Felsefe Archive

16 Nis 2017

Sadri Ertem Kimdir-Hayatı-Kısaca

Cumhuriyet – Kuruluş Dönemi’nde yer alarak, bakışlarını dışa dönük, köy – kent çevrelerindeki yaşayışlara gezdiren sanatçı, yapıtlarını “toplumsal gerçekçi” bir güdümle yazmıştır. Yazınsal ve estetik bir anlatıma tam olarak ulaşamamış olmasına karşın, Sadri Ertem, devrimlerle yenileşen Türkiye’nin,
13 Nis 2017

Bilişsel Yaklaşım Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bilme ve biliş (cognition) olguları insanın hep ilgili sini çekmiş, bu sayede değişik yaklaşımların konusu S olmuştur. Bilgi edinme ve bilinçli duruma gelme sürecinin öğrenme ve davranış üzerindeki etkileri psikolojinin konusunu oluşturur: Çağdaş biliş anlayışında, iki *
12 Nis 2017

Unutmak Nedir-Ne Demek-Anlamı

Bellekteki bilgilerin yeniden canlandırılamamasına unutma adı verilir. Unutmanın nedenleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları unutma kuramları olarak bilinir. Unutma Kuramları Kullanmama (Tekrar Etmeme) Yüzünden Silinme Uyarıcılar nöronlara, nörokimyasallar olarak kaydedilir. Bir nöron işlevini tamamlayıp yok
11 Nis 2017

Matematik ve Mantık

Mantık, matematik gibi düşünsel (formel) alana ilişkin bir çalışmadır. Düşünsel alanın objeleri yalnızca düşüncede vardır. Algıda “sonsuz”, “milyon” diye bir kavram yoktur. Matematiğin ve mantığın temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelimsel bir çalışma hem matematiği hem de mantığı kesin
10 Nis 2017

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETKENLER

Deneyimlerden Kaynaklanan Etkenler Bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıklar Ü bazen bir konunun öğrenilmesini hızlandırırken bazen < de yavaşlatır. Bu duruma transfer (aktarma) denir. Pozitif Transfer  Bireyin sahip olduğu deneyim, birikim ve alışkanlıkların yeni bir konunun
8 Nis 2017

Öğrenme Nedir-Kısaca-Tanımı

Organizma, bir uyarıcıya karşı çeşitli tepkilerde bulunur. Bunlardan bir kısmı istemsiz (refleksif), bir kısmı içgüdüsel, bir kısmı da öğrenilmiştir. İstemsiz ve içgüdüsel davranışlar, doğuştandır. Buna karşın öğrenilmiş davranışlar sonradan edinilmiştir. Kedinin bir tehlike karşısında aniden dikleşmesi refleks,
7 Nis 2017

Sosyal Psikoloji Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ders dinlerken, alışveriş yaparken, yolda yürürken en az bir çift gözün hep üzerimizde olduğunu hissederiz. Hatta evde yalnızken bile sanki o göz hâlâ bize bakmaktadır. Bir çift göz neleri düşünmemiz gerektiğini, olaylara nasıl tepkiler göstereceğimizi, nasıl giyinip
6 Nis 2017

Uyku ve Rüya-Hakkında Bilgi

Günün alışık olduğumuz bir saatinde gözlerimiz i kapanır, duyu organlarımızın dış dünyayla ilişiği ş kesilir, bilincimiz kapanır. Yani uyuruz. Uyku, fizyolojik olarak bilincimizin ortadan kalkması durumudur. Sadece biz insanlar uyumayız. Bizim dışımızda ki canlılar da uyur. Her
5 Nis 2017

Duygu Türleri

Fobiler, klasik koşullanma yoluyla edinilmiş korkulardır.İnsan büyüdükçe korku nesneleri değişir ve insanların korkuları artar. Psikolojinin konusunu oluşturan duygu türleri şunlardır: Haz Bütün olumlu duygular, haz olarak adlandırılır. Haz duygusu hedefe yaklaşmayı içerir ve hedefe ulaşıldığında organizma mutluluk
2 Nis 2017

Psikolojinin Temel Süreçleri Konu Anlatımı

Dil gelişimi, seslerin çıkarılması (refleks aşaması), heceleme aşaması, yani çocuğun sessiz seslerle sesli sesleri yan yana kullanması (cıvıldama aşaması) bir yaşına kadar gerçekleşen dilsel süreçlerdir. Bir yaşına kadar bebek sesleri bilinçsizce çıkarır. Bu dönemde dünyanın bütün bebekleri
31 Mar 2017

Kıyas Çeşitleri-Hakkında Bilgi

Basit Kıyaslar İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslardır. Kesin kıyaslar: İki basit önermeli öncül ve bir sonuçtan oluşur. Sonuç öncüllerde anlamca vardır fakat şekilce yoktur. Bu kıyaslara kategorik kıyaslar da denir. Bütün müzikler dinlendiricidir. Caz da
30 Mar 2017

Önermeler Arası İlişkiler-Hakkında Bilgi

Önermeler arası ilişki deyince karşı olum karesine göre bir önermeden sonuç çıkarma ve döndürme (eşdeğerlik) anlaşılır. Karşı Olum Çıkarımları -Önermeler arası ilişkiden söz edebilmek için: -En az iki önerme olmalıdır. -Önermelerin özne ve yüklemleri aynı olmalıdır. Altık
29 Mar 2017

Önerme Türleri-Hakkında Bilgi

Nitelik ve Niceliklerine Göre Önermeler Nicelik miktar, nitelik ise olumluluk ya da olumsuzluk bildirir. Niceliklerine ve niteliklerine göre önermeler tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tekil olumsuz, tekil olumlu ve tekil olumsuz olmak üzere ayrılırlar. ^ Tümel
28 Mar 2017

Yapılarına Göre Önermeler

Basit Önermeler Tek bir yargı dile getiren önermelerdir. Bir özne bir yüklem ve bir önerme bağından oluşur. Bütün çiçekler güzeldir. Kadınlar güzel sözleri sever. ‘ Kimi insanlar zengin değildir. Bazen basit önermelerin öznesi ya da yüklemi (ya
27 Mar 2017

Bilgi Aktarmayı Aksatan Atkenler Nelerdir

Çoğu zaman insanların ne söylediklerini kullandıkları sözcüklerden değil de sözcüklerin birbiriyle olan İlişkisinden çıkarmaya ya da konuşulan konudan hareketle sezgisel olarak konuşulanları kavramaya çalışırız. Bu duruma dildeki bilgi aktarımını aksatan etkenler neden olur. Bilgi aktarımını aksatan etkenler
26 Mar 2017

Psikolojinin Tarihsel Gelişimi-Kısaca

İnsanın zihinsel süreçleri (düşünme biçimleri) insana hep merak konusu .olmuştur.Düşünceleri, duyguları,anormal davranışları ve bu davranışları kontrol eden süreçler bilim İnsanlarında merak uyandırmıştır.Psikoloji, başlangıçta felsefenin içinde bir alandı. 1879’da W.Wundt tarafından İlk psikoloji deneyleri yapıldı. Bu tarihten İtibaren
25 Mar 2017

Felsefenin Konuları Nelerdir

Felsefenin konuları oldukça çeşitlidir. Konuları içine birbirinden çok farklı araştırma alanları girer. Her bir konu alanı ‘felsefe dalı’ ya da ‘felsefe disiplini’ adını alır. Felsefe araştırmaları bu felsefe dallarıyla yürütülen çalışmalardır. Başlıca felsefe disiplinleri şunlardır: – Varlık
24 Mar 2017

Felsefe Nedir Tanımı-Kısaca-Anlamı

-Felsefe, varlığı, bilgiyi, değeri var olanı, her şeyi bütünüyle ele alıp temel ilkelerini, ilk maddelerini en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, bunun sonucunda oluşan bilgileri araştıran, yorumlayan, eleştiren sistemli ve bütüncül uğraş alanına denir. -Felsefe, bilgiyi ve bilgeliği
22 Mar 2017

Mantık ve Dil Hakkında Bilgi

1. DİL, İFÂDE İLE YARGI Aritoteles eserlerinde dil ile gramer hakkında etraflı bir inceleme yapma amacını gütmemlştir. O, mantık ile bilimsel yöntem çerçevesinde, dil ile gramerden söz etmiştir. Mantığı gramerden ayıran, onun, kelimelerle değil yargının unsurları olarak
19 Mar 2017

Toplumsal Kurumlar

Bir toplumda örgütlenmiş ihtiyaçlardan kaynaklanan, göreli bir sürekliliği ve bütünlüğü olan düşünceler, davranışlar, değerler normlar ve maddi öğeler toplamıdır. Başlıcaları: Aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitimdir. Toplumsal Kurumların Özellikleri: 1. Zaman içinde değişir ve dönüşür. 2. Birey,