

Çağdaş Tiyatro-Nedir-Kısaca-Hakkında bilgi

“Tiyotronun gelişimi” bölümünde kısaca değinildiği gibi bugün tiyatroda, örneğin tragedyada olduğu gibi, belli bir düzen, belli kurallar ve ilkeler yoktur. Bunun önemli bir uzantısı olarak, günümüz tiyatrosunda belli çeşitler de yoktur. Bilim ve teknik alanında görülen baş
23 Nis 2017

Geleneksel Türk tiyatrosu Hakkında bilgi

Türk edebiyatında yazılı tiyatro eserleri Tanzimat’tan sonra görülür. Ancak Türk tiyatrosunun sözlü geleneği zengindir ve çok eskilere kadar uzanır. Bu durumda Türk tiyatrosu iki bölüm halinde incelenebilir: • Sözlü tiyatro ürünleri • Yazılı tiyatro eserleri Geleneksel Tiyatro
22 Nis 2017

Komedya Nedir-Ne Demek-Anlamı

İnsana ya da topluma özgü bir özelliği, bir olayı, bir davranışı bir tutum, bir durumu ele alıp işleyen, gülünçleştirerek yeren bir oyun türüdür. Komedya da tragedya gibi Eski Yunanlıların Dyonisos dedikleri üzüm, şarap, bereket tanrısı için düzenlenen
21 Nis 2017

Tragedya Nedir Kısaca-Ne Demek

Tragedya Yunanca “Tragos=keçi” ile “ode=ezgi” sözcüklerinden gelir; “keçi ezgisi” anlamındadır; Tragedya insanda korku ve acıma duyguları uyandırarak insanı tutkularından arındırmayı amaçlar. Tragedya özellikleri 1. Konularını büyük ölçüde mitoloji ve tarihten alır. 2. Kişileri sıradan kişiler değildir (tanrı,