implant

Felsefe Archive

8 Ara 2017

Bilimsel Bilginin Özellikleri Maddeler Halinde

a) Bilimsel bilginin veya bilimin en önemli özelliği, onun ilerleyici bir bilgi olmasıdır. b) Bilim ve bilimsel bilginin bir diğer özelliği, tarih boyunca birikmiş, artmış olmasıdır. Buna bilimin kümülatifik özelliği denir. c) Bilimsel bilgiler herkesin faydasına ve
7 Ara 2017

Bilimsel Felsefe Nedir-Kısaca-Konu Özeti

Bilim adamı, ele aldığı olayları belli bir yöntemle açıklamak, doğrulamak ve kabul edilebilir önermeler, yasalar halinde ortaya koymak ister. Ama bilim adamı, bu kavramların ne olduğu üzerinde durmaz. Bunları araştırmak, felsefenin konusudur. Bu konuyu araştıran bilim dalına
6 Ara 2017

Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri

Karmaşa – Düzen -Ütopya Bir devletin ya da düzenin var olmaması durumunda insanlar için mutlak bir özgürlük durumu söz konusu olacaktır. Böyle bir özgürlük durumunda, her insan neyin doğru olduğuna bireysel olarak kendisi karar verir. Kendi istek
5 Ara 2017

Siyaset Felsefesi Nedir-Konu Anlatımı

Siyaset Felsefesini Temel Sorunları A. İktidar Kaynağını Nereden Alır? “İktidar nasıl oluşur?” ya da “İktidar, kaynağını nereden alır?” sorusuna ilişkin üç ayrı yaklaşım vardır: 1.Toplumun, içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korunma ihtiyacından doğduğunu söyleyen yaklaşım. Platon
4 Ara 2017

Bilim Felsefesi Konu Özeti-Konu Anlatımı

Bilim adamı, ele aldığı olayları belli bir yöntemle açıklamak, doğrulamak ve kabul edilebilir önermeler, yasalar halinde ortaya koymak ister. Ama bilim adamı, bu kavramların ne olduğu üzerinde durmaz. Bunları araştırmak, felsefenin konusudur. Bu konuyu araştıran bilim dalına
3 Ara 2017

Tanrının Varlığını Kabul Etmeyenler

Ateizm (TANRI TANIMAZLIK) Tanrı’nın varlığını reddeden görüşe ateizm, bu görüşü savunan kişilere de ateist denir. Genel anlamda ateizm, evreni, evrene dayanarak açıklayan, dolayısıyla Tanrı’nın ya da doğa-üstü bir gücün varlığını yadsıyan öğretidir. Bu anlamda ateizm, Tanrı’ya, ruha
2 Ara 2017

Siyaset Felsefesi Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Genel anlamıyla siyaset, devlet işlerini ve devlet ile birey ilişkilerini düzenleme, bu ilişkilerde ortaya çıkan sorunları çözme etkinliği olarak tanımlanabilir. Siyaset, hem bilime hem de felsefeye konu olan bir faaliyettir. Ancak bu iki alanın siyasete yaklaşımları farklıdır.
1 Ara 2017

Tanrının Varlığını Kabul Edenler

Tann’nın varlığını kabul eden başlıca yaklaşımlar şunlardır: Teizm, Deizm, Panteizm. -TEİZM (TANRICILIK) Teizm, Tanrı’nın varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden yaklaşımdır. Teizm’e göre Tanrı öncesiz ve sonrasızdır; bilinçli ve özgürdür. Evrende olup
29 Kas 2017

Sanat Felsefesi-Nedir-Konu Anlatımı

Estetiğin konusu Estetik ilk kez Alman düşünürü Baumgarten tarafından bağımsız bir disiplin haline getirilmiştir. Baumgarten estetiği “duyusal bilginin bilimi” diye tanımlamıştır. Burada, duyusal alana ilişkin bütün bilgiyi değil, güzelliğin bilgisini ortaya koymaya çalışır. Estetik, “güzel”in ne olduğunu
27 Kas 2017

Metafizik Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Metafizik (fizik ötesi) ve Ontoloji (varlık bilimi), anlamları farklı olmakla beraber, alanları aynı sayılan kavramlardır.Metafizik, ilk sebeplerin ve nesnelerin ilkelerinin bilgisidir. Başlıca problemleri, Tanrının varlığı ve maiyeti, evrenin yapısı, öz, cevher, ruh gibi konulardır. Ontoloji ise, İlk
25 Kas 2017

Varlık Felsefesi-Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Gündelik hayatta algılarımızla kavradığımız nesnelerin var olduğunu önceden kabul ederiz. Bütün nesneler birbirinden ayrı olarak vardırlar. Ama onların ortak bir yanı vardır: Bu ortak yan, onların var olmalarıdır. Bu varlıkların bir başka ortak yanı da insan bilincinden
22 Kas 2017

Felsefi Bilgi-Nedir-Kısaca

Felsefe bilgisi; varlık, doğa, insan ve değer alanının özünü, yapısını, niteliğini bir bütün olarak kuramsal araştırmalarla, düşünerek kavramaya yönelik bir bilgidir. Felsefenin soruları “Nedir?” türünden sorulardır. “Felsefe nedir?” sorusunun yanıtı da bir “Felsefe”dir. Bunun için filozofların felsefe
22 Kas 2017

Bilgi Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

Bilgi felsefesi; bilginin oluşumu, yapısı, kaynakları, ölçütleri, sınırları ve değeri ile ilgili problemleri konu edinir. İnsanın sahip olduğu “akıl”, “sezgi” gibi yetilerin insan zihninde olup olmadığı, görünüşlerin ötesindeki varlıkları bilmemizin mümkün olup olmadığı gibi problemler de bilgi
21 Kas 2017

Ahlak Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

1-Felsefi Açıdan Ahlak Ahlak, insanların toplum içindeki davranışları ve bir-birleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar sistemidir. Ahlak felsefesi (etik) ise, insanın eylemlerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Bu alanı yöneten ilkeleri inceler. Ahlaklılığın ne
19 Kas 2017

Gündelik Bilgi Nedir-Kısaca

Duyu organları vasıtası ile yöntemsiz olarak elde edilen ve aralarında zaruri bağıntılar bulunmayan bilgilerdir. Örneğin; havanın bulutlu olmasıyla yağmur arasındaki ilişki gibi basit gözlemlerle elde edilen bilgilerdir.Tüm insanların kişiler, nesneler ve olaylarla ilgili bu türden bilgileri vardır.
18 Kas 2017

Bilgi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bilgi; suje ve obje arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.İnsan, duyu organları aracılığı ile evreni algılar. Burada algılayan “ben” ile algılanan “nesne” vardır. İnsan, düşünür ve soyutlama yaparak kavramlara ulaşır, kavramlar arasında bağıntılar kurarak yargılarda bulunur, çıkarımlar
14 Kas 2017

Felsefe ve Bilim Arasındaki Farklar

a) Bilimin kavram ve soyutlamaları felsefeninkine göre daha az geneldir ve özel alanları ele alır. b) Felsefenin hem olguları hem de değerleri ele almasına karşılık bilim ancak olgularla veya ancak bir olgu olarak değerlerle ilgilenir. c) Bilimin
12 Kas 2017

Felsefenin Alanı-Özet-Kısaca

Felsefenin Alanı ve Konu Alt Dalları M.Ö 6. yüzyılda Antik Yunanistan’da bir şehir devleti olan İonya’da felsefe serüveni Thales’le başlar. Bunun nedeni: Thales’in salt akla dayanarak ve doğal nedenlerle doğa olaylarını, hayatı açıklayan çabalarının ilk örnekleri göstermesidir.
11 Kas 2017

Felsefenin Sanatla İlişkisi

Felsefe gibi sanat da insana özgü bir etkinliktir. Sanat da varlığı, dünyayı anlama ve yorumlama etkinliğidir. Her sanat eserinde belli bir varlık yorumu dile getirilir. Felsefe ile sanat arasındaki benzerlikler şunlardır: -Hem felsefe hem de sanat alanında
10 Kas 2017

Felsefe ve Din Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Felsefe ile din arasındaki farklılıklar • Felsefe  dinin, sorulara yaklaşımı farklıdır. Felsefe; soruları akla, mantığa dayanarak çözmek ister. Verilmiş yanıtları araştırı, eleştirir ve böylece yanıtlardan en uygun olanlar seçilmektedir. Bilimler yeni doğrular elde edince, yanıtlarını bu verilere