Kategori: Edebiyat

Felsefenin Doğuşu Kısaca-Hakkında Bilgi

Felsefenin doğuşu M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan’da Thales ile başladığı kabul edilir. Fakat düşünce sistemi çok daha önce başlar. Daha önceleri, felsefi nitelikli ve diğer tüm sorulara dini açıklamalar getirilmiştir. Yunanlı filozoflar, dini açıklamalara inanmadan, felsefi ... devamı

{ Yorum Ekle }

İletişim Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İletişim, bir gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcı tarafından alınması sürecidir. İletişim, insanoğlunun dünya üzerinde yaşamaya başladığı andan itibaren ortaya çıkmış bir olgudur. Günümüzde iletilerin aktarılması için o kadar fazla araç ortaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Deyim ve Atasözü Yanlışlıkları-Kısaca

Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde kullanılması; cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkartabilir. Bu tür durumlarda cümlede anlam belirsizliği oluşabildiği gibi cümleden birden fazla anlam da çıkartılabilir. Bu nedenle noktalama işaretleri uygun olan yerde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ses Bilgisi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ses akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmeslyle oluşan titreşimlerdir. Ses dilimizin en küçük parçasıdır ve tek başına bir anlamı yoktur. Sesler bir araya gelip heceleri oluşturur. Türkçe dil bilgisinde ses bilgisi “fonetik” olarak adlandırılır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkçenin Ses Özellikleri Maddeler Halinde

1. Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyar. Sonradan değişen birkaç sözcük ile birleşik kelimeler dışında, büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir. 2. Türkçede “o,ö” sesleri sadece ilk hecede bulunur. Bu sesler ilk hece dışında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Küçük Ünlü Uyumu-Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Sözcüklerdeki düzlük ve yuvarlaklık durumuna göre oluşturulan uyumdur. Bu kural iki yönlüdür: Türkçe sözcüklerde düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra yine düz ünlüler (a,ı, i) gelir. Birinci hece ı a e ı i ------İkinci hece , a e ı i, Türkçe bir sözcüğün ilk ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mehmet Akif Ersoy-Kimdir-Kısaca-Hayatı

  Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’da doğan sanatçı 27 Aralık 1936 yılında hayatını kaybetmiştir. Milli edebiyat yıllannın bağımsız sanatçısıdır. Hiçbir topluluğa katılmamış olan Akif, Türk-İslam milliyetçiliği doğrultusunda eser î vermiş ve bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Açıklık ilkesi cümlede anlatılanların okuyucu tarafından tam olarak anlaşılmasıdır. Cümlede anlatılmak istenenlerin herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasının yolu sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasından geçer. Sözcüklerin görev ve anlamları kullanıldığı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sıralı Cümle Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Her biri tek başına yargı taşıyan ve aralarında anlam ilgisi bulunan en az iki cümlenin oluşturduğu cümleler sıralı cümledir Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgül ile ayrılırken iki ayrı sıralı cümle noktalı virgül ile birbirinden ayrılır. a) Bağımlı Sıralı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nesne ile İlgili Anlatım Bozuklukları

Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nesne İle İilgili Anlatım Bozuklukları-Kısaca

Birleşik cümlelerde ya da sıralı cümlelerde nesne ortak olmadığı halde, bütün yüklemler ya da yan yargılar için ortak öğe kabul edilirse anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu türden anlatım bozuklukları, İkinci yargıya bir nesnenin ilavesiyle giderildiğinden dolayı “nesne ... devamı

{ Yorum Ekle }

isimden isim yapan ekler örnekler

-mak, mek: (Fiil isimleri) almak, vermek, okumak, yemek, içmek (Kalıcı İsimler) yemek, çakmak, ekmek, kaymak -ma.me: (Fiil isimleri) okuma, yazma, gelme, gitme, yardım etme (Kalıcı isimler) dondurma, asma, kavurma, bağlama, kazma, işletme -ış, iş, uş, üş: (Fiil ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öğelerinin Dizilişine Göre Cümleler

1) Kurallı Cümleme Yüklemi sonda olan cümleler kurallı cümlelerdir. Ah bu şarkıların gözü kör olsun! (Yüklem) Siyah gözlerine beni de götür. (Yüklem) Hasretinden prangalar eskittim. (Yüklem) Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır. (Yüklem) Tomurcuk derdinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-Kısaca

Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları farklı iki yargının tek yükleme ya da eylemsiye bağlanması sonucunda yargılardan birinin yüklemle uyumsuzluğu ortaya çıkarak “yüklem eksikliği ya yüklem yanlışlıkları” meydana gelir. Cümledeki yargıları kendilerine uygun yükleme ... devamı

{ Yorum Ekle }

İsimden İsim Yapan Ekler-Nedir-Kısaca

-lık, lik, luk, lük: ayakkabıcı-lık, berber-lik, yumurta-lık, kalem-lik, kulak-lık, kış-lık, güzel-lik kötü-lük -lı, li, lu, lü: Konyalı, görgülü, acılı, Osmanlı, irili ufaklı, akıllı uslu -cı, ci, cu, cü: sanatçı, fırıncı, milliyetçi, uykucu, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Soru Cümleleri Nedir-Kısaca-Tanımı

Soru cümleleri soru anlamı olan cümlelerdir. Bu tip cümlelerde soru anlamı “edat, zarf, zamir, sıfat” türünden sözcüklerle sağlanır. Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? (soru edatı “mi" ile sorulmuş) Sınavda bize kalem ve silgiyi nasıl verecekler? (soru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cümle Dışı Öğeler-Nedir-Kasaca

Cümle dışı öğeler Cümlenin kuruluşuna direkt olarak etki etmeyen cümlenin anlamını dolaylı olarak etkileyen unsurlardır. Hitap sözcükleri, ünlemler, ünlem grupları, ara cümleler, bağlama edatları cümle dışı unsurlardır. Gençleri Biraz daha ciddiyet bekliyoruz ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dolaylı Tümleç-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dolaylı Tümleç, cümlede yönelme, uzaklaşma ve bulunma bildirerek yüklemdeki iş veya oluşun yerini belirten kelime veya kelime öbekleridir. Dolaylı tümleç olan kelimeler “-e, -de, -den" hal eklerini alırlar. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “neye, nede, neden; nereye, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yapı Bakımından Bağlaçlar-Nedir

Türkçede bağlaç türeten özel ekler bulunmadığından dolayı dilimiz bağlaç türünde sözcük oluşturmak için sözcük ve eklerin kullanış özelliklerinden yararlanmıştır. Bağlaçlar bu oluşum süreçleriyle bağlantılı olarak yapılarına göre “basit, türemiş, bileşik, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...