Genel Archive

5 Ağu 2017

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hangi Bölgelerde Yapılır

Türkiye’nin Hayvan Varlığı ve Coğrafi Dağılışı Türkiye 2000 yılı değerlerine göre yaklaşık 47 milyon baş hayvan sayısı ile önemli ölçüde hayvancılık yapan bir ülkedir. Ancak hayvansal verim oldukça düşüktür. Ülkemizde beslenen hayvan türleri bölgelerin özelliklerine göre farklılık
20 Tem 2017

Türkiye Akarsularının Oluşturduğu Yer şekiller

Akarsular vervüzünü aşındırma ve biriktirme yoluyla şekillendirir. Akarsu aşındırması mekanik (hidrolik) ve  kimyasal yolla  olmaktadır.Mekanik aşındırma:;akarsuyun akış hızı taşıdığı su  ve miktarı, ile zeminin yaısına bağlıdır. Kimyasal aşındırma; suyun yatağındaki kayaçları eriterek aşındırmasıdır. Hızın fazla olduğu yüksek,
13 Tem 2017

Türkiyenin Matematik Konumu Nedir

Türkiye 36° ve 42°’inci Kuzey paralelleri arasında 26° ve 45°’inci Doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. Bunun içinde ; Kuzey yarım kürenin tam orta kuşağında bulunmaktadır Yıl içinde 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açı
19 Oca 2017

Psikoloji Nedir-Tanımı-Kısaca-Hakkında Bilgi

Psikoloji Latincede ruh anlamına gelen “Psyche” ile bilim anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen psikolojinin tam karşılığı “ruh bilimi” olsa da psikolojinin metafizik kapsamındaki ruhla bir ilişkisi yoktur. Ruh dendiğinde akıl ve içsel süreçleri anlayan psikolojinin
19 Ara 2016

Osmanlıda Eğitim Sistemi-Nedir-Kısaca

Kuruluş Devri’nde birçok Osmanlı bilgini Şam, Mısır, Tebriz ve Türkistan’da öğrenim görmüş, ülkelerine tekrar dönmüşlerdir. Osmanlı Devleti, Anadolu Beyliklerine son verdiği halde, onların meydana getirdiği eğitim kurumlan ve bu kurumlarla ilgili olan vakıflara dokunmamıştır. Osmanlı’da özellikle Yükselme
16 Kas 2016

Askerlik Çağı-Hakkında Bilgi

  Askerlik çağı : Her erkek vatandaşın 20 yaşına girdiği Ocak ayının birinci gününde başlar, 46 yaşına girdiği Ocak ayının birinci günü sona erer. Askerlik çağı şu dönemlere ayrılır: a) Yoklama : Askerlik çağından, muvazzaflık hizmetine kadar
13 Eki 2016

Atina Antlaşması Maddeleri

Osmanlı ile Yunanistan arasında ağırlıklı olarak Osmanlı’nın elinden çıkan ve Yunanistan’a geçen Türk ve Müslüman beldelerindeki durumların ön plana çıktığı toplam 16 madde, üç protokol ve “Osmanlı Temsilcisinin Beyannamesi” başlıklı dört ekten oluşmuştur. Atina Antlaşması’na göre; I.
29 Ağu 2016

Moğol İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Moğollar göçebe olarak Orta Asya’da yaşıyor ve genellikle çoban olarak Türklerin hizmetini görüyorlardı. Moğollara şahsiyet kazandıran ilk defa Cengiz Han olacaktır. Türklerle içiçe yaşayan Moğollar da ekonomik, sosyal ve kültürel alanda Türklerden farklılık görülmez. Aslen Moğol Kıyat
3 Ağu 2016

Hz Fatıma-Kimdir-Kısaca-Hayatı

Sevgili Peygamberimizin en küçük kızıdır. Mekke’de Resûlullah’m ilk hanımı Hz. Hatice’den doğmuş, çok genç yaşta, Medine’de vefat etmiştir.Peygamberimiz Hz. Fatıma’yı çok severdi. Bir hadislerinde “Cennet kadınlarının ulusudur” buyurmuşlardır. Hz. Fatıma gelinlik çağa eriştiğinde pek çok sahabi onunla
26 Haz 2016

Roman Türleri-Nelerdir-Özellikleri

Yazın kuramcıları, roman üzerinde düşünürken, konusal ve yapısal yönden değerlendirmelere, ayrımlara, sonuç olarak adlandırmalara yönelmişlerdir. Şöyle ki: a. Serüven Romanı: Bu türde temel öge okuru heyecanlandırıp gerilim içinde tutacak nitelikteki serüvenlerdir. Bu yüzden, bu tür romanlarda psikolojik
12 Haz 2016

Çocuklara Cinsel taciz

Gerçek anlamda cinsel birleşmeden, cinsel organların okşanması, öpülmesi, dokunulmasına kadar her şey çocuk cinsel tacizine girer. Ensesi de bir tür çocuk cinsel tacizidir. Ensest, bir aile üyesinin başka bir aile üyesine cinsel yaklaşımı anlamına gelir. Elbette karı-koca
4 Haz 2016

Divan Edebiyatı-Nedir-Konu Anlatımı

Arap ve Fars edebiyatını örnek alan, medrese kültürü ile yetişen aydınların oluşturdukları yazılı bir edebiyattır. XIII. yüzyılda başlayıp XIX. yüzyıl ortalarına (1860) kadar sürer. Divan edebiyatı dönemi özellikleri -Arapça, Farsça, Türkçe karışımı bir dil (Osmanlıca) kullanılır. -Dil,
19 May 2016

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Özellikleri

-Milli Edebiyatçıların başlattığı sadeleşme hareketi Türk Dil Kurumu aracılığı ile bilimsel bir nitelik kazanır. -Konuşma dili ile yazı dili arasındaki kopukluk giderilir. -Yurt ve ulus sevgisi, Atatürk ve devrimler temel konulardır. -Şiirde hece ölçüsünün kullanılmasına devam edilir.
29 Nis 2016

Koç Burcu ve Sağlık

Astrolojiyle sağlığın ilgisi, çok eski zamanlardan beri bilinir. Eski hekimler aynı zamanda astrologdur. Bu anlayışa göre mizaçlar bedendeki sıvılarla ilgilidir. Mesela koç burcu kanlı canlı, ateşsi bir mizaçtır. Bedenen sıhhatli, güçlü, dayanıklı bünyelidir. Koç burcu bedende başı
23 Nis 2016

Tanzimat Dönemi Edebiyat Akımları-Temsilcileri-Kısaca

Tanzimat şairlerinin Batı’yı tanıdığı dönemlerde Batı’da romantizm hatta realizm akımları etkiliydi. Tanzimat şairlerinin edebiyat felsefelerinin oluşmasında bu akımlar doğrudan etkili olmasa bile, örneğin Şinasi’de klasisiz-rnı’n, Namık Kemal’de romantizmin izleri görülmektedir. Bu yüzden Tanzimat sanatçılarının zihin yapılarını doğru
23 Nis 2016

Tanzimat Dönemi Şiiri Hakkında Bilgi

Tanzimat şiiri yapısal açıdan divan şiirinden temelde pek bir farklılık göstermez. O dönemde divan şiiri biçimsel açıdan en olgun dönemindeydi ve aydınlar divan şiirinin estetik açıdan etkisi altındaydı. Hatta Tanzimat şiirini oluşturan Namık Kemal gibi sanatçılar ilk
14 Nis 2016

Zekatın Sahih Olmasının Şartları

Zekâtın makbul olması için zekât veren ve zekât alan kişilerle ilgili şartlar şunlardır : 1— Zekât Veren Kişiyle İlgili Şartlar : a) Niyet etmesi : Zekâtın sahih olması için verirken kalp ile niyet etmek kafidir. Dil ile
14 Nis 2016

Orucu Bozmayan Durumlar Kısaca-Nelerdir Maddeler Halinde

Aşağıda yazılan şartlar içerisinde oruç bozulmaz ; 1— Unutarak yemek, içmek ve cinsî yakınlıkta bulunmak, (18) 2— İhtilâm olmak (düş azmak), 3— Yıkanmak, 4— Kulağa su kaçmış olmak, 5— Herhangi bir şeyi koklamak, 6— Arzu etmediği hâlde
11 Nis 2016

Orucun Önemi Nedir-Kısaca

  Orucun faydalan sayılamıyacak kadar çoktur. Ancak biz, burada denizden bir damla misâli tıbbî, dinî ve ictimâî (sosyal) öneminden bahsedeceğiz : Orucun Tıbbî Yönden Önemi : 1—Doğumdan ölüme kadar durmadan çalışmak zorunluluğunda olan mide ve barsâklar oruç
6 Nis 2016

Namazı Vaktinde Kılmanın Önemi

Namazın vakte bağlı bir ibâdet olduğunu ve vaktinde kılmak gerektiğini «Şüphesiz ki namaz mü’minlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.» (1) anlamındaki âyet belirtmektedir. Namazın özürsüz olarak vaktinde kılınmaması, büyük vebâl olup tevbe etmeyi gerektirir. Namazını vaktinde kılan kimse